Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 581/3.848/2013 privind modificarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 581/3.848

Ministerul Sănătății

Ministerul Educației Naționale

Văzând Referatul de aprobare al Direcției sănătate publică și control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. E.N. 4.383 din 26 aprilie 2013,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale cap. XII lit. a) din anexa nr. 2 la Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

ministrul sănătății și ministrul educației naționale emit următorul ordin:

Art. I. -

Metodologia pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Se exceptează de la prevederile prezentului ordin personalul angajat cu studii medii medicale și farmaceutice și studii superioare medicale și farmaceutice."

2. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Emiterea certificatelor de absolvire se realizează de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, conform modelului din anexa nr. 7, prin redactarea lui la calculator cu număr de înregistrare de la direcția de sănătate publică emitentă".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare
științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
;
se încarcă...