Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 688/2013 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 2013 până la 19 decembrie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3733/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul:

- art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) și art. 37 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3 alin. (1) pct. 36, art. 10 alin. (4) și art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Activitatea de aplicare unitară a legislației fiscale de către Comisia fiscală centrală, activitate prevăzută la art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 3 alin. (1) pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, se exercită prin emiterea unor decizii. Acestea se emit în următoarele cazuri:

- aplicarea neunitară a prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și legislației subsecvente acesteia, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și legislației subsecvente acesteia, de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

- existența unor puncte de vedere divergente, formulate de două sau mai multe direcții de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice și, respectiv, Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor mai sus menționate.

(2) Activitatea de soluționare a conflictelor de competență apărute între organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun, prevăzută de art. 37 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se exercită prin emiterea de decizii de stabilire a organului fiscal competent.

Art. 2. -

Comisia fiscală centrală are componența prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.765/2011 privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu

București, 23 mai 2013.

Nr. 688.

ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA
Comisiei fiscale centrale

Nr. crt. Funcția și domeniul Statutul în Comisia fiscală centrală
1. Secretar de stat cu atribuții în domeniul politicii și legislației fiscale Președinte - membru
2. Vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru activitatea de inspecție fiscală membru
3. Secretar general din Ministerul Finanțelor Publice membru
4. Director general al Direcției generale legislație Cod fiscal și reglementări vamale din Ministerul Finanțelor Publice membru
5. Director general al Direcției generale legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile din Ministerul Finanțelor Publice membru
6. Director general al Direcției generale juridice din Ministerul Finanțelor Publice membru
7. Director al Direcției de legislație și reglementări contabile din Ministerul Finanțelor Publice membru
8*. Reprezentant al Asociației comunelor din România membru
9*. Reprezentant al Asociației orașelor din România membru
10*. Reprezentant al Asociației municipiilor din România membru
11*. Reprezentant al Uniunii naționale a consiliilor județene din România membru
12*. Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice membru

* Numai în cazul în care se dezbat conflicte de competență privind administrarea creanțelor bugetelor locale

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...