Art 29 Abordarea integrată de gen în politicile naționale | Lege 202/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Abordarea integrată de gen în politicile naționale -
Art. 29. -
Reviste (2)

(1) Confederațiile sindicale desemnează, în cadrul organizațiilor sindicale din unități, reprezentanți cu atribuții pentru asigurarea respectării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la locul de muncă.

(2) Reprezentanții sindicali desemnați primesc de la persoanele care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex sesizări/reclamații, aplică procedurile de soluționare a acestora și solicită angajatorului rezolvarea cererilor angajaților, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1). Reviste (1)

(3) În unitățile în care nu există organizație sindicală unul dintre reprezentanții aleși ai salariaților are atribuții pentru asigurarea respectării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la locul de muncă. Reviste (1)

(4) Opinia reprezentanților sindicali din unități, cu atribuții pentru asigurarea respectării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la locul de muncă, se menționează în mod obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor prezentei legi.

Mergi la:
Art 19 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 20 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 21 Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei
Art 22 Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei
Art 23 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 24 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 25 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 26 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 27 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 28 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 29 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 30 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 31 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 32 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 33 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 34 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 35 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 36 Control, constatare și sancționare
Art 37 Control, constatare și sancționare
Art 38 Dispoziții finale
Art 39 Dispoziții finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...