Art 40 Dispoziții finale | Lege 202/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții finale -
Art. 40. -
Modificări (1)

Prezenta lege transpune:

a) art. 10 și 12 din Directiva Consiliului nr. 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind implementarea măsurilor de încurajare a îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează;

b) Clauza 2, pct. 5 și 6 din Directiva Consiliului 96/34/CE din 3 iunie 1996 privind Acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului, încheiat de UNICEF, CEIP și CES, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 1996.

Mergi la:
Art 30 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 31 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 32 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 33 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 34 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 35 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 36 Control, constatare și sancționare
Art 37 Control, constatare și sancționare
Art 38 Dispoziții finale
Art 39 Dispoziții finale
Art 40 Dispoziții finale
Art II "

Acesta este un fragment din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...