Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1175/39/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 martie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.175/39

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministerul Afacerilor Interne

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 100.840/DM din 25.11.2019 al Direcției generale evaluare impact și controlul poluării din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

având în vedere Decretul Președintelui României nr. 783/2019 pentru numirea Guvernului României, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Operatorii amplasamentelor în care sunt prezente substanțe periculoase în cantități egale sau mai mari decât cantitățile relevante, prevăzute în părțile 1 și 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, iau măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor referitoare la notificare, prevăzute în lege, prin aplicarea prezentei proceduri.

Art. 3. -

Autoritățile competente prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 1.084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase și, respectiv, a accidentelor majore produse, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 februarie 2004, se abrogă.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe
p. Ministrul afacerilor interne,
Bogdan Despescu,
secretar de stat

ANEXĂ

PROCEDURĂ DE NOTIFICARE
a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...