Art 26 Abordarea integrată de gen în politicile naționale | Lege 202/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Abordarea integrată de gen în politicile naționale -
Art. 26. -
Practică judiciară (1), Reviste (1)

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Direcția egalitate de șanse între femei și bărbați, asigură respectarea și exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei legi în domeniul său de activitate, prin instituțiile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, care au în responsabilitate aplicarea de măsuri de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și de eliminare a discriminării directe și indirecte bazate pe criteriul de sex, după cum urmează: Modificări (1)

a) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă asigură respectarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul aplicării măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, precum și în domeniul protecției sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;

b) Casa Națională de Pensii Publice asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul administrării și gestionării sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

c) Inspecția Muncii asigură controlul aplicării măsurilor de respectare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul său de competență;

d) Direcția protecția copilului asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul combaterii violenței în familie;

e) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - INCSMPS București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM București, aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale, sunt responsabile cu promovarea și asigurarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniile lor specifice de activitate și pun la dispoziție datele și informațiile pe care le dețin, necesare elaborării strategiilor și politicilor în domeniu; Modificări (1)

f) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială asigură aplicarea măsurilor de egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați în elaborarea și aplicarea politicilor și strategiilor din domeniul asistenței sociale.

Mergi la:
Art 16 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 17 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 18 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 19 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 20 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 21 Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei
Art 22 Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei
Art 23 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 24 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 25 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 26 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 27 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 28 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 29 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 30 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 31 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 32 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 33 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 34 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 35 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 36 Control, constatare și sancționare

Acesta este un fragment din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...