Art 4 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale din 23.05.2013. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei -
Art. 4. -

(1) Comisia funcționează în prezența tuturor membrilor acesteia, care au dreptul la un singur vot. În cazul absenței unuia dintre membri titulari, în vederea participării la lucrările Comisiei va fi desemnată în scris o persoană, de regulă înlocuitorul de drept, din structura coordonată de acest membru, care îi va prelua atribuțiile și dreptul de vot.

(2) Comisia este coordonată de președintele acesteia.

(3) În cazul absenței președintelui Comisiei de la o ședință, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către unul dintre ceilalți membrii titulari, desemnat de președinte. În acest caz, membrul care preia atribuțiile președintelui își va delega propriile atribuții, conform prevederilor alin (1).

(4) La lucrările Comisiei vor participa în calitate de invitați permanenți, cu rol consultativ, directorii generali ai Direcției generale de metodologii fiscale, îndrumare și asistență a contribuabililor, Direcției generale de soluționare a contestațiilor, Direcției generale coordonare inspecție fiscală, Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare și Direcției generale proceduri pentru administrarea veniturilor, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(5) În funcție de problematica înscrisă pe ordinea de zi, la lucrările Comisiei pot fi invitați alți specialiști din cadrul direcțiilor de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice și din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau alte persoane care pot oferi informații relevante pentru soluționarea problematicii care face obiectul analizei.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale din 23.05.2013. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1 Prevederi generale
Art 2 Prevederi generale
Art 3 Prevederi generale
Art 4 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
Art 5 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
Art 6 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
Art 7 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
;
se încarcă...