Art 3 Prevederi generale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale din 23.05.2013. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prevederi generale -
Art. 3. -

(1) Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală selectează problematica ce intră în sfera de competență a Comisiei și o propun spre dezbatere.

(2) Documentația necesară sesizării Comisiei se înaintează de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin președintele acesteia, către Compartimentul Comisia fiscală centrală, aflat în coordonarea secretarului de stat cu atribuții în domeniul politicii și legislației fiscale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Situațiile care privesc conflicte de competență privind administrarea creanțelor bugetelor locale sunt sesizate de către oricare dintre părțile aflate în conflict, cu anexarea documentelor care probează existența acestuia.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale din 23.05.2013. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 1 Prevederi generale
Art 2 Prevederi generale
Art 3 Prevederi generale
Art 4 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
Art 5 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
Art 6 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
Art 7 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei
;
se încarcă...