Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale și materialele sanitare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-COV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed)

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 202 din 12 martie 2020.

În vigoare de la 12 martie 2020 până la 22 aprilie 2020, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 672/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.434 din 12.03.2020 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 804 alin. (21) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (3) pct. 1 din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 9 din 10.03.2020,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Lista cuprinzând dispozitivele medicale și materialele sanitare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-COV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Derogări (1)

Art. 2. -

(1) Se suspendă temporar distribuția în afara teritoriului României, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, a medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) la data prezentului ordin, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) medicamentele fabricate în România. Modificări (1)

Art. 3. -

Nerespectarea dispozițiilor prezentului ordin se sancționează potrivit prevederilor art. 875 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Victor Sebastian Costache

București, 12 martie 2020.

Nr. 428.

ANEXĂ

I. Dispozitive medicale

Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiații ionizante, medicină nucleară, rezonanță magnetică și ultrasunete
1 Aparate de radiologie fixă
2 Aparate de radiologie mobilă
3 Computer tomograf
4 Angiograf
5 Osteodensitometru
6 Echipament de imagistică prin rezonanță magnetică
7 Simulator computer tomograf
8 Simulator pentru radioterapie
9 Echipamente pentru medicină nucleară și radioterapie
10 Masă de radiologie
Echipamente pentru anestezie și terapie intensivă
11 Aparat de anestezie
12 Aparat de ventilație
13 Defibrilator
14 Monitor pacient, module și centrale de monitorizare
15 Pat ATI
16 Injectomate
17 Pompe de administrat lichide
Echipamente cardiovasculare
Stenturi și accesorii
18 Ac puncție Seldinger
19 Seturi introducătoare pentru abord femural
20 Seturi introducătoare pentru abord radial
21 Ghid scurt teflonat, 0,035", cu vârf în J
22 Ghid lung teflonat, 0,035", cu vârf în J
23 Ghid teflonat 0,035", extradur, cu vârf în J
24 Ghid hidrofilic 0,035"
25 Catetere de diagnostic angiografic coronarian
26 Catetere de diagnostic specifice pentru abord radial
27 Cateter Swan-Ganz
28 Seturi diagnostic coronarografie abord femural
29 Seturi diagnostic coronarografie abord radial
30 Tub de legătură cu transductorul de presiune
31 Tub de legătură la seringa de angiografie
32 Tub de legătură scurt
33 Robinet cu 5 căi (maniford)
34 Robinet cu 3 căi
35 Pachet câmp steril specific pentru angiografie
36 Seringi de presiune pentru injectare manuală
37 Set accesorii PCI
38 Sondă ghid pentru PCI cu abord femural
39 Sondă ghid cu suport înalt
40 Sondă ghid specifică pentru PCI cu abord radial
41 Sondă ghid fără teacă (sheatless)
42 Ghid dirijabil pentru PCI 0,014"
43 Ghid dirijabil 0,014", hidrofil
44 Ghid dirijabil 0,014" cu suport sporit
45 Ghid dirijabil 0,014" pentru dezobstrucții ocluzii cronice
46 Ghid dirijabil 0,014" cu vârf moale acoperit cu polimer pentru dezobstrucții retrograde
47 Sonde de aspirație pentru trombi intracoronarieni
48 Microcateter (cateter de suport pentru dezobstrucții coronariene)
49 Balon de angioplastie coronariană monorail
50 Balon coronarian cu profil mic pentru dezobstrucții cronice
51 Balon coronarian necompliant
52 Balon coronarian coaxial
53 Balon coronarian pentru postdilatare cu diametre mari
54 Balon coronarian cu lame tăietoare (cutting baloon)
55 Balon impregnat cu substanță activă
56 Sistem de închidere percutană a orificiului de puncție femurală
57 Sistem de compresie după abord radial
58 Filtru de protecție împotriva embolizării distale pentru dilatările de bypass
59 Pachet sistem de compresie mecanică femurală
60 Stent mecanic dedicat procedurilor de angioplastie primară
61 Stent metalic dedicat procedurilor de dilatare coronariană dificile, inclusiv în infarctul miocardic acut
62 Stent coronarian pentru leziuni de bifurcație
63 Stent-graft coronarian
64 Stent farmacologic activ cu polimer biodegradabil
65 Stent farmacologic activ cu polimer fix
66 Stent specific pentru dilatări artere renale și artere coronariene cu diametru mare
2 Dispozitive vasculare periferice și aortice și proteze cardiace valvulare
Valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția aortică
67 1.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare aortică, inel de sutură standard
68 1.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare aortică, inel de sutură de dimensiune redusă
69 1.3 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare aortică, total supraanulară
70 2.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare mitrală
71 2.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare mitrală, dimensiune unică adaptabilă pentru dimensiuni variabile pentru inel mitral
Valve biologice din pericard bovin
72 3.1 Valve biologice din pericard bovin
Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția aortică
73 4.1. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția aortică, cu proteză liniară
74 4.2. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția aortică, cu proteză cu sinusuri valsalva
Valve aortice transcateter
75 5.1 Valvă aortică transcateter abord transfemural
76 5.2 Valvă aortică transcateter abord transapical
Inele de anuloplastie valvă mitrală și tricuspidă
77 6.1 Inel anuloplastie semiflexibil pentru valvă mitrală
78 6.2 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă mitrală
79 6.3 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă tricuspidă
80 6.4 Inel anuloplastie insuficiență mitrală tip III b
81 6.5 Inel anuloplastie cardiomiopatie dilatativă
Stentgrafturi aortice pentru disecții și anevrisme
82 7.1 Stentgrafttoracichibrid
83 7.2 Stent toracic autoexpandabil
84 7.3 Stentgraft toracic autoexpandabil
85 7.4 Stentgraft abdominal bifurcat autoexpandabil
Proteze vasculare țesute
86 8.1 Proteză vasculară pentru aorta toracică ▪12▪34/30
87 8.2 Proteză vasculară bifurcată colagenată
88 8.3 Proteză liniară colagenată ∅ 8 mm
89 8.4 Proteză vasculară bifurcată colagenată impregnată cu argint
90 8.5 Proteză vasculară liniară colagenată impregnată cu argint 8 mm/70 cm
Proteze vasculare din PTFE
91 9.1 Proteză vasculară liniară PTFE, dreapta
92 9.2 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală
93 9.3 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală pentru fistulă
94 9.4 Proteză vasculară liniară PTFE, perete spirală
10.1. Valve biologice din cuspe aortice porcine cu stent
11.1. Stentgraft toracic
12.1. Stentgraft abdominal bifurcat
Stimulatoare implantabile și accesorii
95 Stimulatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)
96 Stimulatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)
97 Stimulatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)
98 Defibrilatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)
99 Defibrilatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)
100 Defibrilatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)
101 Stimulatoare cardiace de uz pediatric
102 Sonde de stimulare cardiacă endocardică (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C -compatibil RMN)
103 Sonde de stimulare a ventriculului stâng via sinus coronar (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)
104 Sonde de stimulare cardiacă epicardică
105 Sonde implantabile de defibrilare (tipul A - bazal și tipul B - compatibil RMN)
106 Rit introducător de sinus coronar și Kit introducător peel-away
Echipamente pentru endoscopie
107 Sistem complet pentru endoscopie
108 Trusă pentru videoendoscopie digestivă
Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete
109 Ecograf
110 Ecograf doppler
111 Sisteme de neuronavigație ultrasonografică
112 Sistem integrat de neuronavigație ultrasonografică
Echipamente pentru diagnostic
113 Electrocardiograf
114 Electroencefalograf
Echipamente pentru neonatologie
115 Incubator nou-născuți
116 Masă radiantă pentru resuscitare
Echipamente pentru urologie
117 Litotriptor extracorporeal
Echipamente pentru transport intraspitalicesc și de utilizare în UPU/CPU
118 Pat pentru transfer și resuscitare
119 Targă pentru transport pacienți
120 Cărucior pentru transport pacienți
Dispozitive medicale de diagnostic
121 Teste pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA
122 Teste de rezistență genotipică la ARV
123 Medii solide de cultură Lownstein - Jensen
124 Medii lichide pentru cultivarea Mycobacterium tuberculosis
125 Medii solide cu antibiogramă pentru medicamente antituberculoase (serie scurtă HR și serie lungă)
126 Medii lichide cu antibiogramă pentru medicamente antituberculoase
127 Reactivi pentru teste genetice de identificare a complexului Mycobacterium tuberculosis (MTC) și a rezistenței la medicamente antituberculoase
128 Teste de identificare prin metode imunocromatografice antigen MPT64 (Ag MPT64)
129 Kit pentru colorația Ziehl-Neelsen
130 Kit pentru colorația fluorescentă (auramină)
131 Kit pentru identificarea genetică a speciilor din Complexul Mycobacterium tuberculosis
132 Kit pentru identificarea genetică a speciilor de micobacterii netuberculoase comune
133 Lame portobiect pentru microscopie
Echipamente de protecție
134 Echipamente de protecție pentru echipajele de intervenție prespitalicească

II. Materiale sanitare

A Truse pentru traheostomie
1 Truse pentru traheostomie percutană cu forceps
2 Truse pentru traheostomie percutană cu forceps
3 Truse pentru traheostomie percutană cu forceps
4 Truse pentru traheostomie percutană fără forceps
5 Truse pentru traheostomie percutană fără forceps
6 Truse pentru traheostomie percutană fără forceps
7 Truse pentru minitraheostomie Seldinger
8 Canule de traheostomie nr. 6
9 Canule de traheostomie nr. 7
10 Canule de traheostomie nr. 8
11 Canule de traheostomie nr. 9
12 Canule de traheostomie nr. 10
B Dispozitive de intubație
1 Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 2,0
2 Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 2,5
3 Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 3,0
4 Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 3,5
5 Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 4,0
6 Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 4,5
7 Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 5,0
8 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 3,5
9 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 4,0
10 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 4,5
11 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 5,0
12 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 5,5
13 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 6,0
14 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 6,5
15 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 7,0
16 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 7,5
17 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 8,0
18 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 8,5
19 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 9,0
20 Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 10 mm
21 Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 7
22 Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 7,5
23 Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 8
24 Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 8,5
25 Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 9
26 Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 10
27 Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 7
28 Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 7,5
29 Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 8
30 Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 8,5
31 Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 9
32 Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 10
33 Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, mărime 28 FR
34 Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, mărime 32 FR
35 Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, mărime 35 FR
36 Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, mărime 37 FR
37 Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, mărime 39 FR
38 Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă, mărime 41 FR
39 Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă, mărimea 35 FR
40 Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă, mărimea 37 FR
41 Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă, mărimea 39 FR
42 Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă, mărimea 41 FR
43 Fixator sondă de intubație orotraheală pentru condiții dificile și transport pentru copii
44 Fixator sondă de intubație orotraheală pentru condiții dificile și transport pentru adulți
45 Fixator sondă de intubație orotraheală pentru adulți
46 Fixator sondă de intubație orotraheală pentru copil/nou-născut
47 Racord flexibil la sonda de intubație orotraheală (adult, copil)
48 Filtre antibacteriene și virale pentru adult
49 Filtre antibacteriene și virale pentru copil
50 Filtre antibacteriene și virale pentru nou-născut
51 Filtre antibacteriene și virale cu umidificare pentru adult
52 Filtre antibacteriene și virale cu umidificare pentru copil
53 Filtre antibacteriene și virale cu umidificare pentru nou-născut
54 Mandrene pentru sonde de intubație cu dimensiuni între 2,5 și 4,5
55 Mandrene pentru sonde de intubație mai mari de 5,0
C Dispozitive alternative intubației
1 Trusă de intubație traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 37 FR
2 Trusă de intubație traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 41 FR
3 Mască laringiană nr. 1
4 Mască laringiană nr. 1,5
5 Mască laringiană nr. 2
6 Mască laringiană nr. 2,5
7 Mască laringiană nr. 3
8 Mască laringiană nr. 4
9 Mască laringiană nr. 5
10 Mască laringiană nr. 6
11 Bujie cu canal oxigenare/introductor
12 Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 11 CH
13 Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 14Ch
14 Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 19 CH
D Măști oxigen
1 Măști oxigen simple pentru adult
2 Măști oxigen simple pentru copil
3 Măști oxigen cu rezervor pentru adult
4 Măști oxigen cu rezervor pentru copil
5 Măști oxigen cu nebulizator pentru adult
6 Măști oxigen cu nebulizator pentru copil
7 Mască de oxigen tip Venturi
8 Mască de ventilație noninvazivă nr. 1
9 Mască de ventilație noninvazivă nr. 2
10 Mască de ventilație noninvazivă nr. 3
11 Mască de ventilație noninvazivă nr. 4
12 Mască de ventilație noninvazivă nr. 5
13 Mască de ventilație noninvazivă nr. 6
E Pipe Guedel
1 Pipe Guedel nr. 000
2 Pipe Guedel nr. 00
3 Pipe Guedel nr. 0
4 Pipe Guedel nr. 1
5 Pipe Guedel nr. 2
6 Pipe Guedel nr. 3
7 Pipe Guedel nr. 4
8 Pipe Guedel nr. 5
9 Pipe Guedel nr. 6
F Sonde de aspirație traheală
1 Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 4
2 Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 5
3 Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 6
4 Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 7
5 Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 8
6 Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 9
7 Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 10
8 Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 12
9 Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 14
10 Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 16
11 Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 18
12 Sonde de aspirație rigidă tip Yankaeur
G Cămile nazale pentru administrarea oxigenului
1 Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru adult
2 Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru copil
H Set balon ventilație (resuscitator)
1 Set balon ventilație (resuscitator) pentru adult, 1500 ml + mască pentru adult
2 Set balon ventilație (resuscitator) pentru copil, 500 - 700 ml + mască pentru copil
3 Set balon ventilație (resuscitator) pentru nou-născut + mască pentru nou-născut
I Dispozitive de drenaj toracic
1 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 8 FR
2 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 14 FR
3 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 20 FR
4 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 24 FR
5 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 28 FR
6 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 32 FR
7 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 20 FR
8 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 24 FR
9 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 28 FR
10 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 32 FR
11 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 36 FR
12 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 40 FR
13 Dispozitiv de colectare drenaj toracic tricameral
J Dispozitive de monitorizare EKG
1 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru adult
2 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru copil
3 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru adult
4 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru copil
5 Gel EKG
6 Gel defibrilare
7 Set de drenaj suprapubian
K Sonde Blackemore
1 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 14 CH
2 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 16 CH
3 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 18 CH
4 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 21 CH
5 Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 26 CH
6 Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 28 CH
L Materiale folosite în traume
1 Guler cervical reglabil adult
2 Guler cervical reglabil pediatric
3 Comprese nesterile 10/10
4 Comprese sterile 5/5
5 Comprese sterile 10/10
6 Comprese sterile 10/20
7 Comprese sterile 20/40
8 Feși 10/10
9 Feși 10/15
10 Feși 10/20
11 Pansament tubular elastic pentru cap
12 Fașă elastică 10 cm/5 m
13 Fașă elastică 20 cm/5 m
14 Vată 100g
15 Vată 200 g
16 Comprese pentru arsuri 10/10 cm
17 Comprese pentru arsuri 20/40 cm
18 Comprese pentru arsuri 20/60 cm
19 Comprese pentru arsuri, zona feței
20 Folie izolantă
21 Pătură pentru arși
22 Lame de bisturiu cu mâner nr. 10
23 Lame de bisturiu cu mâner nr. 20
24 Lame de bisturiu cu mâner nr. 22
25 Lame de bisturiu cu mâner nr. 24
26 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 0
27 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 1
28 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 2
29 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 3
30 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 4
31 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 5
32 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 6
33 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 0
34 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 1,0
35 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 2,0
36 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 3,0
37 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 4,0
38 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 5,0
39 Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 3 mm/75 mm
40 Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 6 mm/100 mm
41 Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 12 mm/100 mm
42 Feși gipsate 10/3
43 Feși gipsate 15/3
44 Feși gipsate 20/3
45 Vată sub gips 10/3
46 Vată sub gips 20/3
47 Tampoane absorbante 2 x 2 x 2 cm
M Sistemul circulator
1 Ace de unică folosință, G18 x 11/2, 1,10 x 40 mm (roz)
2 Ace de unică folosință, G19 x 11/2, 1,10 x 40 mm (galben)
3 Ace de unică folosință, G21 x 11/2, 0,80 x 40 mm (verde)
4 Ace de unică folosință, G22 x 11/4, 0,70 x 30 mm (fumuriu)
5 Ace de unică folosință, G22 x 11/2 (negru)
6 Ace de unică folosință, G23 x 11/4, 0,60 x 30 mm (albastru)
7 Ace de unică folosință, G25 x 5/8 (intradermic - portocaliu)
8 Ace de unică folosință, G27 x4/5, injecții subcutanate
9 Adaptor cateter venos 20G, adaptare Luer pentru recoltare pe branulă în vacutainer
10 Ace pentru recoltare în sistem vacuum G21 x 1/2
11 Holder
12 Cateter de puncție venoasă periferică nr. 14 (portocaliu)
13 Cateter de puncție venoasă periferică nr. 16 (gri)
14 Cateter de puncție venoasă periferică nr. 18 (verde)
15 Cateter de puncție venoasă periferică nr. 20 (roz)
16 Cateter de puncție venoasă periferică nr. 22 (albastru)
17 Cateter de puncție venoasă periferică nr. 24 (galben)
18 Cateter de puncție venoasă periferică nr. 26 (mov)
19 Mini Spike Plus
20 Cateter ombilical, mărimea 3 FR
21 Cateter ombilical, mărimea 5 FR
22 Cateter ombilical, mărimea 8 FR
23 Cateter ombilical, mărimea 10 FR
24 Cateter ombilical, mărimea 12 FR
25 Cateter ombilical, mărimea 14 FR
26 Trusă de perfuzie
27 Trusă de transfuzie
28 Trusă de perfuzie cu micropicurător
29 Prelungitor injectomat
30 Robineți 3 căi
31 Seringă pentru insulină
32 Seringă heparinizată 2 ml
33 Seringă de 2 ml (sau 2,5 ml) cu ac
34 Seringă de 5 ml cu ac
35 Seringă de 10ml cu ac
36 Seringă de 20 ml cu ac
37 Seringă de 50 ml (sau 50 +10 ml) cu ac
38 Seringi tip Guyon (100 ml)
39 Set cateter venos central pentru adult
40 Set cateter venos central pentru copil
41 Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 2,5 mm
42 Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 3,5 mm
43 Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 4 mm
44 Teacă de protecție senzor termometru bucal
45 Capișon termometru auricular
N Sondaje
1 Pahar recoltor pentru urină
2 Sonde vezicale neonatologie, CH 6 cu mandren
3 Sonde vezicale neonatologie, CH 8 cu mandren
4 Sonde vezicale, dimensiunea CH 12
5 Sonde vezicale, dimensiunea CH 14
6 Sonde vezicale, dimensiunea CH 16
7 Sonde vezicale, dimensiunea CH 18
8 Sonde vezicale, dimensiunea CH 20
9 Sonde vezicale, dimensiunea CH 22
10 Sonde vezicale, dimensiunea CH 24
11 Sonde Nelaton CH 8
12 Sonde Nelaton CH 10
13 Sonde Nelaton CH 12
14 Sonde Nelaton CH 14
15 Sonde Nelaton CH 16
16 Sonde Nelaton CH 18
17 Sonde Tiemann CH 10
18 Sonde Tiemann CH 12
19 Sonde Tiemann CH 14
20 Sonde Tiemann CH 16
21 Sonde Tiemann CH 18
22 Pungi colectoare de urină pentru nou-născuți
23 Pungi colectoare de urină
24 Sonde nazogastrice, dimensiunea 6 CH
25 Sonde nazogastrice, dimensiunea 8 CH
26 Sonde nazogastrice, dimensiunea 12 CH
27 Sonde nazogastrice, dimensiunea 14 CH
28 Sonde nazogastrice, dimensiunea 16 CH
29 Sonde nazogastrice, dimensiunea 18 CH
30 Sonde nazogastrice, dimensiunea 20 CH
31 Sonde nazogastrice, dimensiunea 22 CH
32 Sonde nazogastrice, dimensiunea 24 CH
33 Sonde nazogastrice dublu lumen 10 FR
34 Sonde nazogastrice dublu lumen 12 FR
35 Sonde nazogastrice dublu lumen 14 FR
36 Sonde nazogastrice dublu lumen 16 FR
37 Sonde nazogastrice dublu lumen 18 FR
38 Sonde Faucher 12 CH
39 Sonde Faucher 16 CH
40 Sonde Faucher 24 CH
41 Sonde Faucher 30 CH
42 Sonde alimentație, dimensiunea 4 CH
43 Sonde alimentație, dimensiunea 6 CH
44 Sonde alimentație, dimensiunea 10 CH
45 Sonde alimentație, dimensiunea 12 CH
46 Pungă colectoare de vărsătură
47 Prezervative urinare M
48 Prezervative urinare L
49 Prezervative urinare XL
50 Gel lubrifiant steril
51 Trusăpentru sondaj vezical
O Altele
1 Cearșaf de unică folosință
2 Chilot absorbant de unică folosință pentru adult
3 Chilot absorbant de unică folosință pentru copil nr. 4
4 Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea S, M, L, XL, XXL
5 Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea M
6 Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea L
7 Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea XL
8 Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea XXL
9 Halat de unică folosință, dimensiunea L
10 Halat de unică folosință, dimensiunea M
11 Halat de unică folosință, dimensiunea S
12 Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni, mărimea S
13 Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni, mărimea M
14 Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni, mărimea L
15 Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni, mărimea XL
16 Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni, mărimea XXL
17 Mască chirurgicală, nesterilă
18 Mască chirurgicală, sterilă
19 Bonete de unică folosință
20 Mănuși de examinare S
21 Mănuși de examinare M
22 Mănuși de examinare L
23 Mănuși de examinare XL
24 Mănuși sterile (perechi) nr. 6
25 Mănuși sterile (perechi) nr. 6,5
26 Mănuși sterile (perechi) nr. 7
27 Mănuși sterile (perechi) nr. 7,5
28 Mănuși sterile (perechi) nr. 8
29 Mănuși sterile (perechi) nr. 8,5
30 Tăviță renală de unică folosință
31 Urinar de unică folosință - femei
32 Urinar de unică folosință - bărbați
33 Bazinet de unică folosință capacitate 1 l
34 Bazinet de unică folosință capacitate 3 l
35 Capac bazinet de unică folosință 1 l
36 Capac bazinet de unică folosință 3 l
37 Suport bazinet de unică folosință
38 Spatulă linguală de unică folosință
39 Saci menajeri mici
40 Saci menajeri mari
41 Saci pentru deșeuri periculoase
42 Saci pentru decedați
43 Saci pentru europubele
44 Cutii pentru incinerare 5 l
45 Cutii pentru incinerare 10 l
46 Cutii pentru incinerare 20 l
47 Recipient PVC obiecte înțepătoare-tăietoare tip auto
48 Recipient PVC obiecte înțepătoare-tăietoare
49 Burete pentru igienizarea pacientului
50 Test rapid de sarcină
51 Test rapid glicemie

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...