Art 5 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale din 23.05.2013. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei -
Art. 5. -

(1) Comisia se întrunește la datele stabilite de președintele acesteia, în condițiile prevăzute la art. 4. Adresa de convocare și documentația aferentă vor fi transmise membrilor Comisiei cu 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței.

(2) Pe ordinea de zi a ședinței se introduc problematicile aflate pe rolul Comisiei, selectate în ordinea vechimii. Prin excepție, o anumită problematică se poate selecta cu prioritate, dacă direcția care a formulat sesizarea prezintă argumente suficiente, prin care motivează impactul major și importanța acesteia.

(3) Conținutul dezbaterilor aferente fiecăreia dintre problematicile aflate pe ordinea de zi va fi reținut într-un proces-verbal întocmit de reprezentantul Compartimentului Comisia fiscală centrală care a elaborat nota de prezentare a respectivei problematici.

(4) Comisia reține situația referitoare la îndeplinirea procedurii de sesizare și, în funcție de obiectul sesizării, desemnează un membru în vederea prezentării speței, astfel cum rezultă din notele de prezentare elaborate de Compartimentul Comisia fiscală centrală și din celelalte documente aflate la dosarul sesizării. Comisia adoptă, prin decizii, soluții privind aplicarea unitară a prevederilor legale sau, după caz, respinge soluțiile propuse. Oricare dintre membrii Comisiei își poate motiva, în scris, votul exprimat. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Procesul-verbal și decizia vor fi semnate de toți membrii participanți, precum și de invitații permanenți la ședință. În cazul membrilor prevăzuți la art. 37 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însușirea procesului-verbal și a deciziei se pot face și prin corespondență.

(6) Modalitatea de vot în cadrul Comisiei este votul deschis.

(7) Deciziile se adoptă dacă cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Comisiei votează pentru soluția propusă.

(8) În caz de paritate de voturi, votul președintelui Comisiei este decisiv.

(9) Deciziile prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență, Reviste (1)

(10) Deciziile prin care se soluționează conflictele de competență și deciziile având caracter individual nu se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind însă obligatorii pentru structurile din subordinea Ministerului Finanțelor Publice sau alte autorități, după caz.

(11) Deciziile prin care se soluționează conflictele de competență se comunică organelor fiscale aflate în conflict, precum și contribuabilului, dacă este cazul, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale din 23.05.2013. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1 Prevederi generale
Art 2 Prevederi generale
Art 3 Prevederi generale
Art 4 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
Art 5 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
Art 6 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
Art 7 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
Reviste:
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
;
se încarcă...