Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2013 până la 07 noiembrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3006/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) și al art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) "Cerere privind grupul fiscal unic", cod 14.13.03.02/g.f., prevăzut în anexa nr. 2. Instrucțiunile de completare a cererii sunt prevăzute în anexa nr. 3;

b) "Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic", cod 14.13.02.02/g.f., prevăzut în anexa nr. 4;

c) "Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic", cod 14.13.02.02/g.f.m., prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor precizate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 4. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 29 mai 2013.

Nr. 607.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de implementare și de administrare a grupului fiscal unic

ANEXA Nr. 2

CERERE
privind grupul fiscal unic
Număr de operator de date cu caracter personal - 759
Cerere de implementare □ Cerere de modificare

I. Date de identificare a persoanelor impozabile

A. Reprezentantul grupului fiscal unic

Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . ., ap. . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obiectul de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele/Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Membrii grupului fiscal unic

1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . ., ap. . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obiectul de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele/Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . , sc. . . . . . , ap. . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Obiectul de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele/Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Implementarea grupului fiscal unic

Prin prezenta solicităm implementarea grupului fiscal unic, pe o perioadă de cel puțin 2 ani, format din persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA mai sus menționate, în temeiul dispozițiilor art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

1. Perioada fiscală utilizată:

Luna □

Semestrul □
Trimestrul □

Anul □

2. Dovada că membrii sunt în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic și organizatoric:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Documente anexate la cerere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Modificări survenite ulterior implementării grupului fiscal unic

Prin prezenta vă informăm în legătură cu modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, în temeiul pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

□ încetarea opțiunii de a forma un grup fiscal unic;

□ neîndeplinirea condiției referitoare la existența unei strânse legături din punct de vedere financiar, economic și organizatoric;

□ intrarea unuia din membrii grupului fiscal unic într-un alt grup fiscal unic, respectiv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

□ utilizarea unei alte perioade fiscale de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

□ nu mai este îndeplinită condiția referitoare la numărul minim de persoane care pot constitui grupul fiscal unic;

□ o persoană impozabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . este administrată de alt organ fiscal, respectiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

□ numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal unic;

□ părăsirea grupului fiscal unic de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

□ intrarea în grupul fiscal unic a unui nou membru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

□ alte evenimente ulterioare implementării grupului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Având în vedere aceste modificări solicităm:

□ Anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic

□ Anularea tratamentului persoanei impozabile/persoanelor impozabile ca membru/membri al/ai grupului fiscal unic:

Denumirea persoanei impozabile Cod de înregistrare în scopuri de TVA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Anularea tratamentului persoanei impozabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având cod de înregistrare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ca reprezentant al grupului fiscal unic.

□ Numirea unui alt reprezentant al grupului, respectiv:

Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . , bl. . . . . . , sc. . . . . . , ap. . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele/Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Intrarea în grupul fiscal a unui nou membru/a unor noi membri, respectiv:

Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denumirea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . , bl. . . . . . , sc. . . . . . , ap. . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele/Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Documentele anexate cererii:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.

Reprezentanții legali ai membrilor grupului fiscal unic:
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ștampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loc rezervat organului fiscal
Număr de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data înregistrării . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod 14.13.03.02/g.f.

ANEXA Nr. 3

INSTRUCȚIUNI
pentru completarea formularului "Cerere privind grupul fiscal unic"

Formularul "Cerere privind grupul fiscal unic" se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează să fie tratate drept grup fiscal unic, potrivit art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de cerere se completează și pentru notificarea, potrivit legii, a organului fiscal cu privire la evenimentele apărute ulterior implementării grupului fiscal.

Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile desemnate reprezentant al grupului fiscal unic la registratura organului fiscal competent ori prin poștă cu confirmare de primire.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Completarea formularului se face astfel:

Se marchează cu "X" caseta "Cerere de implementare" dacă formularul reprezintă cerere de implementare a grupului fiscal unic sau caseta "Cerere de modificare" dacă reprezintă o cerere de modificare, datorată evenimentelor apărute ulterior implementării grupului fiscal, după caz.

I. Secțiunea date de identificare a persoanelor impozabile

Se înscriu datele de identificare ale reprezentantului grupului fiscal și ale membrilor acestui grup: codul de înregistrare în scopuri de TVA, denumirea, adresa domiciliului fiscal și obiectul de activitate.

În cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul în calitate de reprezentant al grupului sau de membru este reprezentat printr-un împuternicit, se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

II. Secțiunea privind implementarea grupului fiscal unic se completează numai în situația în care cererea reprezintă o cerere de implementare.

Perioada fiscală utilizată - se bifează cu "X" perioada utilizată pentru declararea și plata TVA de către toți membrii grupului fiscal unic.

Rubrica privind dovada că membrii sunt în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic și organizatoric se completează în conformitate cu prevederile pct. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La secțiunea "Documente anexate la cerere" se înscriu certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului și/sau alte documente justificative.

III. Secțiunea privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal se completează în situația în care cererea reprezintă o cerere de modificare.

Se bifează cu "X" evenimentul survenit ulterior implementării grupului, pentru care reprezentantul grupului fiscal are obligația să notifice organul fiscal competent, în condițiile prevăzute de pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se bifează cu "X" efectul rezultat și se completează informațiile corespunzătoare.

Cererea se semnează de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului fiscal unic.

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . / Direcția generală de administrare a marilor contribuabili Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . . . Adresa

Tel.
Fax:
E-mail:
Nr. . . . . .

DECIZIE
privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic

Către:

Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . . . , ap. . . . . . . , et. . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Având în vedere dispozițiile art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ca urmare a Cererii dumneavoastră nr......................./............, vă comunicăm:

□ Aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic

Implementarea grupului fiscal unic intră în vigoare potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

□ Respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, astfel:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) și art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . . .

Cod 14.13.02.02/g.f.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală a Finanțelor Publice a . . . . . . . / Direcția generală de administrare a marilor contribuabili Unitatea fiscală . . . . . . . . . . . Adresa

Tel.
Fax:
E-mail:
Nr. . . . . . . . . . . . . .

DECIZIE
privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic

Către:

Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . . . , ap. . . . . . . , et. . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Având în vedere dispozițiile art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . , vă comunicăm:

□ anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

□ anularea tratamentului ca membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane impozabile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

□ respingerea/anularea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea persoană impozabilă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

□ aprobarea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea persoană impozabilă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

□ aprobarea intrării ca nou membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane impozabile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motivele de fapt și de drept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) și art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . . .

Cod 14.13.02.02/g.f.m.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 6

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor

1. "Cerere privind grupul fiscal unic"

1.1. Denumire "Cerere privind grupul fiscal unic"

1.2. Cod: 14.13.03.02/g.f.

1.3. Format: A4/t2

1.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (4 file)

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează pentru solicitarea de implementare a unui grup fiscal unic sau pentru notificarea organului fiscal cu privire la evenimentele survenite ulterior implementării grupului.

1.8. Se întocmește în două exemplare de contribuabil.

1.9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. "Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic"

2.1. Denumire "Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic"

2.2. Cod: 14.13.02.02/g.f

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (2 file)

2.6. Se difuzează gratuit.

2.7. Se utilizează pentru notificarea persoanelor impozabile care au solicitat implementarea unui grup fiscal unic.

2.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

2.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. "Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic"

3.1. Denumire: "Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic"

3.2. Cod: 14.13.02.02/g.f.m.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (2 file)

3.6. Se difuzează gratuit.

3.7. Se utilizează pentru notificarea reprezentantului grupului fiscal unic cu privire la modificările ulterioare implementării grupului fiscal.

3.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

3.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează la dosarul fiscal al reprezentantului grupului fiscal unic.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...