Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice din 17.04.2013

Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 14 mai 2013 până la 20 septembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Capitolul I Cadrul legislativ

Art. 1.

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, denumit în continuare "Regulament" este emis în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.

Art. 2.

În conformitate cu cerințele legale, activitățile de proiectare, executare și verificare a instalațiilor electrice din Sisteme Electroenergetice se realizează de către operatori economici atestați și/sau electricieni autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Electrice, denumită în continuare Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și respectiv ale "Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice", aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2013.

Art. 3.

(1) În scopul respectării legilor și normelor în vigoare, operatorii economici care desfășoară activități de proiectare, executare și verificare de instalații electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Național sau aparținând unor Sisteme Electronergetice Izolate, trebuie să dețină un Atestat emis de Autoritatea competentă, în condițiile prezentului Regulament.

(2) În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (1) pct. 2 din Legea energiei electrice electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, proiectarea, executarea și verificarea de lucrări în instalațiile electrice fără Atestat constituie contravenție.

Capitolul II Scop

Art. 4.

Prezentul Regulament stabilește următoarele:

a) procedura de atestare a operatorilor economici care desfășoară activități de proiectare și executare de instalații electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Național sau aparținând unor Sisteme Electronergetice Izolate, incluzând prevederi specifice pentru acordarea/modificarea/suspendarea/retragerea a Atestatului;

b) procedura de reatestare a operatorilor economici;

c) drepturile și obligațiile titularului de atestat acordat de Autoritatea competentă.

Capitolul III Domeniul de aplicare

Art. 5.

(1) Prevederile Regulamentului se aplică de:

a) Autoritatea competentă în desfășurarea activităților de acordare, modificare, suspendare și retragere a Atestatului,

b) Operatorul economic, persoană juridică română sau de către operatorul economic, persoană juridică străină, care deține o formă organizatorică prevăzută de lege înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului din România, când solicită Autorității competente acordarea unui Atestat.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...