Comitetul național pentru situații speciale de urgență

Hotărârea nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

Modificări (...), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a), art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale art. V, pct. 7 din OUG. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și ale art. 3 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional 2005, în temeiul prevederilor art. 8^1 și art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, în contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și adoptarea măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. -

Se aprobă Hotărârea nr. 8 din data de 09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, cu excepția prevederilor art. 1, care vor face obiectul analizelor ulterioare.

Art. 2. -

Se aprobă suspendarea procesului de învățământ în unitățile școlare publice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post liceal și profesional, în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Art. 3. -

Persoanele fizice și operatorii economici au obligația de a respecta și de a pune în aplicare măsurile dispuse de către autoritățile în domeniul sănătății publice, pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2.

Art. 4. -

(1) Se aprobă suspendarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia și din Italia spre România, începând cu data de 10.03.2020 ora 12:00, până în data de 31.03.2020 ora 12:00.

(2) Operatorii de transport rutier de persoane care efectuează servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale, care tranzitează Italia, au obligația de a comunica cetățenilor români care se vor îmbarca din Italia către România, faptul că vor Intra în carantină/autoizolare pe teritoriul României și își vor asuma responsabilitatea prin completarea unei declarații pe propria răspundere la îmbarcarea în autobuz.

(3) Se aprobă suspendarea sau, după caz, interzicerea introducerii de către operatorii feroviari de transport călători de noi trenuri directe spre Italia și dinspre Italia spre România, începând cu data de 12.03.2020 ora 12:00, până în data de 31.03.2020 ora 12:00.

(4) Operatorii feroviari au obligația de a afișa la bordul trenurilor și de a distribui materiale tipărite care să aducă la cunoștința călătorilor faptul că, cetățenii români care se vor îmbarca venind din Italia către România vor intra în carantină / autoizolare pe teritoriul României și își vor asuma responsabilitatea respectării acestei obligații prin completarea unei declarații pe propria răspundere la îmbarcarea în tren.

(5) Operatorii feroviari au obligația de a înștiința cetățenii străini ca acestora nu li se va permite trecerea frontierei României dacă vin cu escală din Italia.

Art. 5. -

Programele de studii privind schimbul de experiență, respectiv stagiile de practică în spitale ale studenților și cursanților școlilor post liceale sanitare se sistează, dacă nu au fost începute anterior datei adoptării prezentei hotărâri.

Art. 6. - Reviste (1)

Unitățile de alimentație publică (ex. hyper-market, super market, market, magazine de cartier, cafenele, baruri, cluburi etc), precum și furnizorii publici și privați de transport persoane au obligația de a lua măsuri pentru asigurarea:

- dezinfecției frecvente a suprafețelor, în special în zona caselor de marcat, precum și în alte locuri expuse (ex. cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.),

- instituirii măsurilor privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale;

- dezinfecției frecvente a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea traseului (ex. bare și suporți de susținere, uși, scaune, etc.)

Art. 7. -

Se aprobă exceptarea emiterii avizului Direcției de Sănătate Publică în cazul evenimentelor cu un număr maxim de 200 de participanți.

Art. 8. - Reviste (1)

Se instituie obligația ca toate instituțiille publice și private să asigure la toalete materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri etc).

Art. 9. -

Instituțiile publice și operatorii economici vor analiza și vor dispune, în măsura posibilităților, desfășurarea muncii de la domiciliu pentru o parte din personal, în conformitate cu dispozițiile art. 108 -110 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, coroborate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Art. 10. -

Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere, referitoare la respectarea măsurilor instituite de autoritățile române, utilizată la intrarea în țară, prevăzută în anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 11. -

La nivel național, autoritățile cu responsabilități în gestionarea riscului manifestat de virusul SARS-CoV-2 intensifică acțiunile preventive derulate în spațiile publice cu aflux de persoane (cum ar fi gări, autogări, stații de metrou, târguri, piețe, etc.), în vederea conștientizării populației cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse.

Art. 12. -

Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII SPECIALE DE URGENȚĂ
ION-MARCEL VELA

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Zădărnicirea combaterii bolilor
;
se încarcă...