Comisia Europeană

Decizia nr. 250/2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru robinetăria sanitară [notificat cu numărul C(2013) 2826] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013D0250

Modificări (...)

În vigoare de la 31 mai 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcție de categoriile de produse.

(3) Deoarece consumul de apă și energie necesar pentru încălzirea apei contribuie în mod semnificativ la impactul pe care îl au gospodăriile și spațiile negospodărești asupra mediului, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru categoria de produse "robinetărie sanitară". Criteriile ar trebui, în special, să promoveze produse care permit o utilizare eficientă a apei, ceea ce contribuie la o reducere a consumului de apă și, prin urmare, a energiei necesare pentru încălzirea apei.

(4) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Categoria de produse "robinetărie sanitară" conține: robinete pentru utilizare casnică, capete (pere) de duș și dușuri care sunt folosite în principal pentru devierea apei pentru igiena personală, curățare, gătit și băut, inclusiv în cazurile în care sunt comercializate în alte scopuri decât igiena personală.

(2) Următoarele produse sunt excluse din categoria de produse "robinetărie sanitară":

(a) robinete pentru căzi de baie;

(b) dușuri cu levier/mâner dublu;

(c) robinetărie sanitară pentru utilizări speciale negospodărești.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...