Art 21 Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei | Lege 202/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei -
Art. 21. -
Reviste (1)

(1) Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, unitățile economice și sociale, precum și partidele politice, organizațiile patronale și sindicale și alte entități nonprofit, care își desfășoară activitatea în baza unor statute proprii, promovează și susțin participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la conducere și la decizie și adoptă măsurile necesare pentru asigurarea participării echilibrate a femeilor și bărbaților la conducere și decizie. Reviste (1)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și la nominalizarea membrilor și/sau participanților în orice consiliu, grup de experți și alte structuri lucrative manageriale și/sau de consultanță.

Acesta este un fragment din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 202/2002:
Art 11 Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii
Art 12 Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii
Art 13 Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii
Art 14 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 15 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 16 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 17 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 18 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 19 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 20 Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare
Art 21 Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei
Art 22 Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei
Art 23 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 24 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 25 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 26 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 27 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 28 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 29 Abordarea integrată de gen în politicile naționale
Art 30 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Art 31 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
Reviste:
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
;
se încarcă...