Ministerul Apărării Naționale - MApN

Normele metodologice privind selecția și expertiza medicală și psihologică a personalului aeronautic care execută activități aeronautice militare din 23.04.2013

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 23 mai 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Expertiza medicală și psihologică a personalului aeronautic care execută activități aeronautice militare, denumit în continuare personal aeronautic, reprezintă o activitate complexă vizând evaluarea posibilităților anatomo-fiziologice, psihice și psihologice ale organismului uman pentru exercitarea atribuțiilor specifice activităților aeronautice.

Art. 2. -

Organismul abilitat să efectueze expertiza medicală și psihologică a personalului aeronautic în România este Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu", denumit în continuare institut.

Art. 3. -

(1) Expertiza medicală și psihologică a personalului aeronautic are următoarele obiective:

a) selecția medicală și psihologică a candidaților pentru profesii aeronautice la admiterea în instituțiile militare ale Ministerului Apărării Naționale, precum și a candidaților altor ministere sau structuri centrale care pregătesc personal aeronautic pe bază de contract;

b) expertiza medicală și psihologică periodică a personalului aeronautic pentru acordarea, validarea, suspendarea sau retragerea aptitudinii medicale;

c) expertiza medicală și psihologică a personalului aeronavigant care efectuează trecerea la exploatarea unei noi categorii de aeronave;

d) expertiza medicală și psihologică a personalului aeronautic la reluarea activității aeronautice, după întreruperi din motive medicale, mai mult de 30 de zile, intervenții chirurgicale, după evenimente de zbor sau la cererea comandantului unității militare/instituției în care își desfășoară activitatea persoana expertizată;

e) încadrarea personalului aeronautic într-una din categoriile de aptitudine prevăzute la alin. (2);

f) stabilirea în caz de inaptitudine definitivă pentru activități aeronautice militare, a legăturii cauzale dintre boală sau accident și îndeplinirea obligațiilor aeronautice, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2);

g) expertiza medicală și psihologică a personalului aeronautic care participă la misiuni speciale și a personalului aeronautic participant la misiuni și operații specifice aviației militare în afara teritoriului statului român;

h) expertiza medicală și psihologică a personalului aeronautic militar din străinătate care desfășoară actvități aeronautice în România.

(2) Personalul aeronautic se încadrează într-una din următoarele categorii de aptitudine medicală și psihologică:

a) APT;

b) APT CU RESTRICȚII, cu menționarea restricțiilor ce îi conferă aptitudinea;

c) INAPT TEMPORAR - declararea "INAPT TEMPORAR" se face pe o perioadă bine precizată, fără a se depăși 3 luni per examinare sau 2 ani cumulativ;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...