Legestart nr. 2/2020

Controlul antifraudă și inspecția fiscală
de Eugen Staicu

20 februarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Excepția de neconstituționalitate prezentată mai jos pune în discuție calea de atac împotriva procesului-verbal încheiat de organul de control fiscal, cu precizările CCR privind diferențierea între controlul antifraudă și inspecția fiscală, precum și soluția la chestiunea ridicată de petent într-o cauză având ca obiect o contestație împotriva unui act administrativ fiscal.

Societatea autoare a excepției de neconstituționalitate apreciază că textele de lege criticate permit ca inspectorii antifraudă să întocmească procese-verbale de control care, deși nu stabilesc în mod concret obligații fiscale, vizează totuși o situație de fapt care, dacă nu este reală, trebuie să poată fi combătută în cadrul unei proceduri judiciare. în acest sens apreciază că legiuitorul trebuia să prevadă modalitatea în care acestea pot fi atacate, termenul și instanța competentă, iar lipsa unei astfel de reglementări a condus la împrejurarea ca emitentul proceselor-verbale să aprecieze că acestea nu sunt acte care să fie supuse controlului de legalitate, deși produc consecințe, în sensul că fie stau la baza emiterii deciziei de măsuri asiguratorii, fie se transmit organului de cercetare penală constituind mijloc de probă. Or, în condițiile în care, potrivit anexei 1b pct. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.838/2015, procesul-verbal reprezintă act de control bilateral, trebuia să se prevadă și procedura de verificare a legalității constatărilor din cuprinsul acestuia.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Prevederile criticate au următorul conținut normativ:

- Art. 137 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - Reguli privind controlul operativ și inopinat:

"(1) Controlul operativ și inopinat se poate efectua și în scopul realizării de operațiuni de control tematic care reprezintă activitatea de verificare prin care se urmărește constatarea, analizarea și evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate.

(2) La începerea controlului operativ și inopinat, inspectorul antifraudă este obligat să se legitimeze în condițiile legii.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...