Legestart nr. 3/2020

Când este necesară munca la domiciliu și telemunca?(II)
de Mădălina Moceanu

18 martie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Așa cum arătam și în prima parte a articolului, în prezentul material ne-am gândit că ar fi de interes pentru cititorii noștri să prezentăm aspectele legislative de interes referitor atât la munca la domiciliu, dar și la telemuncă, prezentul articol fiind împărțit în două părți, partea I - aferentă muncii la domiciliu, Partea II (prezenta) fiind aferentă telemuncii.

Ce se înțelege prin telemuncă?

Potrivit legiuitorului, telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

Ce trebuie să cunoaștem referitor la telemuncă?

Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă[1] reglementează modalitatea de desfășurare a activității de către salariat în regim de telemuncă și se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfășurarea activității în regim de telemuncă.

Subliniem și faptul că Legea nr. 81/2018 se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voință al părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent.

Refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă și nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia.

în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, telesalariații organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.

Reținem și faptul că, la solicitarea angajatorului și cu acordul în scris al telesalariatului cu normă întreagă, acesta poate efectua muncă suplimentară.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...