Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la mașini din 14.05.2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 2013 până la 04 septembrie 2017, fiind înlocuit prin Listă 2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezenta listă conține standardele române care adoptă standarde europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 99 din 5 aprilie 2013, prin Comunicarea Comisiei Europene în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei) (2013/C 99/01) Modificări (1)

Nr. crt. Indicativul standardului românesc OES1 Indicativul standardului european armonizat Titlul standardului în limba română Data primei publicări în Jurnalul Oficial al UE Indicativul standardului românesc înlocuit Data încetării prezumției de conformitate a standardului european armonizat înlocuit
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SR EN 81-3+A1:2008 CEN EN 81-3:2000+A1:2008 Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice și hidraulice 8.09.2009
2 SR EN 81-3+A1:2008/AC:2009 CEN EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009 Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice și hidraulice
3 SR EN 81-31:2010 CEN EN 81-31:2010 Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare de materiale. Partea 31: Ascensoare pentru materiale accesibile 20.10.2010
4 SR EN 81-40:2009 CEN EN 81-40:2008 Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane și de materiale. Partea 40: Ascensoare pentru scări și platforme de ridicare înclinate pentru persoane cu dizabilități de mișcare 8.09.2009
5 SR EN 81-41:2011 CEN EN 81-41:2010 Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane și de materiale. Partea 41: Platforme de ridicare pentru utilizarea de persoane cu mobilitate redusă 8.04.2011
6 SR EN 81-43:2009 CEN EN 81-43:2009 Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane și de materiale. Partea 43: Ascensoare pentru instalații de ridicat 8.09.2009
7 SR EN 115-1+A1:2010 CEN EN 115-1:2008+A1:2010 Securitatea scărilor și trotuarelor rulante. Partea 1: Construcție și montare 26.05.2010 SR EN 115-1:2008
Nota 2.1
30.09.2010
8 SR EN 201:2010 CEN EN 201:2009 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de modelat prin injecție. Cerințe de securitate 18.12.2009
9 SR EN 267+A1:2012 CEN EN 267:2009+A1:2011 Arzătoare automate cu tiraj forțat care utilizează combustibili lichizi 18.11.2011 SR EN 267:2010 Nota 2.1 29.02.2012
10 SR EN 280+A2:2010 CEN EN 280:2001+A2:2009 Platforme mobile pentru ridicarea de persoane. Calcule de proiectare. Condiții de stabilitate. Construcție. Securitate. Examinări și încercări 18.12.2009
11 SR EN 289+A1:2008 CEN EN 289:2004+A1:2008 Mașini pentru materiale plastice și cauciuc. Prese. Cerințe de securitate 8.09.2009
12 SR EN 303-5:2012 CEN EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală și automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW. Terminologie, cerințe, încercare și marcare 24.08.2012
13 SR EN 349+A1:2008 CEN EN 349:1993+A1:2008 Securitatea mașinilor. Distanțe minime pentru prevenirea strivirii părților corpului uman 8.09.2009
14 SR EN 378-2+A2:2012 CEN EN 378-2:2008+A2:2012 Sisteme de răcire și pompe de căldură. Condiții de securitate și de mediu. Partea 2: Proiectare, execuție, încercări, marcare și documentație 24.08.2012 SR EN 378-2+A1:2009
Nota 2.1
30.11.2012
15 SR EN 415-1+A1:2009 CEN EN 415-1:2000+A1:2009 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 1: Terminologia și clasificarea mașinilor de ambalat și a echipamentului asociat 8.09.2009
16 SR EN 415-3+A1:2010 CEN EN 415-3:1999+A1:2009 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 3: Mașini de format, umplut și închis 18.12.2009
17 SR EN 415-5+A1:2010 CEN EN 415-5:2006+A1:2009 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 5: Mașini de împachetat 18.12.2009
18 SR EN 415-6+A1:2010 CEN EN 415-6:2006+A1:2009 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 6: Mașini de împachetat paleți 18.12.2009
19 SR EN 415-7+A1:2008 CEN EN 415-7:2006+A1:2008 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 7: Mașini de grupat și de ambalat secundare 8.09.2009
20 SR EN 415-8:2008 CEN EN 415-8:2008 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 8: Mașini de închis cu cleme 8.09.2009
21 SR EN 415-9:2010 CEN EN 415-9:2009 Securitatea mașinilor de ambalat. Partea 9: Metode de măsurare a zgomotului pentru mașini de împachetat, linii de împachetat și echipamente asociate. Categorie de exactitate 2 și 3 18.12.2009
22 SR EN 422:2009 CEN EN 422:2009 Mașini pentru materiale plastice și cauciuc. Mașini de modelat prin suflare. Cerințe de securitate 8.09.2009
23 SR EN 453+A1:2010 CEN EN 453:2000+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
24 SR EN 454+A1:2010 CEN EN 454:2000+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Mixere planetare. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
25 SR EN 474-1+A1:2009 CEN EN 474-1:2006+A1:2009 Mașini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerințe generale 8.09.2009
26 SR EN 474-2+A1:2009 CEN EN 474-2:2006+A1:2008 Mașini de terasament. Securitate. Partea 2: Cerințe pentru buldozere 8.09.2009
27 SR EN 474-3+A1:2009 CEN EN 474-3:2006+A1:2009 Mașini de terasament. Securitate. Partea 3: Cerințe pentru încărcătoare 8.09.2009
28 SR EN 474-4+A2:2012 CEN EN 474-4:2006+A2:2012 Mașini de terasament. Securitate. Partea 4: Cerințe pentru încărcătoare-excavatoare 23.03.2012
29 SR EN 474-5+A2:2012 CEN EN 474-5:2006+A2:2012 Mașini de terasament. Securitate. Partea 5: Cerințe pentru excavatoare hidraulice 23.03.2012
30 SR EN 474-6+A1:2009 CEN EN 474-6:2006+A1:2009 Mașini de terasament. Securitate. Partea 6: Cerințe pentru dumpere 8.09.2009
31 SR EN 474-7+A1:2009 CEN EN 474-7:2006+A1:2009 Mașini de terasament. Securitate. Partea 7: Cerințe pentru screpere 8.09.2009
32 SR EN 474-8+A1:2009 CEN EN 474-8:2006+A1:2009 Mașini de terasament. Securitate. Partea 8: Cerințe pentru gredere 8.09.2009
33 SR EN 474-9+A1:2009 CEN EN 474-9:2006+A1:2009 Mașini de terasament. Securitate. Partea 9: Cerințe pentru pozatoare de conducte 8.09.2009
34 SR EN 474-10+A1:2009 CEN EN 474-10:2006+A1:2009 Mașini de terasament. Securitate. Partea 10: Cerințe pentru săpătoare de șanțuri 8.09.2009
35 SR EN 474-11+A1:2009 CEN EN 474-11:2006+A1:2008 Mașini de terasament. Securitate. Partea 11: Cerințe pentru compactoare de pământ și deșeuri 8.09.2009
36 SR EN 474-12+A1:2009 CEN EN 474-12:2006+A1:2008 Mașini de terasament. Securitate. Partea 12: Cerințe pentru excavatoarele cu cablu 8.09.2009
37 SR EN 500-1+A1:2010 CEN EN 500-1:2006+A1:2009 Mașini mobile pentru construcția drumurilor. Securitate. Partea 1: Cerințe generale 26.05.2010
38 SR EN 500-2+A1:2009 CEN EN 500-2:2006+A1:2008 Mașini mobile pentru construcția drumurilor. Securitate. Partea 2: Cerințe specifice frezelor rutiere 8.09.2009
39 SR EN 500-3+A1:2009 CEN EN 500-3:2006+A1:2008 Mașini mobile pentru construcția drumurilor. Securitate. Partea 3: Cerințe specifice pentru mașini de stabilizat terenul și mașini de reciclat 8.09.2009
40 SR EN 500-4:2011 CEN EN 500-4:2011 Mașini mobile pentru construcția drumurilor. Securitate. Partea 4: Cerințe specifice pentru mașini de compactat 20.07.2011 SR EN 500-4+A1:2009
Nota 2.1
31.08.2011
41 SR EN 500-6+A1:2009 CEN EN 500-6:2006+A1:2008 Mașini mobile pentru construcția drumurilor. Securitate. Partea 6: Cerințe specifice finisoarelor 8.09.2009
42 SR EN 528:2009 CEN EN 528:2008 Translator stivuitor. Cerințe de securitate 8.09.2009
43 SR EN 547-1+A1:2009 CEN EN 547-1:1996+A1:2008 Securitatea mașinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 1: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului în mașini 8.09.2009
44 SR EN 547-2+A1:2009 CEN EN 547-2:1996+A1:2008 Securitatea mașinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 2: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor de acces 8.09.2009
45 SR EN 547-3+A1:2009 CEN EN 547-3:1996+A1:2008 Securitatea mașinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 3: Date antropometrice 8.09.2009
46 SR EN 574+A1:2008 CEN EN 574:1996+A1:2008 Securitatea mașinilor. Dispozitive de comandă bimanuală. Aspecte funcționale. Principii de proiectare 8.09.2009
47 SR EN 609-1+A2:2010 CEN EN 609-1:1999+A2:2009 Mașini agricole și forestiere. Securitatea despicătoarelor de bușteni. Partea 1: Despicătoare cu pană 18.12.2009
48 SR EN 609-2+A1:2010 CEN EN 609-2:1999+A1:2009 Mașini agricole și forestiere. Securitatea despicătoarelor de bușteni. Partea 2: Despicătoare cu con filetat 18.12.2009
49 SR EN 614-1+A1:2009 CEN EN 614-1:2006+A1:2009 Securitatea mașinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 1: Terminologie și principii generale 8.09.2009
50 SR EN 614-2+A1:2009 CEN EN 614-2:2000+A1:2008 Securitatea mașinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 2: Interacțiuni între proiectarea mașinilor și a sarcinilor de muncă 8.09.2009
51 SR EN 617+A1:2011 CEN EN 617:2001+A1:2010 Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și CEM pentru echipamente de depozitare a produselor în vrac în silozuri, buncăre, rezervoare și recipiente de alimentare 8.04.2011
52 SR EN 618+A1:2011 CEN EN 618:2002+A1:2010 Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și CEM pentru echipamentul de transport al produselor în vrac cu excepția transportoarelor fixe cu bandă 8.04.2011
53 SR EN 619+A1:2011 CEN EN 619:2002+A1:2010 Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și CEM pentru echipamente de transport mecanice a sarcinilor unitare 8.04.2011
54 SR EN 620+A1:2011 CEN EN 620:2002+A1:2010 Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate și compatibilitate electromagnetică pentru transportoarele fixe cu bandă pentru produse în vrac 8.04.2011
55 SR EN 626-1+A1:2008 CEN EN 626-1:1994+A1:2008 Securitatea mașinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanțelor periculoase emise de mașini. Partea 1: Principii și condiții tehnice pentru producătorii de mașini 8.09.2009
56 SR EN 626-2+A1:2008 CEN EN 626-2:1996+A1:2008 Securitatea mașinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanțelor periculoase emise de mașini. Partea 2: Metodologie care conduce la proceduri de verificare 8.09.2009
57 SR EN 676+A2:2008 CEN EN 676:2003+A2:2008 Arzătoare automate, cu tiraj forțat, care utilizează combustibili gazoși 8.09.2009
58 SR EN 676+A2:2008/AC:2009 CEN EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 Arzătoare automate, cu tiraj forțat, care utilizează combustibili gazoși
59 SR EN 690+A1:2009 CEN EN 690:1994+A1:2009 Mașini agricole. Mașini de împrăștiat îngrășăminte naturale. Securitate 18.12.2009
60 SR EN 692+A1:2009 CEN EN 692:2005+A1:2009 Mașini unelte. Prese mecanice. Securitate 8.09.2009
61 SR EN 693+A2:2012 CEN EN 693:2001+A2:2011 Mașini unelte. Securitate. Prese hidraulice 18.11.2011 SR EN 693+A1:2009 Nota 2.1 31.03.2012
62 SR EN 703+A1:2009 CEN EN 703:2004+A1:2009 Mașini agricole. Mașini de descărcat și încărcat, de amestecat și/sau de tăiat și distribuit siloz. Securitate 18.12.2009
63 SR EN 706+A1:2009 CEN EN 706:1996+A1:2009 Mașini agricole. Mașină de cârnit lăstari de viță de vie. Securitate 18.12.2009
64 SR EN 707+A1:2009 CEN EN 707:1999+A1:2009 Mașini agricole. Mașini de distribuit îngrășăminte lichide. Securitate 18.12.2009
65 SR EN 709+A4:2010 CEN EN 709:1997+A4:2009 Mașini agricole și forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprășitoare și freze pe roată(roți) motrică(e). Securitate 26.05.2010 SR EN 709+A2:2009 Nota 2.1 31.12.2010
66 SR EN 709+A4:2010/AC:2013 CEN EN 709:1997+A4:2009/AC:2012 Mașini agricole și forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprășitoare și freze pe roată(roți) motrică(e). Securitate
67 SR EN 710+A1:2010 CEN EN 710:1997+A1:2010 Securitatea mașinilor. Condiții de securitate pentru mașini și secții de format și miezuit din turnătorie și echipamente auxiliare acestora 20.10.2010
68 SR EN 710+A1:2010/AC:2012 CEN EN 710:1997+A1:2010/AC:2012 Securitatea mașinilor. Condiții de securitate pentru mașini și secții de format și miezuit din turnătorie și echipamente auxiliare acestora
69 SR EN 741+A1:2011 CEN EN 741:2000+A1:2010 Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe de securitate pentru sisteme și componentele lor pentru transportul pneumatic al produselor în vrac 8.04.2011
70 SR EN 746-1+A1:2010 CEN EN 746-1:1997+A1:2009 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 1: Cerințe generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice industriale 18.12.2009
71 SR EN 746-2:2010 CEN EN 746-2:2010 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 2: Cerințe de securitate referitoare la sistemele de manipulare și de ardere a combustibililor 20.10.2010
72 SR EN 746-3+A1:2009 CEN EN 746-3:1997+A1:2009 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 3: Cerințe de securitate pentru generarea și utilizarea gazelor atmosferice 8.09.2009
73 SR EN 786+A2:2010 CEN EN 786:1996+A2:2009 Mașini pentru grădinărit. Mașini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat gazon, și mașini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat margini de gazon. Securitate mecanică 18.12.2009
74 SR EN 791+A1:2009 CEN EN 791:1995+A1:2009 Mașini de forat. Securitate 8.09.2009
75 SR EN 792-13+A1:2009 CEN EN 792-13:2000+A1:2008 Mașini portative neelectrice. Cerințe de securitate. Partea 13: Mașini portative de asamblat pentru acționarea elementelor de fixare 8.09.2009
76 SR EN 809+A1:2010 CEN EN 809:1998+A1:2009 Pompe și agregate de pompare pentru lichide. Cerințe comune de securitate 8.09.2009
77 SR EN 809+A1:2010/AC:2010 CEN EN 809:1998+A1:2009/AC:2010 Pompe și agregate de pompare pentru lichide. Cerințe comune de securitate
78 SR EN 815+A2:2009 CEN EN 815:1996+A2:2008 Securitatea mașinilor fără scut pentru executat tuneluri și mașinilor de forat fără prăjină de tracțiune, pentru rocă. Prescripții de securitate 8.09.2009
79 SR EN 818-1+A1:2008 CEN EN 818-1:1996+A1:2008 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 1: Condiții generale de recepție 8.09.2009
80 SR EN 818-2+A1:2008 CEN EN 818-2:1996+A1:2008 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 2: Lanț de toleranță mijlocie pentru lanțuri de legare. Clasa 8 8.09.2009
81 SR EN 818-3+A1:2008 CEN EN 818-3:1999+A1:2008 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 3: Lanț de toleranță mijlocie pentru lanțuri de legare. Clasa 4 8.09.2009
82 SR EN 818-4+A1:2008 CEN EN 818-4:1996+A1:2008 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 4: Lanțuri de legare. Clasa 8 8.09.2009
83 SR EN 818-5+A1:2008 CEN EN 818-5:1999+A1:2008 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 5: Lanțuri de legare. Clasa 4 8.09.2009
84 SR EN 818-6+A1:2008 CEN EN 818-6:2000+A1:2008 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 6: Lanțuri de legare. Specificații pentru informațiile pentru utilizare și mentenanță care trebuie precizate de producător 8.09.2009
85 SR EN 818-7+A1:2008 CEN EN 818-7:2002+A1:2008 Lanțuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 7: Lanțuri cu toleranță fină pentru palane, clasa T (tipurile T, DAT și DT) 8.09.2009
86 SR EN 836+A4:2012 CEN EN 836:1997+A4:2011 Mașini pentru grădinărit. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate 18.11.2011
87 SR EN 842+A1:2009 CEN EN 842:1996+A1:2008 Securitatea mașinilor. Semnale vizuale de pericol. Cerințe generale, proiectare și încercări 8.09.2009
88 SR EN 848-1+A2:2013 CEN EN 848-1:2007+A2:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical 15.11.2012 SR EN 848-1+A1:2010
Nota 2.1
31.03.2013
89 SR EN 848-2+A2:2013 CEN EN 848-2:2007+A2:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă. Partea 2: Mașini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic 15.11.2012 SR EN 848-2+A1:2010
Nota 2.1
31.03.2013
90 SR EN 848-3:2013 CEN EN 848-3:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de frezat pe o față, cu sculă rotativă. Partea 3: Mașini de frezat și mașini de găurit cu comandă numerică Aceasta este prima publicare SR EN 848-3+A2:2010
Nota 2.1
30.04.2013
91 SR EN 859+A2:2012 CEN EN 859:2007+A2:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de îndreptat cu avans manual 24.08.2012 SR EN 859+A1:2010 Nota 2.1 31.12.2012
92 SR EN 860+A2:2012 CEN EN 860:2007+A2:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de rindeluit pe o față 24.08.2012 SR EN 860+A1:2010 Nota 2.1 31.12.2012
93 SR EN 861+A2:2012 CEN EN 861:2007+A2:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini combinate pentru rindeluit la grosime și îndreptat 24.08.2012 SR EN 861+A1:2010 Nota 2.1 31.12.2012
94 SR EN 869+A1:2009 CEN EN 869:2006+A1:2009 Securitatea mașinilor. Condiții de securitate pentru instalații de turnare sub presiune a metalelor la presiune înaltă 8.09.2009
95 SR EN 894-1+A1:2009 CEN EN 894-1:1997+A1:2008 Securitatea mașinilor. Cerințe ergonomice de proiectare a surselor de informații și a organelor de comandă. Partea 1: Principii generale ale interacțiunilor dintre operatorul uman, sursele de informații și organele de comandă 8.09.2009
96 SR EN 894-2+A1:2009 CEN EN 894-2:1997+A1:2008 Securitatea mașinilor. Cerințe ergonomice de proiectare a surselor de informații și a organelor de comandă. Partea 2: Surse de informații 8.09.2009
97 SR EN 894-3+A1:2009 CEN EN 894-3:2000+A1:2008 Securitatea mașinilor. Cerințe ergonomice de proiectare a surselor de informații și a organelor de comandă. Partea 3: Organe de comandă 8.09.2009
98 SR EN 894-4:2010 CEN EN 894-4:2010 Securitatea mașinilor. Cerințe ergonomice de proiectare a surselor de informații și a organelor de comandă. Partea 4: Amplasarea și aranjarea surselor de informații și a organelor de comandă 20.10.2010
99 SR EN 908+A1:2009 CEN EN 908:1999+A1:2009 Mașini agricole și forestiere. Mașini de irigat cu tambur și furtun. Securitate 18.12.2009
100 SR EN 909+A1:2009 CEN EN 909:1998+A1:2009 Mașini agricole și forestiere. Tipuri de mașini de irigat cu pivot și rampe frontale. Securitate 18.12.2009
101 SR EN 930+A2:2010 CEN EN 930:1997+A2:2009 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și imitație. Mașini de scămoșat, glăzuit, lustruit și frezat. Cerințe de securitate 18.12.2009
102 SR EN 931+A2:2010 CEN EN 931:1997+A2:2009 Mașini pentru confecționarea încălțămintei. Mașini de tras. Cerințe de securitate 18.12.2009
103 SR EN 940+A1:2012 CEN EN 940:2009+A1:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini combinate pentru prelucrarea lemnului 5.06.2012 SR EN 940:2010 Nota 2.1 31.08.2012
104 SR EN 953+A1:2009 CEN EN 953:1997+A1:2009 Securitatea mașinilor. Protectori. Cerințe generale pentru proiectarea și construcția protectorilor ficși și mobili 8.09.2009
105 SR EN 972+A1:2011 CEN EN 972:1998+A1:2010 Mașini pentru tăbăcării. Mașini cu cilindri alternativi. Cerințe de securitate 8.04.2011
106 SR EN 972+A1:2011/AC:2011 CEN EN 972:1998+A1:2010/AC:2011 Mașini pentru tăbăcării. Mașini cu cilindri alternativi. Cerințe de securitate
107 SR EN 981+A1:2009 CEN EN 981:1996+A1:2008 Securitatea mașinilor. Sistem de semnale acustice și vizuale de pericol și de informare 8.09.2009
108 SR EN 996+A3:2009 CEN EN 996:1995+A3:2009 Mașini pentru înfigerea piloților. Cerințe de securitate 8.09.2009
109 SR EN 1005-1+A1:2009 CEN EN 1005-1:2001+A1:2008 Securitatea mașinilor. Performanța fizică umană. Partea 1: Termeni și definiții 8.09.2009
110 SR EN 1005-2+A1:2009 CEN EN 1005-2:2003+A1:2008 Securitatea mașinilor. Performanța fizică umană. Partea 2: Manipularea manuală a mașinilor și a părților componente ale mașinilor 8.09.2009
111 SR EN 1005-3+A1:2009 CEN EN 1005-3:2002+A1:2008 Securitatea mașinilor. Performanța fizică umană. Partea 3: Limite de forțe recomandate pentru utilizarea mașinilor 8.09.2009
112 SR EN 1005-4+A1:2009 CEN EN 1005-4:2005+A1:2008 Securitatea mașinilor. Performanța fizică umană. Partea 4: Evaluarea pozițiilor de lucru și a mișcărilor în relație cu mașinile 8.09.2009
113 SR EN 1010-1+A1:2011 CEN EN 1010-1:2004+A1:2010 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerințe comune 8.04.2011
114 SR EN 1010-2+A1:2011 CEN EN 1010-2:2006+A1:2010 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Mașini de tipărire și de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire 8.04.2011
115 SR EN 1010-3+A1:2010 CEN EN 1010-3:2002+A1:2009 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 3: Mașini rotative de tăiat și ghilotine pentru hârtie 18.12.2009
116 SR EN 1010-4+A1:2010 CEN EN 1010-4:2004+A1:2009 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor de tipărire și de prelucrare a hârtiei. Partea 4: Mașini pentru legătoria de carte, pentru prelucrarea și finisarea hârtiei 18.12.2009
117 SR EN 1012-1:2011 CEN EN 1012-1:2010 Compresoare și pompe de vid. Cerințe de securitate. Partea 1: Compresoare de aer 8.04.2011
118 SR EN 1012-2+A1:2010 CEN EN 1012-2:1996+A1:2009 Compresoare și pompe de vid. Cerințe de securitate. Partea 2: Pompe de vid 18.12.2009
119 SR EN 1028-1+A1:2008 CEN EN 1028-1:2002+A1:2008 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 1: Clasificare. Cerințe generale și de securitate 8.09.2009
120 SR EN 1028-2+A1:2008 CEN EN 1028-2:2002+A1:2008 Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 2: Verificarea cerințelor generale și de securitate 8.09.2009
121 SR EN 1032+A1:2009 CEN EN 1032:2003+A1:2008 Vibrații mecanice. Încercarea mașinilor mobile pentru determinarea valorii emisiei de vibrații 8.09.2009
122 SR EN 1034-1+A1:2010 CEN EN 1034-1:2000+A1:2010 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate referitoare la proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 1: Cerințe comune 26.05.2010
123 SR EN 1034-2+A1:2010 CEN EN 1034-2:2005+A1:2009 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 2: Tamburele mașinilor de cojit bușteni 26.05.2010
124 SR EN 1034-3:2012 CEN EN 1034-3:2011 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 3: Mașini de bobinat și de tăiat 29.02.2012 SR EN 1034-3+A1:2010
Nota 2.1
30.06.2012
125 SR EN 1034-4+A1:2010 CEN EN 1034-4:2005+A1:2009 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 4: Defibratoare și dispozitivele de alimentare ale acestora 26.05.2010
126 SR EN 1034-5+A1:2010 CEN EN 1034-5:2005+A1:2009 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 5: Mașini de tăiat hârtie 26.05.2010
127 SR EN 1034-6+A1:2010 CEN EN 1034-6:2005+A1:2009 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 6: Calandre 26.05.2010
128 SR EN 1034-7+A1:2010 CEN EN 1034-7:2005+A1:2009 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 7: Rezervoare 26.05.2010
129 SR EN 1034-8:2012 CEN EN 1034-8:2012 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 8: Ateliere pentru finisare 5.06.2012
130 SR EN 1034-13+A1:2010 CEN EN 1034-13:2005+A1:2009 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 13: Mașini de tăiat chingile baloturilor și a unităților de baloturi 26.05.2010
131 SR EN 1034-14+A1:2010 CEN EN 1034-14:2005+A1:2009 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 14: Foarfece pentru bobine 26.05.2010
132 SR EN 1034-16:2012 CEN EN 1034-16:2012 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 16: Mașini pentru fabricarea hârtiei și a cartonului 5.06.2012
133 SR EN 1034-17:2012 CEN EN 1034-17:2012 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 17: Mașini pentru fabricarea hârtiei creponate 15.11.2012
134 SR EN 1034-21:2013 CEN EN 1034-21:2012 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 21: Mașini de cretare 15.11.2012
135 SR EN 1034-22+A1:2010 CEN EN 1034-22:2005+A1:2009 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 22: Defibratoare 26.05.2010
136 SR EN 1034-26:2012 CEN EN 1034-26:2012 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 26: Mașini pentru ambalarea bobinelor 24.08.2012
137 SR EN 1034-27:2013 CEN EN 1034-27:2012 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mașinilor pentru fabricarea și finisarea hârtiei. Partea 27: Instalații pentru manipularea bobinelor 15.11.2012
138 SR EN 1037+A1:2008 CEN EN 1037:1995+A1:2008 Securitatea mașinilor. Prevenirea pornirii neașteptate 8.09.2009
139 SR EN 1088+A2:2008 CEN EN 1088:1995+A2:2008 Securitatea mașinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare și alegere 8.09.2009
140 SR EN 1093-1:2009 CEN EN 1093-1:2008 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 1: Alegerea metodelor de încercare 8.09.2009
141 SR EN 1093-2+A1:2008 CEN EN 1093-2:2006+A1:2008 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 2: Metoda cu gaz trasor pentru evaluarea debitului de emisie a unui poluant dat 8.09.2009
142 SR EN 1093-3+A1:2008 CEN EN 1093-3:2006+A1:2008 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 3: Metodă de măsurare pe stand a debitului de emisie al unui poluant dat 8.09.2009
143 SR EN 1093-4+A1:2008 CEN EN 1093-4:1996+A1:2008 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 4: Eficiența captării unui sistem de aspirație. Metoda cu trasor 8.09.2009
144 SR EN 1093-6+A1:2008 CEN EN 1093-6:1998+A1:2008 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 6: Eficiența separării masice, evacuare liberă 8.09.2009
145 SR EN 1093-7+A1:2008 CEN EN 1093-7:1998+A1:2008 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 7: Eficiența separării masice, ieșire racordată 8.09.2009
146 SR EN 1093-8+A1:2008 CEN EN 1093-8:1998+A1:2008 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 8: Concentrația poluantului, metoda de încercare pe stand 8.09.2009
147 SR EN 1093-9+A1:2008 CEN EN 1093-9:1998+A1:2008 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 9: Concentrația poluantului, metoda de măsurare în încăperea de încercare 8.09.2009
148 SR EN 1093-11+A1:2008 CEN EN 1093-11:2001+A1:2008 Securitatea mașinilor. Evaluarea emisiei de substanțe periculoase transportate de aer. Partea 11: Indice de decontaminare 8.09.2009
149 SR EN 1114-1:2012 CEN EN 1114-1:2011 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini și linii de extrudare. Partea 1: Cerințe de securitate pentru mașinile de extrudare 29.02.2012
150 SR EN 1114-3+A1:2009 CEN EN 1114-3:2001+A1:2008 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini și linii de extrudare. Partea 3: Cerințe de securitate pentru extractoare 8.09.2009
151 SR EN 1127-1:2011 CEN EN 1127-1:2011 Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale și metodologie 18.11.2011 SR EN 1127-1:2008
Nota 2.1
31.07.2014
152 SR EN 1127-2+A1:2008 CEN EN 1127-2:2002+A1:2008 Atmosfere explozive. Prevenirea și protecția la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale și metodologie pentru minerit 8.09.2009
153 SR EN 1175-1+A1:2011 CEN EN 1175-1:1998+A1:2010 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe electrice. Partea 1: Cerințe generale pentru cărucioare alimentate cu baterii 8.04.2011
154 SR EN 1175-2+A1:2011 CEN EN 1175-2:1998+A1:2010 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe electrice. Partea 2: Cerințe generale pentru cărucioarele acționate cu motor cu ardere internă 8.04.2011
155 SR EN 1175-3+A1:2011 CEN EN 1175-3:1998+A1:2010 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe electrice. Partea 3: Cerințe specifice pentru sistemele de transmisie electrică ale cărucioarelor acționate cu motor cu ardere internă 8.04.2011
156 SR EN 1218-1+A1:2010 CEN EN 1218-1:1999+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 1: Mașini simple de profilat cu masa mobilă 18.12.2009
157 SR EN 1218-2+A1:2009 CEN EN 1218-2:2004+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 2: Mașini duble de cepuit și/sau profilat, acționate cu lanț sau lanțuri 8.09.2009
158 SR EN 1218-3+A1:2009 CEN EN 1218-3:2001+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 3: Mașini cu avans manual și masă mobilă pentru tăierea elementelor de cadre de lemn pentru acoperiș 8.09.2009
159 SR EN 1218-4+A2:2009 CEN EN 1218-4:2004+A2:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 4: Mașini de placat muchiile acționate cu lanț(uri) 8.09.2009
160 SR EN 1218-5+A1:2010 CEN EN 1218-5:2004+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de profilat. Partea 5: Mașini de profilat pe o față cu masă fixă și acționate prin role sau prin lanț 18.12.2009
161 SR EN 1247+A1:2011 CEN EN 1247:2004+A1:2010 Mașini de turnătorie. Condiții de securitate pentru oale de turnare, echipamente de turnare, mașini de turnare centrifugală, mașini de turnare continuă sau semicontinuă 8.04.2011
162 SR EN 1248+A1:2009 CEN EN 1248:2001+A1:2009 Mașini pentru turnătorie. Cerințe de securitate pentru echipamente de sablare abrazivă 8.09.2009
163 SR EN 1265+A1:2009 CEN EN 1265:1999+A1:2008 Securitatea mașinilor. Cod de încercare a zgomotului la mașini și echipamente pentru turnătorie 8.09.2009
164 SR EN 1299+A1:2009 CEN EN 1299:1997+A1:2008 Vibrații și șocuri mecanice. Izolarea mașinilor împotriva vibrațiilor. Informații privind realizarea izolării sursei 8.09.2009
165 SR EN 1374+A1:2010 CEN EN 1374:2000+A1:2010 Mașini agricole. Descărcătoare staționare pentru silozuri cilindrice. Securitate 20.10.2010
166 SR EN 1398:2009 CEN EN 1398:2009 Instalații de ridicat. Rampe ajustabile 8.09.2009
167 SR EN 1417+A1:2009 CEN EN 1417:1996+A1:2008 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Amestecătoare cu două valțuri. Cerințe de securitate 8.09.2009
168 SR EN 1417+A1:2009/AC:2009 CEN EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Amestecătoare cu două valțuri. Cerințe de securitate
169 SR EN 1459+A3:2012 CEN EN 1459:1998+A3:2012 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braț retractabil variabil autopropulsate 23.03.2012
170 SR EN 1492-1+A1:2009 CEN EN 1492-1:2000+A1:2008 Cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Cabluri plate de legare din bandă din fibre artificiale, pentru uz general 8.09.2009
171 SR EN 1492-2+A1:2009 CEN EN 1492-2:2000+A1:2008 Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general 8.09.2009
172 SR EN 1492-4+A1:2009 CEN EN 1492-4:2004+A1:2008 Cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Cabluri de legare din fibre naturale sau artificiale, pentru uz general 8.09.2009
173 SR EN 1493:2011 CEN EN 1493:2010 Elevatoare pentru vehicule 8.04.2011 SR EN 1493+A1:2009 Nota 2.1 4.08.2011
174 SR EN 1494+A1:2009 CEN EN 1494:2000+A1:2008 Cricuri mobile sau transportabile și echipament de ridicare asociat 8.09.2009
175 SR EN 1495+A2:2009 CEN EN 1495:1997+A2:2009 Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe catarge 18.12.2009
176 SR EN 1495+A2:2009/AC:2010 CEN EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010 Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe catarge
Avertisment: Prezenta publicație nu se referă la alineatele 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimul paragraf, tabelul 8 și figura 9 din standardul EN 1495:1997, care nu beneficiază de prezumția de conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/42/CE.
177 SR EN 1501-1:2012 CEN EN 1501-1:2011 Vehicule de colectare a deșeurilor. Cerințe generale și cerințe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a deșeurilor cu încărcare prin partea din spate 18.11.2011 SR EN 1501-1+A2:2010
Nota 2.1
29.02.2012
178 SR EN 1501-2+A1:2010 CEN EN 1501-2:2005+A1:2009 Vehicule de colectare a deșeurilor și dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiții generale și condiții de securitate. Partea 2: Vehicule de colectare a deșeurilor cu încărcare prin partea laterală 29.12.2009
179 SR EN 1501-3:2008 CEN EN 1501-3:2008 Vehicule de colectare a deșeurilor și dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiții generale și condiții de securitate. Partea 3: Vehicule de colectare a deșeurilor cu încărcare prin partea frontală 8.09.2009
180 SR EN 1501-4:2008 CEN EN 1501-4:2007 Vehicule de colectare a deșeurilor și dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiții generale și condiții de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deșeurilor 8.09.2009
181 SR EN 1501-5:2012 CEN EN 1501-5:2011 Vehicule de colectare a deșeurilor. Cerințe generale și cerințe de securitate. Partea 5: Dispozitive de ridicare a containerelor pentru vehicule de colectare a deșeurilor 18.11.2011 SR EN 1501-1+A2:2010
Nota 2.1
29.02.2012
182 SR EN 1526+A1:2008 CEN EN 1526:1997+A1:2008 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerințe suplimentare pentru funcțiile automate ale cărucioarelor 8.09.2009
183 SR EN 1539:2010 CEN EN 1539:2009 Uscătoare și cuptoare în care se degajă substanțe inflamabile. Cerințe de securitate 26.05.2010
184 SR EN 1547+A1:2009 CEN EN 1547:2001+A1:2009 Echipamente pentru procese termice industriale. Cod de încercare acustică pentru echipamente de procese termice industriale, inclusiv echipamente de manipulare auxiliare 8.09.2009
185 SR EN 1550+A1:2008 CEN EN 1550:1997+A1:2008 Securitatea mașinilor-unelte. Cerințe de securitate pentru proiectarea și construcția mandrinelor port-piese 8.09.2009
186 SR EN 1554:2012 CEN EN 1554:2012 Benzi transportoare. Încercări la frecare ale tamburului 24.08.2012
187 SR EN 1570-1:2012 CEN EN 1570-1:2011 Cerințe de securitate pentru plăcile de ridicare. Partea 1: Plăci de ridicare care se utilizează până la două paliere fixe 29.02.2012 SR EN 1570+A2:2009 Nota 2.1 30.04.2012
188 SR EN 1612-1+A1:2009 CEN EN 1612-1:1997+A1:2008 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de formare prin reacție. Partea 1: Cerințe de securitate pentru unitățile de dozare și amestecătoare 8.09.2009
189 SR EN 1672-2+A1:2009 CEN EN 1672-2:2005+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Noțiuni fundamentale. Partea 2: Cerințe de igienă 8.09.2009
190 SR EN 1673+A1:2010 CEN EN 1673:2000+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Cuptoare cu rastel rotativ. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
191 SR EN 1674+A1:2010 CEN EN 1674:2000+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Laminoare pentru aluat și foietaj. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
192 SR EN 1677-1+A1:2009 CEN EN 1677-1:2000+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Accesorii de oțel forjat, clasa 8 8.09.2009
193 SR EN 1677-2+A1:2008 CEN EN 1677-2:2000+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cârlige de oțel forjat, cu siguranță, clasa 8 8.09.2009
194 SR EN 1677-3+A1:2008 CEN EN 1677-3:2001+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 3: Cârlige de oțel forjat cu autoblocare. Clasa 8 8.09.2009
195 SR EN 1677-4+A1:2009 CEN EN 1677-4:2000+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Zale, clasa 8 8.09.2009
196 SR EN 1677-5+A1:2009 CEN EN 1677-5:2001+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 5: Cârlige forjate de oțel pentru ridicare, cu siguranță, clasa 4 8.09.2009
197 SR EN 1677-6+A1:2009 CEN EN 1677-6:2001+A1:2008 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 6: Zale, clasa 4 8.09.2009
198 SR EN 1678+A1:2010 CEN EN 1678:1998+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat legume. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
199 SR EN 1679-1+A1:2011 CEN EN 1679-1:1998+A1:2011 Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare 20.07.2011
200 SR EN 1710+A1:2008 CEN EN 1710:2005+A1:2008 Echipamente și componente destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, în mine subterane 8.09.2009
201 SR EN 1710+A1:2008/AC:2011 CEN EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010 Echipamente și componente destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, în mine subterane
202 SR EN 1755+A1:2009 CEN EN 1755:2000+A1:2009 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcționare în atmosferă potențial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezența gazelor, ceții, vaporilor și prafului 8.09.2009
203 SR EN 1756-1+A1:2008 CEN EN 1756-1:2001+A1:2008 Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roți. Cerințe de securitate. Partea 1: Platforme cu oblon ridicător pentru mărfuri 8.09.2009
204 SR EN 1756-2+A1:2009 CEN EN 1756-2:2004+A1:2009 Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roți. Cerințe de securitate. Partea 2: Platforme cu oblon ridicător pentru pasageri 18.12.2009
205 SR EN 1760-1+A1:2009 CEN EN 1760-1:1997+A1:2009 Securitatea mașinilor. Dispozitive de protecție sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea și încercarea covoarelor și pardoselilor sensibile la presiune 8.09.2009
206 SR EN 1760-2+A1:2009 CEN EN 1760-2:2001+A1:2009 Securitatea mașinilor. Dispozitive de protecție sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea și încercarea muchiilor și barelor sensibile la presiune 8.09.2009
207 SR EN 1760-3+A1:2009 CEN EN 1760-3:2004+A1:2009 Securitatea mașinilor. Dispozitive de protecție sensibile la presiune. Partea 3 : Principii generale pentru proiectarea și încercarea parașocurilor, plăcilor, cablurilor și dispozitivelor similare, sensibile la presiune 8.09.2009
208 SR EN 1777:2010 CEN EN 1777:2010 Platforme hidraulice suspendate (HP) pentru serviciile de pompieri și salvare. Cerințe de securitate și încercări 26.05.2010 SR EN 1777+A1:2009 Nota 2.1 30.09.2010
209 SR EN 1804-1+A1:2010 CEN EN 1804-1:2001+A1:2010 Mașini pentru mine subterane. Cerințe de securitate pentru suporții hidraulici ai tavanului. Partea 1: Unități de susținere și cerințe generale 26.05.2010
210 SR EN 1804-2+A1:2010 CEN EN 1804-2:2001+A1:2010 Mașini pentru mine subterane. Cerințe de securitate pentru suporții hidraulici ai tavanului. Partea 2: Picioare de susținere acționate și cilindri 26.05.2010
211 SR EN 1804-3+A1:2010 CEN EN 1804-3:2006+A1:2010 Mașini pentru mine subterane. Cerințe de securitate pentru suporții hidraulici ai tavanului. Partea 3: Sisteme de comandă hidraulice 26.05.2010
212 SR EN 1807+A1:2010 CEN EN 1807:1999+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică 18.12.2009
213 SR EN 1808+A1:2010 CEN EN 1808:1999+A1:2010 Cerințe de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, execuție. Încercări 20.10.2010
214 SR EN 1829-1:2010 CEN EN 1829-1:2010 Mașini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerințe de securitate. Partea 1: Mașini 26.05.2010
215 SR EN 1829-2:2008 CEN EN 1829-2:2008 Mașini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerințe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile și elemente de racordare 8.09.2009
216 SR EN 1829-2:2008/AC:2011 CEN EN 1829-2:2008/AC:2011 Mașini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerințe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile și elemente de racordare
217 SR EN 1837+A1:2010 CEN EN 1837:1999+A1:2009 Securitatea mașinilor. Iluminatul integrat al mașinilor 18.12.2009
218 SR EN 1845:2008 CEN EN 1845:2007 Mașini pentru confecționarea încălțămintei. Mașini de injectat încălțăminte. Cerințe de securitate 8.09.2009
219 SR EN 1846-2:2010 CEN EN 1846-2:2009 Vehicule pentru servicii de salvare și luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerințe comune. Securitate și performanțe 18.12.2009 SR EN 1846-2+A3:2009
Nota 2.1
28.02.2011
220 SR EN 1846-3+A1:2009 CEN EN 1846-3:2002+A1:2008 Autospeciale de stingere a incendiilor și de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate și performanță 8.09.2009
221 SR EN 1853+A1:2010 CEN EN 1853:1999+A1:2009 Mașini agricole. Remorci cu benă basculantă. Securitate 18.12.2009
222 SR EN 1870-1+A1:2009 CEN EN 1870-1:2007+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 1: Ferăstraie circulare de tâmplărie cu masă (cu sau fără masă mobilă), ferăstraie pentru formatizare și ferăstraie pentru șantier 8.09.2009
223 SR EN 1870-3+A1:2009 CEN EN 1870-3:2001+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 3: Mașini de retezat cu tăiere descendentă și mașini de retezat mixte cu tăiere pe masă 8.09.2009
224 SR EN 1870-4:2012 CEN EN 1870-4:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare și/sau evacuare manuală 5.06.2012 SR EN 1870-4+A1:2010
Nota 2.1
30.09.2012
225 SR EN 1870-5+A2:2012 CEN EN 1870-5:2002+A2:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 5: Ferăstraie circulare combinate pe masă și cu tăiere transversală ascendentă 15.11.2012 SR EN 1870-5+A1:2010
Nota 2.1
31.03.2013
226 SR EN 1870-6+A1:2010 CEN EN 1870-6:2002+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 6: Ferăstraie circulare cu suport și/sau masă pentru tăierea lemnului de foc cu încărcare și/sau descărcare manuală 18.12.2009
227 SR EN 1870-7:2013 CEN EN 1870-7:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 7: Ferăstraie circulare cu o pânză, cu avans mecanizat al mesei și cu încărcare și/sau descărcare manuală Aceasta este prima publicare SR EN 1870-7+A1:2010
Nota 2.1
30.04.2013
228 SR EN 1870-8:2013 CEN EN 1870-8:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 8: Ferăstraie circulare de tivit, cu o pânză, cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere și cu încărcare și/sau descărcare manuală Aceasta este prima publicare SR EN 1870-8+A1:2010
Nota 2.1
31.05.2013
229 SR EN 1870-9:2013 CEN EN 1870-9:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie cu două pânze de ferăstrău circulare, pentru secționat, cu avans mecanizat și încărcare și/sau descărcare manuală 15.11.2012 SR EN 1870-9+A1:2010
Nota 2.1
31.03.2013
230 SR EN 1870-10+A1:2010 CEN EN 1870-10:2003+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie automate și semiautomate cu o lamă pentru tăiere ascendentă 18.12.2009
231 SR EN 1870-11+A1:2010 CEN EN 1870-11:2003+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secționat, semiautomate și automate, cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale) 18.12.2009
232 SR EN 1870-12+A1:2010 CEN EN 1870-12:2003+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie pendulare de retezat 18.12.2009
233 SR EN 1870-13+A2:2012 CEN EN 1870-13:2007+A2:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 13: Ferăstraie cu panouri orizontale cu dispozitiv de presare 5.06.2012 SR EN 1870-13+A1:2010
Nota 2.1
30.09.2012
234 SR EN 1870-14+A2:2012 CEN EN 1870-14:2007+A2:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 14: Ferăstraie pentru panouri verticale 5.06.2012 SR EN 1870-14+A1:2010
Nota 2.1
30.09.2012
235 SR EN 1870-15:2013 CEN EN 1870-15:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 15: Ferăstraie multiple pentru secționat, cu avans mecanizat și încărcare și/sau descărcare manuală Aceasta este prima publicare SR EN 1870-15+A1:2010
Nota 2.1
30.04.2013
236 SR EN 1870-16:2013 CEN EN 1870-16:2012 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 16: Ferăstraie circulare duble de secționat cu tăiere în V Aceasta este prima publicare SR EN 1870-16+A1:2010
Nota 2.1
30.04.2013
237 SR EN 1870-17+A2:2010 CEN EN 1870-17:2007+A2:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 17: Ferăstraie circulare pentru secționat manuale, cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale manuale) 18.12.2009
238 SR EN 1889-1:2011 CEN EN 1889-1:2011 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Mașini mobile subterane. Securitate. Partea 1: Vehicule pe roți cu anvelope de cauciuc 18.11.2011
239 SR EN 1889-2+A1:2009 CEN EN 1889-2:2003+A1:2009 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Mașini mobile subterane. Securitate. Partea 2: Locomotive pe șine 8.09.2009
240 SR EN 1915-1+A1:2009 CEN EN 1915-1:2001+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe generale. Partea 1: Cerințe de bază pentru securitate 8.09.2009
241 SR EN 1915-2+A1:2009 CEN EN 1915-2:2001+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe generale. Partea 2: Cerințe de stabilitate și de rezistență, calcule și metode de încercare 8.09.2009
242 SR EN 1915-3+A1:2009 CEN EN 1915-3:2004+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe generale. Partea 3: Metode de măsurare și de reducere a vibrațiilor 8.09.2009
243 SR EN 1915-4+A1:2009 CEN EN 1915-4:2004+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe generale. Partea 4: Metode de măsurare și de reducere a zgomotului 8.09.2009
244 SR EN 1953+A1:2010 CEN EN 1953:1998+A1:2009 Echipamente de atomizare și de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerințe de securitate 18.12.2009
245 SR EN 1974+A1:2010 CEN EN 1974:1998+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiere în felii. Cerințe de securitate și igienă 18.12.2009
246 SR EN ISO 2151:2009 CEN EN ISO 2151:2008 Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru compresoare și pompe de vid. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) 8.09.2009
247 SR EN ISO 2860:2009 CEN EN ISO 2860:2008 Mașini de terasament. Dimensiuni de acces minime 8.09.2009
248 SR EN ISO 2867:2011 CEN EN ISO 2867:2011 Mașini de terasament. Mijloace de acces 18.11.2011 SR EN ISO 2867:2009
Nota 2.1
31.07.2014
249 SR EN ISO 3164:2009 CEN EN ISO 3164:2008 Mașini de terasament. Evaluarea în laborator a structurilor de protecție. Specificații pentru volumul limită de deformare 8.09.2009
250 SR EN ISO 3266:2010 CEN EN ISO 3266:2010 Șuruburi cu ochi de oțel forjat, clasa 4, pentru aplicații generale de ridicat 20.10.2010
251 SR EN ISO 3411:2007 CEN EN ISO 3411:2007 Mașini de terasament. Dimensiuni ergonomice ale conductorilor și spațiu înconjurător minim al postului de conducere 8.09.2009
252 SR EN ISO 3449:2009 CEN EN ISO 3449:2008 Mașini de terasament. Structuri de protecție împotriva căderii de obiecte. Încercări de laborator și cerințe de performanță 8.09.2009
253 SR EN ISO 3450:2012 CEN EN ISO 3450:2011 Mașini de terasament. Sisteme de frânare ale mașinilor pe pneuri. Cerințe de performanță și proceduri de încercare 29.02.2012 SR EN ISO 3450:2009
Nota 2.1
31.05.2012
254 SR EN ISO 3457:2009 CEN EN ISO 3457:2008 Mașini de terasament. Protectori. Definiții și cerințe 8.09.2009
255 SR EN ISO 3471:2009 CEN EN ISO 3471:2008 Mașini de terasament. Structuri de protecție la răsturnare. Încercări de laborator și cerințe de performanță 8.09.2009
256 SR EN ISO 3741:2011 CEN EN ISO 3741:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte în camere de reverberație pentru încercări 8.04.2011 SR EN ISO 3741:2009
Nota 2.1
30.04.2011
257 SR EN ISO 3743-1:2011 CEN EN ISO 3743-1:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în câmpuri reverberante aplicabile surselor mici transportabile. Partea 1: Metoda comparației în camere de încercare cu pereți duri 8.04.2011 SR EN ISO 3743-1:2009
Nota 2.1
30.04.2011
258 SR EN ISO 3743-2:2009 CEN EN ISO 3743-2:2009 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot. Metode tehnice în câmp reverberant aplicabile surselor mici transportabile. Partea 2: Metode în camere de reverberație speciale 18.12.2009
259 SR EN ISO 3744:2011 CEN EN ISO 3744:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în condiții apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant 8.04.2011 SR EN ISO 3744:2009
Nota 2.1
30.04.2011
260 SR EN ISO 3745:2012 CEN EN ISO 3745:2012 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice și camere semianecoice 5.06.2012 SR EN ISO 3745:2009
Nota 2.1
30.09.2012
261 SR EN ISO 3746:2011 CEN EN ISO 3746:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metodă de control care utilizează o suprafață de măsurare înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant 8.04.2011 SR EN ISO 3746:2009
Nota 2.1
30.06.2011
262 SR EN ISO 3747:2011 CEN EN ISO 3747:2010 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice/de control pentru utilizare in situ într-un mediu reverberant 8.04.2011 SR EN ISO 3747:2010
Nota 2.1
30.06.2011
263 SR EN ISO 4254-1:2010 CEN EN ISO 4254-1:2009 Mașini agricole. Securitate. Partea 1: Cerințe generale 18.12.2009
264 SR EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 CEN EN ISO 4254-1:2009/AC:2010 Mașini agricole. Securitate. Partea 1: Cerințe generale
265 SR EN ISO 4254-5:2010 CEN EN ISO 4254-5:2009 Mașini agricole. Securitate. Partea 5: Mașini de prelucrat solul, cu organe active antrenate 26.05.2010
266 SR EN ISO 4254-5:2010/AC:2011 CEN EN ISO 4254-5:2009/AC:2011 Mașini agricole. Securitate. Partea 5: Mașini de prelucrat solul, cu organe active antrenate
267 SR EN ISO 4254-6:2010 CEN EN ISO 4254-6:2009 Mașini agricole. Securitate. Partea 6: Mașini de stropit și mașini de administrat îngrășăminte lichide 26.05.2010
268 SR EN ISO 4254-6:2010/AC:2011 CEN EN ISO 4254-6:2009/AC:2010 Mașini agricole. Securitate. Partea 6: Mașini de stropit și mașini de administrat îngrășăminte lichide
269 SR EN ISO 4254-7:2010 CEN EN ISO 4254-7:2009 Mașini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale și mașini de recoltat și tocat furaje și mașini de recoltat bumbac 26.05.2010
270 SR EN ISO 4254-7:2010/AC:2011 CEN EN ISO 4254-7:2009/AC:2010 Mașini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale și mașini de recoltat și tocat furaje și mașini de recoltat bumbac
271 SR EN ISO 4254-10:2010 CEN EN ISO 4254-10:2009 Mașini agricole. Securitate. Partea 10: Mașini agricole de uscat fânul și greble rotative 26.05.2010
272 SR EN ISO 4254-10:2010/AC:2011 CEN EN ISO 4254-10:2009/AC:2010 Mașini agricole. Securitate. Partea 10: Mașini agricole de uscat fânul și greble rotative
273 SR EN ISO 4254-11:2011 CEN EN ISO 4254-11:2010 Mașini agricole. Securitate. Partea 11: Mașini de cules și balotat 8.04.2011 SR EN 704+A1:2009 Nota 2.1 30.06.2011
274 SR EN ISO 4254-12:2012 CEN EN ISO 4254-12:2012 Mașini agricole. Securitate. Partea 12: Cositori rotative cu disc, cositori rotative cu tambur și cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale 24.08.2012 SR EN 745+A1:2009 Nota 2.1 31.12.2012
275 SR EN ISO 4413:2011 CEN EN ISO 4413:2010 Acționări hidraulice. Reguli generale și cerințe de securitate pentru sisteme și componentele lor 8.04.2011 SR EN 982+A1:2009 Nota 2.1 30.11.2011
276 SR EN ISO 4414:2011 CEN EN ISO 4414:2010 Acționări pneumatice. Reguli generale și cerințe de securitate pentru sisteme și componentele lor 8.04.2011 SR EN 983+A1:2009 Nota 2.1 30.11.2011
277 SR EN ISO 4871:2010 CEN EN ISO 4871:2009 Acustică. Declararea și verificarea valorilor emisiei de zgomot a mașinilor și echipamentelor 18.12.2009
278 SR EN ISO 5136:2010 CEN EN ISO 5136:2009 Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare și alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în conductă 18.12.2009
279 SR EN ISO 5674:2009 CEN EN ISO 5674:2009 Tractoare și mașini agricole și forestiere. Protectori pentru arborii cardanici de transmisie de la priza de putere. Încercări la rezistența mecanică și la uzură și criterii de acceptare 8.09.2009
280 SR EN ISO 6682:2009 CEN EN ISO 6682:2008 Mașini de terasament. Zone de confort și de accesibilitate la organele de comandă 8.09.2009
281 SR EN ISO 6683:2009 CEN EN ISO 6683:2008 Mașini de terasament. Centuri de securitate și ancoraje pentru centurile de securitate. Cerințe de performanță și încercări 8.09.2009
282 SR EN ISO 7096:2009 CEN EN ISO 7096:2008 Mașini de terasament. Evaluarea în laborator a vibrațiilor transmise operatorului prin scaun 8.09.2009
283 SR EN ISO 7096:2009/AC:2009 CEN EN ISO 7096:2008/AC:2009 Mașini de terasament. Evaluarea în laborator a vibrațiilor transmise operatorului prin scaun
284 SR EN ISO 7235:2010 CEN EN ISO 7235:2009 Acustică. Proceduri de măsurare în laborator a atenuatoarelor de zgomot în conductă și a unităților terminale. Pierdere prin inserție, zgomot de curgere și pierdere de presiune totală 18.12.2009
285 SR EN ISO 7731:2009 CEN EN ISO 7731:2008 Ergonomie. Semnale de pericol pentru locurile publice și locurile de muncă. Semnale acustice de pericol 8.09.2009
286 SR EN ISO 8230-1:2009 CEN EN ISO 8230-1:2008 Cerințe de securitate pentru mașinile de curățat chimic. Partea 1: Cerințe generale de securitate 8.09.2009
287 SR EN ISO 8230-2:2009 CEN EN ISO 8230-2:2008 Cerințe de securitate pentru mașinile de curățat chimic. Partea 2: Mașini utilizând percloretilenă 8.09.2009
288 SR EN ISO 8230-3:2009 CEN EN ISO 8230-3:2008 Cerințe de securitate pentru mașinile de curățat chimic. Partea 3: Mașini utilizând solvenți combustibili 8.09.2009
289 SR EN ISO 9614-1:2010 CEN EN ISO 9614-1:2009 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 1: Măsurarea în puncte discrete 18.12.2009
290 SR EN ISO 9614-3:2010 CEN EN ISO 9614-3:2009 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 3: Metodă exactă pentru măsurare prin baleiere 18.12.2009
291 SR EN ISO 9902-1:2003 CEN EN ISO 9902-1:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerințe comune 18.12.2009
292 SR EN ISO 9902-1:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-1:2001/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerințe comune. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
293 SR EN ISO 9902-2:2003 CEN EN ISO 9902-2:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Mașini pentru preparația filaturii și mașinii de filat 18.12.2009
294 SR EN ISO 9902-2:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-2:2001/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Mașini pentru preparația filaturii și mașini de filat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
295 SR EN ISO 9902-3:2003 CEN EN ISO 9902-3:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare la zgomot. Partea 3: Mașini pentru nețesute 18.12.2009
296 SR EN ISO 9902-3:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-3:2001/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 3: Mașini pentru nețesute. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
297 SR EN ISO 9902-4:2003 CEN EN ISO 9902-4:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Mașini de prelucrare a firelor și mașini de confecționat cablu și frânghie 18.12.2009
298 SR EN ISO 9902-4:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-4:2001/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Mașini de prelucrare a firelor și mașini de confecționat cablu și frânghie. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
299 SR EN ISO 9902-5:2003 CEN EN ISO 9902-5:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Mașini de preparație pentru țesut și pentru tricotat 18.12.2009
300 SR EN ISO 9902-5:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-5:2001/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Mașini pentru preparație pentru țesut și pentru tricotat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
301 SR EN ISO 9902-6:2003 CEN EN ISO 9902-6:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Mașini pentru producția de țesături 18.12.2009
302 SR EN ISO 9902-6:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-6:2001/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Mașini pentru producția de țesături. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
303 SR EN ISO 9902-7:2003 CEN EN ISO 9902-7:2001 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Mașini de vopsit și finisat 18.12.2009
304 SR EN ISO 9902-7:2003/A1:2009 CEN EN ISO 9902-7:2001/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Mașini de vopsit și finisat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
305 SR EN ISO 10218-1:2011 CEN EN ISO 10218-1:2011 Roboți și dispozitive pentru robotică. Cerințe de securitate pentru roboți industriali. Partea 1: Roboți 18.11.2011 SR EN ISO 10218-1:2009 Nota 2.1 1.01.2013
306 SR EN ISO 10218-2:2011 CEN EN ISO 10218-2:2011 Roboți și dispozitive pentru robotică. Cerințe de securitate pentru roboți industriali. Partea 2: Sisteme robotice și integrare 18.11.2011
307 SR EN ISO 10472-1:2009 CEN EN ISO 10472-1:2008 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 1: Cerințe comune 8.09.2009
308 SR EN ISO 10472-2:2009 CEN EN ISO 10472-2:2008 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 2: Mașini de spălat și mașini de spălat centrifugat 8.09.2009
309 SR EN ISO 10472-3:2009 CEN EN ISO 10472-3:2008 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 3: Linii tunel de spălat, inclusiv mașinile componente 8.09.2009
310 SR EN ISO 10472-4:2009 CEN EN ISO 10472-4:2008 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 4: Uscătoare cu aer 8.09.2009
311 SR EN ISO 10472-5:2009 CEN EN ISO 10472-5:2008 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 5: Mașini de călcat, alimentat și pliat pentru articole plate 8.09.2009
312 SR EN ISO 10472-6:2009 CEN EN ISO 10472-6:2008 Cerințe de securitate pentru mașini de spălat industrial. Partea 6: Prese de călcat și termocolat 8.09.2009
313 SR EN ISO 10517:2009 CEN EN ISO 10517:2009 Mașini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate 18.12.2009
314 SR EN ISO 10821:2006 CEN EN ISO 10821:2005 Mașini de cusut industriale. Cerințe de securitate pentru mașini de cusut, unități și sisteme de coasere 18.12.2009
315 SR EN ISO 10821:2006/A1:2009 CEN EN ISO 10821:2005/A1:2009 Mașini de cusut industriale. Cerințe de securitate pentru mașini de cusut, unități și sisteme de coasere. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 28.12.2009
316 SR EN ISO 11102-1:2010 CEN EN ISO 11102-1:2009 Motoare cu ardere internă, cu mișcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 1: Cerințe de securitate și încercări 18.12.2009
317 SR EN ISO 11102-2:2009 CEN EN ISO 11102-2:2009 Motoare cu ardere internă, cu mișcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 2: Metodă de încercare a unghiului de decuplare 8.09.2009
318 SR EN ISO 11111-1:2009 CEN EN ISO 11111-1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 1: Cerințe comune 18.12.2009
319 SR EN ISO 11111-2:2005 CEN EN ISO 11111-2:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 2: Mașini din preparația filaturii și mașini de filat 18.12.2009
320 SR EN ISO 11111-2:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-2:2005/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 2: Mașini din preparația filaturii și mașini de filat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
321 SR EN ISO 11111-3:2005 CEN EN ISO 11111-3:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 3: Mașini pentru preparația de nețesute 18.12.2009
322 SR EN ISO 11111-3:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-3:2005/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 3: Mașini pentru preparația de nețesute. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
323 SR EN ISO 11111-4:2005 CEN EN ISO 11111-4:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 4: Mașini de prelucrare a firului și mașini de confecționat cabluri și frânghie 18.12.2009
324 SR EN ISO 11111-4:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-4:2005/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 4: Mașini de prelucrare a firului și mașini de confecționat cabluri și frânghie. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
325 SR EN ISO 11111-5:2005 CEN EN ISO 11111-5:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 5: Mașini din preparația țesătoriei și pentru tricotat 18.12.2009
326 SR EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 5: Mașini din preparația țesătoriei și pentru tricotat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
327 SR EN ISO 11111-6:2005 CEN EN ISO 11111-6:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 6: Mașini pentru producția de stofe 18.12.2009
328 SR EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 6: Mașini pentru producția de stofe. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
329 SR EN ISO 11111-7:2005 CEN EN ISO 11111-7:2005 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 7: Mașini de vopsit și de finisat 18.12.2009
330 SR EN ISO 11111-7:2005/A1:2009 CEN EN ISO 11111-7:2005/A1:2009 Mașini pentru industria textilă. Cerințe de securitate. Partea 7: Mașini de vopsit și de finisat. Amendament 1 18.12.2009 Nota 3 31.01.2010
331 SR EN ISO 11145:2008 CEN EN ISO 11145:2008 Optică și fotonică. Laseri și echipamente cu laseri. Vocabular și simboluri 8.09.2009
332 SR EN ISO 11148-1:2012 CEN EN ISO 11148-1:2011 Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 1: Mașini de asamblat elemente de asamblare mecanică nefiletate 24.08.2012 SR EN 792-1+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
333 SR EN ISO 11148-2:2012 CEN EN ISO 11148-2:2011 Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 2: Mașini de debitat și mașini de sertizat 24.08.2012 SR EN 792-2+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
334 SR EN ISO 11148-5:2012 CEN EN ISO 11148-5:2011 Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 5: Mașini de găurit cu percuție rotative 29.02.2012 SR EN 792-5+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
335 SR EN ISO 11148-7:2012 CEN EN ISO 11148-7:2012 Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 7: Polizoare 15.11.2012 SR EN 792-7+A1:2009
Nota 2.1
28.02.2013
336 SR EN ISO 11148-8:2012 CEN EN ISO 11148-8:2011 Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 8: Mașini de șlefuit și lustruit 29.02.2012 SR EN 792-8+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
337 SR EN ISO 11148-9:2012 CEN EN ISO 11148-9:2011 Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 9: Mașini de polizat 29.02.2012 SR EN 792-9+A1:2009
Nota 2.1
1.06.2012
338 SR EN ISO 11148-10:2012 CEN EN ISO 11148-10:2011 Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 10: Mașini cu compresie 29.02.2012 SR EN 792-10+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
339 SR EN ISO 11148-11:2012 CEN EN ISO 11148-11:2011 Mașini portabile cu motor neelectric. Cerințe de securitate. Partea 11: Mașini de tăiat prin poansonare și foarfece 29.02.2012 SR EN 792-11+A1:2009
Nota 2.1
30.06.2012
340 SR EN ISO 11161:2007 CEN EN ISO 11161:2007 Securitatea mașinilor. Sisteme integrate de fabricație. Cerințe de bază 26.05.2010
341 SR EN ISO 11161:2007/A1:2010 CEN EN ISO 11161:2007/A1:2010 Securitatea mașinilor. Sisteme integrate de fabricație. Cerințe de bază 26.05.2010 Nota 3 30.09.2010
342 SR EN ISO 11200:2010 CEN EN ISO 11200:2009 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Ghid de utilizare a standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate 18.12.2009
343 SR EN ISO 11201[2010]:2010 CEN EN ISO 11201:2010 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate, în condiții apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant, cu corecții de mediu neglijabile 20.10.2010 SR EN ISO 11201[2009]:2010
Nota 2.1
30.11.2010
344 SR EN ISO 11202[2010]:2010 CEN EN ISO 11202:2010 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate, aplicând corecții de mediu aproximative 20.10.2010 SR EN ISO 11202[2009]:2010
Nota 2.1
30.11.2010
345 SR EN ISO 11203:2010 CEN EN ISO 11203:2009 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate din nivelul de putere acustică 18.12.2009
346 SR EN ISO 11204[2010]:2010 CEN EN ISO 11204:2010 Acustică. Zgomotul emis de mașini și echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă și în alte poziții precizate, aplicând corecții de mediu exacte 20.10.2010 SR EN ISO 11204[2009]:2010
Nota 2.1
30.11.2010
347 SR EN ISO 11205:2010 CEN EN ISO 11205:2009 Acustică. Zgomot emis de mașini și echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei in situ la locul de muncă și alte poziții precizate, utilizând intensitatea acustică 18.12.2009
348 SR EN ISO 11252:2008 CEN EN ISO 11252:2008 Laseri și echipamente cu laser. Dispozitive cu laser. Cerințe minime pentru documentație 8.09.2009
349 SR EN ISO 11546-1:2010 CEN EN ISO 11546-1:2009 Acustică. Determinarea performanțelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 1: Măsurări în condiții de laborator (pentru declarare) 18.12.2009
350 SR EN ISO 11546-2:2010 CEN EN ISO 11546-2:2009 Acustică. Determinarea performanțelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 2: Măsurări in situ (pentru acceptare și verificare) 18.12.2009
351 SR EN ISO 11553-1:2009 CEN EN ISO 11553-1:2008 Securitatea mașinilor. Mașini de prelucrat cu laser. Partea 1: Cerințe generale de securitate 8.09.2009
352 SR EN ISO 11553-2:2009 CEN EN ISO 11553-2:2008 Securitatea mașinilor. Mașini de prelucrat cu laser. Partea 2: Cerințe de securitate pentru dispozitivele portabile cu laser 8.09.2009
353 SR EN ISO 11554:2008 CEN EN ISO 11554:2008 Optică și fotonică. Laseri și echipamente asociate laserilor. Metode de verificare a puterii, energiei și caracteristicilor temporale ale fasciculului laser 8.09.2009
354 SR EN ISO 11680-1:2012 CEN EN ISO 11680-1:2011 Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru mașinile de elagat echipate cu motor. Partea 1: Mașini echipate cu motor cu ardere internă integrat 29.02.2012 SR EN ISO 11680-1:2009 Nota 2.1 30.06.2012
355 SR EN ISO 11680-2:2012 CEN EN ISO 11680-2:2011 Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru mașinile de elagat echipate cu motor. Partea 2: Mașini echipate cu motor purtat în spate 29.02.2012 SR EN ISO 11680-2:2009 Nota 2.1 30.06.2012
356 SR EN ISO 11681-1:2012 CEN EN ISO 11681-1:2011 Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări ale ferăstraielor portabile cu lanț. Partea 1: Ferăstraie cu lanț pentru lucrări forestiere 29.02.2012 SR EN ISO 11681-1:2009 Nota 2.1 30.06.2012
357 SR EN ISO 11681-2:2012 CEN EN ISO 11681-2:2011 Mașini forestiere. Cerințe de securitate și încercări ale ferăstraielor portabile cu lanț. Partea 2: Ferăstraie cu lanț pentru întreținerea arborilor 29.02.2012 SR EN ISO 11681-2:2009 Nota 2.1 30.06.2012
358 SR EN ISO 11688-1:2010 CEN EN ISO 11688-1:2009 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea mașinilor și echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare 18.12.2009
359 SR EN ISO 11691:2010 CEN EN ISO 11691:2009 Acustică. Măsurarea pierderii prin inserție a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absența curgerii fluidului. Metodă de control în laborator 18.12.2009
360 SR EN ISO 11806-1:2012 CEN EN ISO 11806-1:2011 Mașini agricole și forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru aparate portabile pentru curățat tufișuri și tăiat iarbă, acționate de un motor cu ardere internă. Partea 1: Mașini echipate cu un motor cu ardere internă integrat 29.02.2012 SR EN ISO 11806:2009
Nota 2.1
361 SR EN ISO 11806-2:2012 CEN EN ISO 11806-2:2011 Mașini agricole și forestiere. Cerințe de securitate și încercări pentru aparate portabile pentru curățat tufișuri și tăiat iarbă, acționate de un motor cu ardere internă. Partea 2: Mașini echipate cu motor purtat în spate 29.02.2012
362 SR EN ISO 11850:2012 CEN EN ISO 11850:2011 Mașini forestiere. Cerințe generale de securitate 29.02.2012 SR EN 14861+A1:2010 Nota 2.1 31.05.2012
363 SR EN ISO 11957:2010 CEN EN ISO 11957:2009 Acustică. Determinarea performanței de izolare acustică a cabinelor. Măsurări în laborator și in situ 18.12.2009
364 SR EN 12001:2012 CEN EN 12001:2012 Mașini pentru transportat, pulverizat și punere în operă a betonului și mortarului. Cerințe de securitate 15.11.2012 SR EN 12001+A1:2010 Nota 2.1 28.02.2013
365 SR EN 12012-1+A1:2009 CEN EN 12012-1:2007+A1:2008 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de mărunțire. Partea 1: Cerințe de securitate referitoare la mașinile de mărunțire cu lame 8.09.2009
366 SR EN 12012-3+A1:2009 CEN EN 12012-3:2001+A1:2008 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de mărunțire. Partea 3: Cerințe de securitate referitoare la mașinile de mărunțire cu valțuri 8.09.2009
367 SR EN 12012-4+A1:2009 CEN EN 12012-4:2006+A1:2008 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de mărunțire. Partea 4: Cerințe de securitate referitoare la mașinile de aglomerare 8.09.2009
368 SR EN 12013+A1:2009 CEN EN 12013:2000+A1:2008 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Amestecătoare interne. Cerințe de securitate 8.09.2009
369 SR EN 12016+A1:2008 CEN EN 12016:2004+A1:2008 Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări și trotuare rulante. Imunitate 8.09.2009
370 SR EN 12041+A1:2010 CEN EN 12041:2000+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru modulare aluat. Cerințe de securitate și igienă 18.12.2009
371 SR EN 12042+A1:2011 CEN EN 12042:2005+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Divizoare automate. Cerințe de securitate și igienă 8.04.2011
372 SR EN 12043+A1:2011 CEN EN 12043:2000+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Predospitoare cu leagăne. Cerințe de securitate și igienă 8.04.2011
373 SR EN 12044+A1:2010 CEN EN 12044:2005+A1:2009 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor executate din piele și materiale similare. Mașini de tăiat și de poansonat. Cerințe de securitate 18.12.2009
374 SR EN 12053+A1:2008 CEN EN 12053:2001+A1:2008 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea emisiilor de zgomot 8.09.2009
375 SR EN 12077-2+A1:2008 CEN EN 12077-2:1998+A1:2008 Securitatea instalațiilor de ridicat. Cerințe pentru sănătate și securitate. Partea 2: Limitatoare și indicatoare 8.09.2009
376 SR EN ISO 12100:2011 CEN EN ISO 12100:2010 Securitatea mașinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului și reducerea riscului 8.09.2009 SR EN ISO 12100-1:2004; SR EN ISO 12100-2:2004; SR EN ISO 14121-1:2008 Nota 2.1 30.11.2013
377 SR EN 12110+A1:2009 CEN EN 12110:2002+A1:2008 Mașini pentru executat tuneluri. Sasuri pneumatice. Cerințe de securitate 8.09.2009
378 SR EN 12111+A1:2009 CEN EN 12111:2002+A1:2009 Mașini pentru executat tuneluri. Mașini cu cap frontal pentru forat, echipamente miniere cu acțiune continuă, ciocane perforatoare cu impact (de abataj). Cerințe de securitate 18.12.2009
379 SR EN 12158-1+A1:2011 CEN EN 12158-1:2000+A1:2010 Ascensoare de materiale pentru construcții. Partea 1: Ascensoare de materiale pentru construcții cu platforme accesibile 8.04.2011
380 SR EN 12158-2+A1:2011 CEN EN 12158-2:2000+A1:2010 Ascensoare de materiale pentru construcții. Partea 2: Ascensoare înclinate cu dispozitive de transport sarcini fără accesul persoanelor 8.04.2011
381 SR EN 12159:2013 CEN EN 12159:2012 Ascensoare de șantier pentru persoane și materiale cu colivii ghidate vertical Aceasta este prima publicare SR EN 12159+A1:2009 Nota 2.1 31.05.2013
382 SR EN 12162+A1:2009 CEN EN 12162:2001+A1:2009 Pompe pentru lichide. Cerințe de securitate. Procedură pentru încercarea hidrostatică 8.09.2009
383 SR EN 12198-1+A1:2009 CEN EN 12198-1:2000+A1:2008 Securitatea mașinilor. Aprecierea și reducerea riscurilor datorate radiațiilor emise de mașini. Partea 1: Principii generale 8.09.2009
384 SR EN 12198-2+A1:2009 CEN EN 12198-2:2002+A1:2008 Securitatea mașinilor. Aprecierea și reducerea riscurilor datorate radiațiilor emise de mașini. Partea 2: Proceduri de măsurare a emisiilor de radiații 8.09.2009
385 SR EN 12198-3+A1:2009 CEN EN 12198-3:2002+A1:2008 Securitatea mașinilor. Aprecierea și reducerea riscurilor datorate radiațiilor emise de mașini. Partea 3: Reducerea radiațiilor prin atenuare sau ecranare 8.09.2009
386 SR EN 12203+A1:2010 CEN EN 12203:2003+A1:2009 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și materiale similare. Prese pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele. Cerințe de securitate 18.12.2009
387 SR EN 12254:2010 CEN EN 12254:2010 Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerințe și încercări de securitate 26.05.2010 SR EN 12254+A2:2008 Nota 2.1 30.09.2010
388 SR EN 12254:2010/AC:2012 CEN EN 12254:2010/AC:2011 Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerințe și încercări de securitate
389 SR EN 12267+A1:2010 CEN EN 12267:2003+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Ferăstraie circulare. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
390 SR EN 12268+A1:2010 CEN EN 12268:2003+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Ferăstraie cu bandă. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
391 SR EN 12301+A1:2009 CEN EN 12301:2000+A1:2008 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Calandre. Cerințe de securitate 8.09.2009
392 SR EN 12312-1+A1:2009 CEN EN 12312-1:2001+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 1: Scări pentru pasageri 8.09.2009
393 SR EN 12312-2+A1:2009 CEN EN 12312-2:2002+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 2: Vehicul de catering 8.09.2009
394 SR EN 12312-3+A1:2009 CEN EN 12312-3:2003+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 3: Transportoare cu bandă 8.09.2009
395 SR EN 12312-4+A1:2009 CEN EN 12312-4:2003+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 4: Punți de îmbarcare pentru pasageri 8.09.2009
396 SR EN 12312-5+A1:2009 CEN EN 12312-5:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 5: Echipament de alimentare cu combustibil 8.09.2009
397 SR EN 12312-6+A1:2009 CEN EN 12312-6:2004+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 6: Degivroare, echipament de degivrare și de antigivrare 8.09.2009
398 SR EN 12312-7+A1:2009 CEN EN 12312-7:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 7: Vehicule pentru deplasarea aeronavelor 8.09.2009
399 SR EN 12312-8+A1:2009 CEN EN 12312-8:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 8: Scări și platforme pentru întreținere 8.09.2009
400 SR EN 12312-9+A1:2009 CEN EN 12312-9:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 9: Încărcătoare de containere/palete 8.09.2009
Avertizare: Prezenta publicare nu privește clauza 5.6 din standard, a cărei aplicare nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială de sănătate și siguranță 1.5.15 din anexa I la Directiva 2006/42/CE, coroborată cu cerința 1.1.2 lit. (b) din anexa menționată.
401 SR EN 12312-10+A1:2009 CEN EN 12312-10:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 10: Transportoare pentru palete și containere 8.09.2009
402 SR EN 12312-12+A1:2009 CEN EN 12312-12:2002+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 12: Vehicul de alimentare cu apă potabilă 8.09.2009
403 SR EN 12312-13+A1:2009 CEN EN 12312-13:2002+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 13: Vehicul de vidanjare 8.09.2009
404 SR EN 12312-14+A1:2009 CEN EN 12312-14:2006+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 14: Vehicul pentru transportul persoanelor cu dizabilități 8.09.2009
405 SR EN 12312-15+A1:2009 CEN EN 12312-15:2006+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 15: Autotractoare pentru bagaje și echipamente 8.09.2009
406 SR EN 12312-16+A1:2009 CEN EN 12312-16:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 16: Echipament pentru pornire cu aer 8.09.2009
407 SR EN 12312-17+A1:2009 CEN EN 12312-17:2004+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 17: Echipamente de climatizare 8.09.2009
408 SR EN 12312-18+A1:2009 CEN EN 12312-18:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 18: Echipamente de alimentare cu oxigen și azot 8.09.2009
409 SR EN 12312-19+A1:2009 CEN EN 12312-19:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 19: Cricuri pentru aeronave, cricuri pentru schimb roți și cricuri hidraulice 8.09.2009
410 SR EN 12312-20+A1:2009 CEN EN 12312-20:2005+A1:2009 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerințe specifice. Partea 20: Echipament de alimentare cu energie electrică la sol 8.09.2009
411 SR EN 12321+A1:2009 CEN EN 12321:2003+A1:2009 Mașini pentru exploatări subterane. Specificație pentru cerințele de securitate ale transportoarelor blindate cu lanț cu raclete 8.09.2009
412 SR EN 12331+A2:2010 CEN EN 12331:2003+A2:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tocat carne. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
413 SR EN 12336+A1:2009 CEN EN 12336:2005+A1:2008 Mașini pentru executat tuneluri. Scuturi, echipamente pentru împingere, echipamente pentru forat-săpat, echipamente pentru montarea îmbrăcămintei tunelurilor. Cerințe de securitate 8.09.2009
414 SR EN 12348+A1:2009 CEN EN 12348:2000+A1:2009 Mașini de extras carote, cu coloană. Securitate 8.09.2009
415 SR EN 12355+A1:2010 CEN EN 12355:2003+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru denudare, jupuire și îndepărtarea membranelor. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
416 SR EN 12385-1+A1:2009 CEN EN 12385-1:2002+A1:2008 Cabluri de oțel. Securitate. Partea 1: Condiții generale 8.09.2009
417 SR EN 12385-2+A1:2008 CEN EN 12385-2:2002+A1:2008 Cabluri de oțel. Securitate. Partea 2: Definiții, notare și clasificare 8.09.2009
418 SR EN 12385-3+A1:2008 CEN EN 12385-3:2004+A1:2008 Cabluri de oțel. Securitate. Partea 3: Informații pentru utilizare și pentru mentenanță 8.09.2009
419 SR EN 12385-4+A1:2008 CEN EN 12385-4:2002+A1:2008 Cabluri de oțel. Securitate. Partea 4: Cabluri cu toroane pentru aplicații generale de ridicat 8.09.2009
420 SR EN 12385-10+A1:2008 CEN EN 12385-10:2003+A1:2008 Cabluri de oțel. Securitate. Partea 10: Cabluri elicoidale pentru aplicații generale în construcții 8.09.2009
421 SR EN 12387+A1:2010 CEN EN 12387:2005+A1:2009 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori. Echipament modular pentru repararea încălțămintei. Cerințe de securitate 18.12.2009
422 SR EN 12409+A1:2012 CEN EN 12409:2008+A1:2011 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini pentru formare la cald. Cerințe de securitate 29.02.2012 SR EN 12409:2009
Nota 2.1
30.04.2012
423 SR EN 12417+A2:2009 CEN EN 12417:2001+A2:2009 Mașini unelte. Securitate. Centre de prelucrare 8.09.2009
424 SR EN 12417+A2:2009/AC:2010 CEN EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010 Mașini unelte. Securitate. Centre de prelucrare
425 SR EN 12418+A1:2009 CEN EN 12418:2000+A1:2009 Mașini de tăiat zidărie și piatră pe șantier. Securitate 8.09.2009
426 SR EN 12463+A1:2011 CEN EN 12463:2004+A1:2011 Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru umplerea ambalajelor și mașini auxiliare. Cerințe de securitate și igienă 20.07.2011
427 SR EN 12505+A1:2010 CEN EN 12505:2000+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Mașini centrifugale pentru procesarea uleiurilor și grăsimilor comestibile. Cerințe de securitate și igienă 18.12.2009
428 SR EN 12525+A2:2010 CEN EN 12525:2000+A2:2010 Mașini agricole. Încărcătoare frontale. Securitate 26.05.2010
429 SR EN 12545+A1:2009 CEN EN 12545:2000+A1:2009 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori de piele. Cod de încercare la zgomot. Cerințe generale 8.09.2009
430 SR EN 12547+A1:2009 CEN EN 12547:1999+A1:2009 Centrifuge. Cerințe comune de securitate 8.09.2009
431 SR EN 12549+A1:2009 CEN EN 12549:1999+A1:2008 Acustică. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului pentru mașini de asamblat elemente de fixare. Metodă tehnică 8.09.2009
432 SR EN 12581+A1:2010 CEN EN 12581:2005+A1:2010 Instalații de aplicare. Instalații prin imersie și electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerințe de securitate 20.10.2010
433 SR EN 12601:2011 CEN EN 12601:2010 Grupuri electrogene acționate de motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Securitate 8.04.2011
434 SR EN 12621+A1:2010 CEN EN 12621:2006+A1:2010 Instalații de alimentare și de circulație a produselor de vopsire sub presiune. Cerințe de securitate 20.10.2010
435 SR EN 12622:2010 CEN EN 12622:2009 Securitatea mașinilor unelte. Prese hidraulice de îndoit 26.05.2010
436 SR EN 12629-1+A1:2011 CEN EN 12629-1:2000+A1:2010 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 1: Cerințe generale 8.04.2011
437 SR EN 12629-2+A1:2011 CEN EN 12629-2:2002+A1:2010 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 2: Mașini pentru fabricat blocheți 8.04.2011
438 SR EN 12629-3+A1:2011 CEN EN 12629-3:2002+A1:2010 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 3: Mașini cu masă culisantă și turnantă 8.04.2011
439 SR EN 12629-4+A1:2011 CEN EN 12629-4:2001+A1:2010 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 4: Mașini pentru fabricat țigle din beton 8.04.2011
440 SR EN 12629-5-1+A1:2011 CEN EN 12629-5-1:2003+A1:2010 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-1: Mașini cu axă verticală pentru fabricat conducte 8.04.2011
441 SR EN 12629-5-2+A1:2011 CEN EN 12629-5-2:2003+A1:2010 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-2: Mașini cu axă orizontală pentru fabricat conducte 8.04.2011
442 SR EN 12629-5-3+A1:2011 CEN EN 12629-5-3:2003+A1:2010 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-3: Mașini pentru pretensionat conducte 8.04.2011
443 SR EN 12629-5-4+A1:2011 CEN EN 12629-5-4:2003+A1:2010 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 5-4: Mașini pentru izolat conducte de beton 8.04.2011
444 SR EN 12629-6+A1:2011 CEN EN 12629-6:2004+A1:2010 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 6: Echipamente fixe și mobile pentru fabricat produse din beton armat 8.04.2011
445 SR EN 12629-7+A1:2011 CEN EN 12629-7:2004+A1:2010 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 7: Echipamente fixe și mobile pentru fabricat pe stand produse din beton precomprimat 8.04.2011
446 SR EN 12629-8+A1:2011 CEN EN 12629-8:2002+A1:2010 Mașini pentru fabricat produse de construcții din beton și silicat de calciu. Securitate. Partea 8: Mașini și echipamente pentru fabricat produse de construcții din silicat de calciu (și beton) 8.04.2011
447 SR EN 12635+A1:2009 CEN EN 12635:2002+A1:2008 Uși și porți pentru spații industriale, comerciale și pentru garaje. Instalare și utilizare 8.09.2009
448 SR EN 12643+A1:2009 CEN EN 12643:1997+A1:2008 Mașini de terasament. Mașini echipate cu pneuri. Cerințe pentru sisteme de direcție 8.09.2009
449 SR EN 12644-1+A1:2008 CEN EN 12644-1:2001+A1:2008 Instalații de ridicat. Informații pentru utilizare și încercare. Partea 1: Instrucțiuni 8.09.2009
450 SR EN 12644-2+A1:2008 CEN EN 12644-2:2000+A1:2008 Instalații de ridicat. Informații pentru utilizare și încercare. Partea 2: Marcare 8.09.2009
451 SR EN 12649+A1:2011 CEN EN 12649:2008+A1:2011 Mașini pentru compactarea și netezirea betonului. Securitate 18.11.2011 SR EN 12649:2008
Nota 2.1
31.01.2012
452 SR EN 12653+A2:2010 CEN EN 12653:1999+A2:2009 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori de piele. Mașini de fixat în cuie. Cerințe de securitate 18.12.2009
453 SR EN 12693:2008 CEN EN 12693:2008 Sisteme de refrigerare și pompe de căldură. Cerințe de securitate și de mediu. Compresoare volumetrice pentru fluide frigorifice 8.09.2009
454 SR EN 12717+A1:2009 CEN EN 12717:2001+A1:2009 Securitatea mașinilor unelte. Mașini de găurit 8.09.2009
455 SR EN 12733+A1:2009 CEN EN 12733:2001+A1:2009 Mașini agricole și forestiere. Motocositori cu operator pedestru. Securitate 8.09.2009
456 SR EN 12750+A1:2010 CEN EN 12750:2001+A1:2009 Securitatea mașinilor pentru prelucrarea lemnului. Mașini de rindeluit pe patru fețe 18.12.2009
457 SR EN 12753+A1:2010 CEN EN 12753:2005+A1:2010 Sisteme termice de curățare a aerului evacuat din instalațiile de tratare a suprafețelor. Cerințe de securitate 20.10.2010
458 SR EN 12757-1+A1:2010 CEN EN 12757-1:2005+A1:2010 Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerințe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizate la revopsirea autovehiculelor 20.10.2010
459 SR EN 12779+A1:2010 CEN EN 12779:2004+A1:2009 Mașini pentru prelucrarea lemnului. Instalații fixe pentru extracția pulberilor și așchiilor de lemn. Performanțe referitoare la securitate și prescripții de securitate 18.12.2009
460 SR EN 12851+A1:2010 CEN EN 12851:2005+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Accesorii pentru mașinile cu priză de antrenare auxiliară. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
461 SR EN 12852+A1:2010 CEN EN 12852:2001+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru preparare alimente și mixere. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
462 SR EN 12853+A1:2010 CEN EN 12853:2001+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mixere și teluri de mână. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
463 SR EN 12853+A1:2010/AC:2011 CEN EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mixere și teluri de mână. Cerințe de securitate și igienă
464 SR EN 12854+A1:2010 CEN EN 12854:2003+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de zdrobit verticale cu motor montat pe cărucior. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
465 SR EN 12855+A1:2010 CEN EN 12855:2003+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat cu cuvă rotativă. Condiții de securitate și igienă 20.10.2010
466 SR EN 12881-1+A1:2008 CEN EN 12881-1:2005+A1:2008 Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilității. Partea 1: Încercări cu arzător cu propan 8.09.2009
467 SR EN 12881-2+A1:2008 CEN EN 12881-2:2005+A1:2008 Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilității. Partea 2: Încercare la foc de mare amploare 8.09.2009
468 SR EN 12882:2009 CEN EN 12882:2008 Benzi transportoare de uz general. Cerințe de securitate electrică și de protecție împotriva inflamabilității 8.09.2009
469 SR EN 12921-1+A1:2010 CEN EN 12921-1:2005+A1:2010 Instalații de curățat și de pregătire a suprafețelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 1: Cerințe generale de securitate 20.10.2010
470 SR EN 12921-2+A1:2009 CEN EN 12921-2:2005+A1:2008 Instalații de curățat și de pregătire a suprafețelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 2: Securitatea instalațiilor care utilizează lichide de curățare pe bază de apă 8.09.2009
471 SR EN 12921-3+A1:2009 CEN EN 12921-3:2005+A1:2008 Instalații de curățat și de pregătire a suprafețelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 3: Securitatea instalațiilor care utilizează lichide de curățat inflamabile 8.09.2009
472 SR EN 12921-4+A1:2009 CEN EN 12921-4:2005+A1:2008 Instalații de curățat și de pregătire a suprafețelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 4: Securitatea mașinilor care utilizează solvenți halogenați 8.09.2009
473 SR EN 12957+A1:2009 CEN EN 12957:2001+A1:2009 Mașini unelte. Securitate. Mașini de prelucrare prin electroeroziune 8.09.2009
474 SR EN 12965+A2:2009 CEN EN 12965:2003+A2:2009 Tractoare și mașini agricole și forestiere. Arbori cardanici de transmisie de la priza de putere și protectorii acestora. Securitate 18.12.2009
475 SR EN 12978+A1:2009 CEN EN 12978:2003+A1:2009 Uși și porți pentru spații industriale, comerciale și pentru garaje. Dispozitive de securitate pentru uși și porți acționate mecanic. Cerințe și metode de încercare 18.12.2009
476 SR EN 12981+A1:2009 CEN EN 12981:2005+A1:2009 Instalații de aplicare. Cabine de aplicare prin pulverizare de produse de vopsire sub formă de pulbere organică. Cerințe de securitate 8.09.2009
477 SR EN 12984+A1:2010 CEN EN 12984:2005+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini și aparate portabile și/sau ghidate cu mâna cu scule de tăiere acționate mecanic. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
478 SR EN 12999+A1:2012 CEN EN 12999:2011+A1:2012 Instalații de ridicat. Macarale de încărcare 24.8.2012 SR EN 12999:2011
Nota 2.1
31.12.2012
479 SR EN 13000:2010 CEN EN 13000:2010 Instalații de ridicat. Macarale mobile 26.05.2010
480 SR EN 13000:2010/AC:2011 CEN EN 13000:2010/AC:2010 Instalații de ridicat. Macarale mobile
481 SR EN 13001-1+A1:2009 CEN EN 13001-1:2004+A1:2009 Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 1: Principii generale și cerințe 8.09.2009
482 SR EN 13001-1+A1:2009/AC:2010 CEN EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009 Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 1: Principii generale și cerințe
483 SR EN 13001-2:2011 CEN EN 13001-2:2011 Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării 18.11.2011 SR EN 13001-2+A3:2009
Nota 2.1
18.11.2011
484 SR EN 13001-2:2011/AC:2012 CEN EN 13001-2:2011/AC:2012 Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării
485 SR EN 13001-3-1:2012 CEN EN 13001-3-1:2012 Instalații de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-1: Stări limită și verificarea securității structurilor metalice 5.06.2012
486 SR EN 13015+A1:2008 CEN EN 13015:2001+A1:2008 Mentenanța ascensoarelor și scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instrucțiunilor de mentenanță 8.09.2009
487 SR EN 13019+A1:2009 CEN EN 13019:2001+A1:2008 Mașini pentru curățat suprafața drumului. Cerințe de securitate 8.09.2009
488 SR EN 13020+A1:2010 CEN EN 13020:2004+A1:2010 Mașini pentru tratarea suprafeței rutiere. Cerințe de securitate 20.10.2010
489 SR EN 13021+A1:2009 CEN EN 13021:2003+A1:2008 Mașini pentru curățat suprafața drumului. Cerințe de securitate 8.09.2009
490 SR EN 13023+A1:2010 CEN EN 13023:2003+A1:2010 Metode de măsurare a zgomotului emis de mașinile de tipărire, de transformare, de producere și de prelucrare a hârtiei. Clasele de exactitate 2 și 3 26.05.2010
491 SR EN 13035-1:2008 CEN EN 13035-1:2008 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 1: Echipament pentru depozitare, manipulare și transport în interiorul fabricii 8.09.2009
492 SR EN 13035-2:2008 CEN EN 13035-2:2008 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 2: Echipament pentru depozitare, manipulare și transport în exteriorul fabricii 8.09.2009
493 SR EN 13035-3+A1:2010 CEN EN 13035-3:2003+A1:2009 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 3: Mașini de tăiat 18.12.2009
494 SR EN 13035-3+A1:2010/AC:2010 CEN EN 13035-3:2003+A1:2009/ AC:2010 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 3: Mașini de tăiat
495 SR EN 13035-4+A1:2010 CEN EN 13035-4:2003+A1:2009 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 4: Mese basculante 26.05.2010
496 SR EN 13035-5+A1:2010 CEN EN 13035-5:2006+A1:2009 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 5: Mașini și instalații pentru stivuire și destivuire 26.05.2010
497 SR EN 13035-6+A1:2010 CEN EN 13035-6:2006+A1:2009 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 6: Mașini pentru spargere 26.05.2010
498 SR EN 13035-7+A1:2010 CEN EN 13035-7:2006+A1:2009 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 7: Mașini pentru tăiat sticlă laminată 26.05.2010
499 SR EN 13035-9+A1:2010 CEN EN 13035-9:2006+A1:2010 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 9: Mașini de spălat sticla 26.05.2010
500 SR EN 13035-11+A1:2010 CEN EN 13035-11:2006+A1:2010 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei plane. Cerințe de securitate. Partea 11: Mașini de găurit 26.05.2010
501 SR EN 13042-1+A1:2010 CEN EN 13042-1:2007+A1:2009 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei cu goluri. Cerințe de securitate. Partea 1: Mecanisme de alimentare prin picurare 18.12.2009
502 SR EN 13042-2+A1:2009 CEN EN 13042-2:2004+A1:2009 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei cu goluri. Cerințe de securitate. Partea 2: Mașini de manipulat pentru alimentare 18.12.2009
503 SR EN 13042-3+A1:2009 CEN EN 13042-3:2007+A1:2009 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei cu goluri. Cerințe de securitate. Partea 3: Mașini IS 18.12.2009
504 SR EN 13042-5+A1:2009 CEN EN 13042-5:2003+A1:2009 Mașini și instalații pentru fabricarea, tratarea și prelucrarea sticlei cu goluri. Cerințe de securitate. Partea 5: Prese 18.12.2009
505 SR EN 13059+A1:2008 CEN EN 13059:2002+A1:2008 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea vibrațiilor 8.09.2009
506 SR EN 13102+A1:2009 CEN EN 13102:2005+A1:2008 Mașini pentru materiale ceramice. Securitate. Încărcare și descărcare a plăcilor ceramice 8.09.2009
507 SR EN 13112+A1:2010 CEN EN 13112:2002+A1:2009 Mașini pentru tăbăcării. Mașini de șpăltuit și mașini de tuns cu cuțit în bară. Cerințe de securitate 26.05.2010
508 SR EN 13113+A1:2011 CEN EN 13113:2002+A1:2010 Mașini pentru tăbăcării. Mașini de depunere cu cilindri. Cerințe de securitate 8.04.2011
509 SR EN 13114+A1:2010 CEN EN 13114:2002+A1:2009 Mașini pentru tăbăcării. Butoaie rotative pentru prelucrare. Cerințe de securitate 26.05.2010
510 SR EN 13118+A1:2009 CEN EN 13118:2000+A1:2009 Mașini agricole. Mașini de recoltat cartofi. Securitate 18.12.2009
511 SR EN 13120:2009 CEN EN 13120:2009 Storuri interioare. Condiții de performanță, inclusiv de securitate 8.09.2009
512 SR EN 13128+A2:2009 CEN EN 13128:2001+A2:2009 Securitatea mașinilor-unelte. Mașini de frezat (inclusiv mașini de alezat) 8.09.2009
513 SR EN 13128+A2:2009/AC:2010 CEN EN 13128:2001+A2:2009/ AC:2010 Securitatea mașinilor-unelte. Mașini de frezat (inclusiv mașini de alezat)
514 SR EN 13135-1+A1:2010 CEN EN 13135-1:2003+A1:2010 Instalații de ridicat. Echipament. Partea 1: Echipament electrotehnic 20.10.2010
515 SR EN 13135-2+A1:2011 CEN EN 13135-2:2004+A1:2010 Instalații de ridicat. Echipament. Partea 2: Echipament neelectrotehnic 8.04.2011
516 SR EN 13140+A1:2010 CEN EN 13140:2000+A1:2009 Mașini agricole. Mașini de recoltat sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră. Securitate 18.12.2009
517 SR EN 13155+A2:2009 CEN EN 13155:2003+A2:2009 Instalații de ridicat. Securitate. Echipamente detașabile pentru prinderea sarcinii 8.09.2009
518 SR EN 13157+A1:2010 CEN EN 13157:2004+A1:2009 Instalații de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu acționare manuală 18.12.2009
519 SR EN 13204+A1:2012 CEN EN 13204:2004+A1:2012 Scule pentru descarcerare cu dublă acționare hidraulică pentru utilizare de către pompieri și salvare. Cerințe de securitate și performanță 24.08.2012
520 SR EN 13208+A1:2010 CEN EN 13208:2003+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de curățat legume. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
521 SR EN 13218+A1:2008 CEN EN 13218:2002+A1:2008 Mașini-unelte. Securitate. Mașini de rectificat fixe 8.09.2009
522 SR EN 13218+A1:2008/AC:2010 CEN EN 13218:2002+A1:2008/ AC:2010 Mașini-unelte. Securitate. Mașini de rectificat fixe
523 SR EN 13241-1+A1:2011 CEN EN 13241-1:2003+A1:2011 Uși pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistență la foc sau protecție la fum 18.11.2011
524 SR EN 13288+A1:2010 CEN EN 13288:2005+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de ridicat și basculat cuve. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
525 SR EN 13355+A1:2009 CEN EN 13355:2004+A1:2009 Instalații de aplicare. Cabine mixte de aplicare și uscare. Cerințe de securitate 8.09.2009
526 SR EN 13367+A1:2009 CEN EN 13367:2005+A1:2008 Mașini pentru materiale ceramice. Securitate. Platforme și cărucioare pentru transfer 8.09.2009
527 SR EN 13367+A1:2009/AC:2010 CEN EN 13367:2005+A1:2008/ AC:2009 Mașini pentru materiale ceramice. Securitate. Platforme și cărucioare pentru transfer
528 SR EN 13389+A1:2010 CEN EN 13389:2005+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Malaxoare orizontale pentru aluat. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
529 SR EN 13390+A1:2010 CEN EN 13390:2002+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru formarea tartelor. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
530 SR EN 13411-1+A1:2009 CEN EN 13411-1:2002+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 1: Rodanțe pentru cabluri de legare de oțel 8.09.2009
531 SR EN 13411-2+A1:2009 CEN EN 13411-2:2001+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 2: Matisarea ocheților cablurilor de legare 8.09.2009
532 SR EN 13411-3+A1:2009 CEN EN 13411-3:2004+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 3: Manșoane și ocheți manșonați 8.09.2009
533 SR EN 13411-4:2011 CEN EN 13411-4:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 4: Manșonare cu adaos de metal sau de rășină 20.07.2011 SR EN 13411-4+A1:2009
Nota 2.1
30.09.2011
534 SR EN 13411-5+A1:2009 CEN EN 13411-5:2003+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 5: Clemă U pentru fixarea capetelor de cablu 8.09.2009
535 SR EN 13411-6+A1:2009 CEN EN 13411-6:2004+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 6: Papuc asimetric pentru fixarea capetelor de cablu 8.09.2009
536 SR EN 13411-7+A1:2009 CEN EN 13411-7:2006+A1:2008 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu 8.09.2009
537 SR EN 13411-8:2012 CEN EN 13411-8:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oțel. Securitate. Partea 8: Accesorii de capăt de sertizat și sertizarea lor 18.11.2011
538 SR EN 13414-1+A2:2009 CEN EN 13414-1:2003+A2:2008 Cabluri de legare din sârmă de oțel. Securitate. Partea 1: Cabluri de legare pentru aplicații generale de ridicat 8.09.2009
539 SR EN 13414-2+A2:2009 CEN EN 13414-2:2003+A2:2008 Cabluri de legare din sârmă de oțel. Securitate. Partea 2: Specificații pentru informațiile pentru utilizare și mentenanță furnizate de producător 8.09.2009
540 SR EN 13414-3+A1:2009 CEN EN 13414-3:2003+A1:2008 Cabluri de legare din sârmă de oțel. Securitate. Partea 3: Cabluri de legare inelare și cabluri de legare împletite 8.09.2009
541 SR EN 13418+A1:2009 CEN EN 13418:2004+A1:2008 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de bobinat pentru filme și foi. Cerințe de securitate 8.09.2009
542 SR EN 13448+A1:2010 CEN EN 13448:2001+A1:2009 Mașini agricole și forestiere. Cositori între rânduri. Securitate 18.12.2009
543 SR EN 13457+A1:2010 CEN EN 13457:2004+A1:2010 Mașini pentru confecționarea încălțămintei și a articolelor de piele și înlocuitori. Mașini de despicat, subțiat, tăiat, aplicat adeziv și de uscare a adezivului. Cerințe de securitate 20.10.2010
544 SR EN 13478+A1:2008 CEN EN 13478:2001+A1:2008 Securitatea mașinilor. Prevenirea și protecția împotriva incendiului 8.09.2009
545 SR EN 13490+A1:2009 CEN EN 13490:2001+A1:2008 Vibrații mecanice. Autovehicule industriale. Evaluarea în laborator și specificarea vibrațiilor transmise operatorului prin scaun 8.09.2009
546 SR EN 13524+A1:2009 CEN EN 13524:2003+A1:2009 Mașini pentru întreținerea drumurilor. Cerințe de securitate 8.09.2009
547 SR EN 13525+A2:2010 CEN EN 13525:2005+A2:2009 Mașini forestiere. Tocătoare. Securitate 18.12.2009
548 SR EN 13531+A1:2009 CEN EN 13531:2001+A1:2008 Mașini de terasament. Structură de protecție la basculare (TOPS) pentru miniexcavatoare. Încercări de laborator și cerințe de performanță 8.09.2009
549 SR EN 13534+A1:2010 CEN EN 13534:2006+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de injectat saramură. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
550 SR EN 13557+A2:2008 CEN EN 13557:2003+A2:2008 Instalații de ridicat. Organe de comandă și posturi de comandă 8.09.2009
551 SR EN 13561+A1:2009 CEN EN 13561:2004+A1:2008 Jaluzele exterioare. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate 8.09.2009
552 SR EN 13570+A1:2010 CEN EN 13570:2005+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Malaxoare. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
553 SR EN 13586+A1:2008 CEN EN 13586:2004+A1:2008 Instalații de ridicat. Mijloace de acces 8.09.2009
554 SR EN 13591+A1:2010 CEN EN 13591:2005+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Încărcătoare cu platformă fixă pentru cuptoare. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
555 SR EN 13617-1:2012 CEN EN 13617-1:2012 Stații de combustibil. Partea 1: Cerințe de securitate referitoare la construcția și funcționarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor și unităților de pompare de la distanță 24.08.2012 SR EN 13617-1+A1:2009
Nota 2.1
30.11.2012
556 SR EN 13621+A1:2010 CEN EN 13621:2004+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Uscătoare de salată. Prescripții de securitate și igienă 20.10.2010
557 SR EN 13659+A1:2009 CEN EN 13659:2004+A1:2008 Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate 8.09.2009
558 SR EN 13675+A1:2010 CEN EN 13675:2004+A1:2010 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru mașinile de formare și laminoare de țevi și liniile lor de finisare 20.10.2010
559 SR EN 13683+A2:2011 CEN EN 13683:2003+A2:2011 Mașini pentru grădinărit. Mașini de tocat/mărunțit cu motor integrat. Securitate 20.07.2011
560 SR EN 13684+A3:2010 CEN EN 13684:2004+A3:2009 Mașini pentru grădinărit. Mașini pentru prășit și scarificatoare. Securitate 26.05.2010 SR EN 13684+A2:2009 Nota 2.1 30.06.2010
561 SR EN 13731:2008 CEN EN 13731:2007 Sisteme de ridicare cu pernă utilizate de serviciul de pompieri și de salvare. Cerințe de securitate și performanță 8.09.2009
562 SR EN 13732+A2:2009 CEN EN 13732:2002+A2:2009 Mașini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerințe constructive, performanțe, aptitudine de utilizare, securitate și igienă 8.09.2009
563 SR EN ISO 13732-1:2009 CEN EN ISO 13732-1:2008 Ergonomia ambianțelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafețele. Partea 1:Suprafețe fierbinți 8.09.2009
564 SR EN ISO 13732-3:2009 CEN EN ISO 13732-3:2008 Ergonomia ambianțelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafețele. Partea 3: Suprafețe reci 8.09.2009
565 SR EN 13736+A1:2009 CEN EN 13736:2003+A1:2009 Securitatea mașinilor-unelte. Prese pneumatice 8.09.2009
566 SR EN ISO 13753:2008 CEN EN ISO 13753:2008 Vibrații și șocuri mecanice. Vibrații mână-braț. Metodă de măsurare a factorului de transmitere a vibrațiilor pentru materialele elastice solicitate de sistemul mână-braț 8.09.2009
567 SR EN ISO 13849-1:2008 CEN EN ISO 13849-1:2008 Securitatea mașinilor. Părți referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare 8.09.2009 SR EN ISO 13849-1:2007 Nota 2.1 31.12.2011
568 SR EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 CEN EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 Securitatea mașinilor. Părți referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare
569 SR EN ISO 13849-2:2013 CEN EN ISO 13849-2:2012 Securitatea mașinilor. Părți referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 2: Validare Aceasta este prima publicare SR EN ISO 13849-2:2008 Nota 2.1 30.04.2013
570 SR EN ISO 13850:2008 CEN EN ISO 13850:2008 Securitatea mașinilor. Oprire de urgență. Principii de proiectare 8.09.2009
571 SR EN ISO 13855:2010 CEN EN ISO 13855:2010 Securitatea mașinilor. Poziționarea mijloacelor de protecție în raport cu viteza de apropiere a părților corpului 20.10.2010 SR EN 999+A1:2008 Nota 2.1 30.11.2010
572 SR EN ISO 13857:2008 CEN EN ISO 13857:2008 Securitatea mașinilor. Distanțe de securitate pentru prevenirea pătrunderii membrelor superiore și inferioare în zonele periculoase 8.09.2009
573 SR EN 13862+A1:2009 CEN EN 13862:2001+A1:2009 Mașini pentru tăiat pardoseală. Securitate 8.09.2009
574 SR EN 13870+A1:2010 CEN EN 13870:2005+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat cotlete. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
575 SR EN 13871+A1:2010 CEN EN 13871:2005+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat cuburi. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
576 SR EN 13885+A1:2010 CEN EN 13885:2005+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de legat. Cerințe de securitate și igienă 20.10.2010
577 SR EN 13886+A1:2010 CEN EN 13886:2005+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Marmite cu agitator și/sau mixer cu motor. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
578 SR EN 13889+A1:2009 CEN EN 13889:2003+A1:2008 Chei de tachelaj forjate pentru aplicații generale de ridicat. Chei de tachelaj drepte și curbe. Clasa 6. Securitate 8.09.2009
579 SR EN 13898+A1:2009 CEN EN 13898:2003+A1:2009 Mașini-unelte. Securitate. Mașini cu ferăstrău pentru tăierea metalelor la rece 8.09.2009
580 SR EN 13898+A1:2009/AC:2010 CEN EN 13898:2003+A1:2009/ AC:2010 Mașini-unelte. Securitate. Mașini cu ferăstrău pentru tăierea metalelor la rece
581 SR EN 13951:2012 CEN EN 13951:2012 Pompe pentru lichide. Cerințe de securitate. Echipamente agroalimentare. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei la utilizare 24.08.2012 SR EN 13951+A1:2009 Nota 2.1 31.10.2012
582 SR EN 13954+A1:2010 CEN EN 13954:2005+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat pâine. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
583 SR EN 13977:2011 CEN EN 13977:2011 Aplicații feroviare. Cale. Cerințe de securitate pentru mașini portabile și cărucioare de cale pentru construcție și întreținere 20.07.2011
584 SR EN 13985+A1:2009 CEN EN 13985:2003+A1:2009 Mașini-unelte. Securitate. Foarfece ghilotină 8.09.2009
585 SR EN 14010+A1:2009 CEN EN 14010:2003+A1:2009 Securitatea mașinilor. Echipament pentru acționarea sistemelor de parcare pentru autovehicule. Cerințe de securitate și CEM pentru proiectare, execuție, montare și punere în serviciu 18.12.2009
586 SR EN 14017+A2:2009 CEN EN 14017:2005+A2:2009 Mașini agricole și forestiere. Mașini de administrat îngrășăminte solide. Securitate 18.12.2009 SR EN 14017+A1:2009 Nota 2.1 31.01.2010
587 SR EN 14018+A1:2010 CEN EN 14018:2005+A1:2009 Mașini agricole și forestiere. Semănători. Securitate 18.12.2009
588 SR EN 14033-3+A1:2012 CEN EN 14033-3:2009+A1:2011 Aplicații feroviare. Cale. Utilaje de construcție și întreținere pentru cale. Partea 3: Cerințe generale de securitate 29.02.2012 SR EN 14033-3:2010
Nota 2.1
30.04.2012
589 SR EN 14043+A1:2009 CEN EN 14043:2005+A1:2009 Mijloace de ridicat la înălțime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mișcări combinate. Cerințe de securitate și de performanțe și metode de încercare 8.09.2009
590 SR EN 14044+A1:2009 CEN EN 14044:2005+A1:2009 Mijloace de ridicat la înălțime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mișcări secvențiale. Cerințe de securitate și de performanțe și metode de încercare 8.09.2009
591 SR EN 14070+A1:2009 CEN EN 14070:2003+A1:2009 Securitatea mașinilor-unelte. Mașini de transfer și mașini speciale 8.09.2009
592 SR EN 14070+A1:2009/AC:2010 CEN EN 14070:2003+A1:2009/ AC:2010 Securitatea mașinilor-unelte. Mașini de transfer și mașini speciale
593 SR EN ISO 14122-1:2002 CEN EN ISO 14122-1:2001 Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri 20.10.2010
594 SR EN ISO 14122-1:2002/A1:2010 CEN EN ISO 14122-1:2001/A1:2010 Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 1:Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri. Amendament 1 20.10.2010 Nota 3 31.10.2010
595 SR EN ISO 14122-2:2002 CEN EN ISO 14122-2:2001 Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 2: Platforme de lucru și pasarele 20.10.2010
596 SR EN ISO 14122-2:2002/A1:2010 CEN EN ISO 14122-2:2001/A1:2010 Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 2: Platforme de lucru și pasarele. Amendament 1 20.10.2010 Nota 3 31.10.2010
597 SR EN ISO 14122-3:2001 CEN EN ISO 14122-3:2001 Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 3: Scări pentru construcții civile, scări industriale și balustrade 20.10.2010
598 SR EN ISO 14122-3:2001/A1:2010 CEN EN ISO 14122-3:2001/A1:2010 Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 3: Scări pentru construcții civile, scări industriale și balustrade. Amendament 1 20.10.2010 Nota 3 31.10.2010
599 SR EN ISO 14122-4:2005 CEN EN ISO 14122-4:2004 Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 4: Scări fixe 8.04.2011
600 SR EN ISO 14122-4:2005/A1:2010 CEN EN ISO 14122-4:2004/A1:2010 Securitatea mașinilor. Mijloace permanente de acces la mașini. Partea 4: Scări fixe 8.04.2011 Nota 3 8.04.2011
601 SR EN ISO 14159:2008 CEN EN ISO 14159:2008 Securitatea mașinilor. Cerințe referitoare la igiena și proiectarea mașinilor 8.09.2009
602 SR EN 14238+A1:2010 CEN EN 14238:2004+A1:2009 Instalații de ridicat. Dispozitive de manipulare a sarcinilor comandate manual 18.12.2009
603 SR EN ISO 14314:2010 CEN EN ISO 14314:2009 Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Echipament de pornire cu recul. Cerințe generale de securitate 18.12.2009
604 SR EN 14439+A2:2009 CEN EN 14439:2006+A2:2009 Instalații de ridicat. Securitate. Macarale-turn 8.09.2009
606 SR EN 14462+A1:2009 CEN EN 14462:2005+A1:2009 Echipamente de tratare a suprafețelor. Cod de încercare a zgomotului pentru echipamente de tratare a suprafețelor, inclusiv echipamentul de manipulare auxiliară. Clase de exactitate 2 și 3 8.09.2009
606 SR EN 14466+A1:2008 CEN EN 14466:2005+A1:2008 Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerințe de securitate și performanță, încercări 8.09.2009
607 SR EN 14492-1+A1:2010 CEN EN 14492-1:2006+A1:2009 Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 1: Trolii acționate 18.12.2009
608 SR EN 14492-1+A1:2010/AC:2010 CEN EN 14492-1:2006+A1:2009/ AC:2010 Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 1: Trolii acționate
609 SR EN 14492-2+A1:2010 CEN EN 14492-2:2006+A1:2009 Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 2: Palane acționate 18.12.2009
610 SR EN 14492-2+A1:2010/ AC:2010 CEN EN 14492-2:2006+A1:2009/ AC:2010 Instalații de ridicat. Trolii și palane acționate. Partea 2: Palane acționate
611 SR EN 14502-2+A1:2008 CEN EN 14502-2:2005+A1:2008 Instalații de ridicat. Echipament pentru ridicarea persoanelor. Partea 2: Posturi de comandă ridicabile 8.09.2009
612 SR EN 14655+A1:2010 CEN EN 14655:2005+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de tăiat baghete. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
613 SR EN 14656+A1:2010 CEN EN 14656:2006+A1:2010 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru prese de extrudare a oțelului și metalelor neferoase 20.10.2010
614 SR EN 14658+A1:2010 CEN EN 14658:2005+A1:2010 Mijloace și sisteme de transport continuu. Cerințe generale de securitate pentru mijloacele de transport continuu pentru exploatarea lignitului la suprafață 26.05.2010
615 SR EN 14673+A1:2010 CEN EN 14673:2006+A1:2010 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru prese de forjare liberă cu comandă hidraulică pentru forjarea la cald a oțelului și metalelor neferoase 20.10.2010
616 SR EN 14677:2008 CEN EN 14677:2008 Securitatea mașinilor. Metalurgie secundară. Mașini și echipamente pentru tratarea oțelului lichid 8.09.2009
617 SR EN 14681+A1:2010 CEN EN 14681:2006+A1:2010 Securitatea mașinilor. Cerințele de securitate pentru mașinile și echipamentele elaborării oțelului în cuptor cu arc electric 20.10.2010
618 SR EN 14710-1+A2:2009 CEN EN 14710-1:2005+A2:2008 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerințe generale și de securitate 8.09.2009
619 SR EN 14710-2+A2:2009 CEN EN 14710-2:2005+A2:2008 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerințelor generale și de securitate 8.09.2009
620 SR EN ISO 14738:2009 CEN EN ISO 14738:2008 Securitatea mașinilor. Cerințe antropometrice pentru proiectarea pozițiilor de lucru la mașini 8.09.2009
621 SR EN 14753:2008 CEN EN 14753:2007 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru mașini și echipamente de turnare continuă a oțelului 8.09.2009
622 SR EN 14886:2008 CEN EN 14886:2008 Mașini pentru materiale plastice și cauciuc. Mașini de tăiat cu cuțit-bandă pentru blocuri de materiale spongioase. Cerințe de securitate 8.09.2009
623 SR EN 14910+A1:2009 CEN EN 14910:2007+A1:2009 Mașini pentru grădinărit. Mașini de tăiat gazon, echipate cu motor și cu conductor pedestru. Securitate 8.09.2009
624 SR EN 14930+A1:2009 CEN EN 14930:2007+A1:2009 Mașini agricole și forestiere și mașini pentru grădinărit. Mașini ținute cu mâna și cu conductor pedestru. Determinarea riscului de contact cu suprafețele fierbinți 8.09.2009
625 SR EN 14957+A1:2010 CEN EN 14957:2006+A1:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de spălat cu transportor. Cerințe de securitate și igienă 26.05.2010
626 SR EN 14958+A1:2009 CEN EN 14958:2006+A1:2009 Mașini pentru industria alimentară. Mașini de măcinat și prelucrat făină și griș. Cerințe de securitate și igienă 8.09.2009
627 SR EN 14973+A1:2008 CEN EN 14973:2006+A1:2008 Benzi transportoare pentru utilizare în instalații subterane. Cerințe de securitate electrică și de inflamabilitate 8.09.2009
628 SR EN ISO 14982:2009 CEN EN ISO 14982:2009 Mașini agricole și forestiere. Compatibilitatea electromagnetică. Metode de încercare și criterii de acceptabilitate 8.09.2009
629 SR EN 14985:2012 CEN EN 14985:2012 Instalații de ridicat. Macarale rotitoare cu braț 23.03.2012
630 SR EN 15000:2009 CEN EN 15000:2008 Securitatea cărucioarelor industriale. Cărucioare cu furcă retractabilă variabilă autopropulsate. Specificații, exigențe de performanță și cerințe de încercare pentru indicatorii momentului de sarcină longitudinal și limitatorii momentului de sarcină longitudinal 8.09.2009
631 SR EN 15011:2011 CEN EN 15011:2011 Instalații de ridicat. Poduri rulante și macarale-portal 20.07.2011
632 SR EN 15027+A1:2009 CEN EN 15027:2007+A1:2009 Mașini de tăiat mobile de perete și cu cablu, pentru șantier. Securitate 8.09.2009
633 SR EN 15056+A1:2009 CEN EN 15056:2006+A1:2009 Instalații de ridicat. Cerințe pentru dispozitivele de manipulare a containerelor 8.09.2009
634 SR EN 15059:2009 CEN EN 15059:2009 Echipamente pentru întreținerea zăpezii. Cerințe de securitate 8.09.2009
635 SR EN 15061+A1:2009 CEN EN 15061:2007+A1:2008 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru mașini și utilaje de prelucrare a benzilor 8.09.2009
636 SR EN 15067:2008 CEN EN 15067:2007 Mașini pentru cauciuc și materiale plastice. Mașini de fabricat saci și pungi din folie. Cerințe de securitate 8.09.2009
637 SR EN 15093:2009 CEN EN 15093:2008 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru laminoare de țevi la cald 8.09.2009
638 SR EN 15094:2009 CEN EN 15094:2008 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru laminoare de țevi la rece 8.09.2009
639 SR EN 15095+A1:2009 CEN EN 15095:2007+A1:2008 Elevatoare de stocare, carusele și rafturi mobile acționate. Cerințe de securitate 8.09.2009
640 SR EN 15162:2008 CEN EN 15162:2008 Mașini și instalații pentru extracția și prelucrarea pietrei naturale. Cerințe de securitate pentru ferăstraie alternative 8.09.2009
641 SR EN 15163:2008 CEN EN 15163:2008 Utilaje și instalații de extracție și procesarea pietrei naturale. Securitate. Cerințe pentru ferăstraie cu cablu diamantat 8.09.2009
642 SR EN 15164:2008 CEN EN 15164:2008 Mașini și instalații pentru extracția și prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerințe pentru mașini de tăiat cu lanț și cu bandă 8.09.2009
643 SR EN 15166:2009 CEN EN 15166:2008 Mașini pentru industria alimentară. Mașini automate de despicat carcase de animale pentru măcelărie. Cerințe de securitate și igienă 8.09.2009
644 SR EN 15268:2009 CEN EN 15268:2008 Stații de combustibil. Cerințe de securitate pentru construcția ansamblurilor de pompe submersibile 8.09.2009
645 SR EN 15503:2010 CEN EN 15503:2009 Mașini pentru grădinărit. Suflătoare, aspiratoare și aspiratoare- suflătoare pentru grădinărit. Securitate 26.05.2010
646 SR EN ISO 15536-1:2009 CEN EN ISO 15536-1:2008 Ergonomie. Manechine informatizate și șabloane ale corpului uman. Partea 1: Cerințe generale 8.09.2009
647 SR EN 15695-1:2010 CEN EN 15695-1:2009 Tractoare agricole și pulverizatoare autopropulsate. Protecția operatorului (conductorului) contra substanțelor periculoase. Partea 1: Clasificarea cabinelor, cerințe și metode de încercare 26.05.2010
648 SR EN 15695-2:2010 CEN EN 15695-2:2009 Tractoare agricole și pulverizatoare autopropulsate. Protecția operatorului (conductorului) contra substanțelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerințe și metode de încercare 26.05.2010
649 SR EN 15695-2:2010/AC:2011 EN 15695-2:2009/AC:2011 Tractoare agricole și pulverizatoare autopropulsate. Protecția operatorului (conductorului) contra substanțelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerințe și metode de încercare
650 SR EN 15700:2012 CEN EN 15700:2011 Cerințe de securitate pentru benzile rulante pentru sporturi de iarnă sau timp liber 29.02.2012
651 SR EN ISO 15744:2009 CEN EN ISO 15744:2008 Mașini portabile neelectrice. Cod de măsurare a zgomotului. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) 8.09.2009
652 SR EN 15746-2+A1:2012 CEN EN 15746-2:2010+A1:2011 Aplicații feroviare. Cale. Utilaje de cale ferată-șosea și echipamente asociate. Partea 2: Prescripții generale de securitate 29.02.2012 SR EN 15746-2: 2010
Nota 2.1
30.04.2012
653 SR EN 15774:2011 CEN EN 15774:2010 Mașini pentru industria alimentară. Mașini pentru paste alimentare (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette și gnocchi). Cerințe de securitate și de igienă 8.04.2011
654 SR EN 15811:2010 CEN EN 15811:2009 Mașini agricole. Protectori pentru elemente mobile de transmitere a puterii. Protector cu deschidere cu ajutorul sculei 18.12.2009
655 SR EN 15811:2010/AC:2011 CEN EN 15811:2009/AC:2010 Mașini agricole. Protectori pentru elemente mobile de transmitere a puterii. Protector cu deschidere cu ajutorul sculei
656 SR EN 15830:2012 CEN EN 15830:2012 Cărucioare de teren cu furcă retractabilă. Vizibilitate. Metode de încercare și verificare 24.08.2012
657 SR EN 15861:2012 CEN EN 15861:2012 Mașini pentru industria alimentară. Afumătoare. Cerințe de securitate și igienă 24.08.2012
658 SR EN 15895:2011 CEN EN 15895:2011 Unelte portabile cu sarcină propulsată. Cerințe de securitate. Unelte de fixare și de marcare rezistentă 18.11.2011
659 SR EN 15949:2012 CEN EN 15949:2012 Securitatea mașinilor. Cerințe de securitate pentru laminoare de bare, profile și sârme 5.06.2012
660 SR EN 15967:2012 CEN EN 15967:2011 Determinarea presiunii maxime de explozie și a vitezei maxime de creștere a presiunii gazelor și vaporilor 18.11.2011
661 SR EN 15997:2012 CEN EN 15997:2011 Vehicule de teren de toate tipurile (ATV - Quad). Cerințe de securitate și metode de încercare 29.02.2012
662 SR EN 15997:2012/AC:2012 EN 15997:2011/AC:2012 Vehicule de teren de toate tipurile (ATV - Quad). Cerințe de securitate și metode de încercare
663 SR EN 16005:2013 CEN EN 16005:2012 Uși acționate mecanic pentru pietoni. Securitate în utilizare. Cerințe și metode de încercare Aceasta este prima publicare
664 SR EN 16029:2012 CEN EN 16029:2012 Vehicule cu motor conduse călare destinate transportului de persoane și care nu sunt destinate utilizării pe drumuri publice. Vehicule cu motor cu două roți și tracțiune pe o roată. Cerințe de securitate și metode de încercare 24.08.2012
665 SR EN 16246:2013 EN 16246:2012 Mașini agricole. Escavatoare acționate inversat. Securitate Aceasta este prima publicare
666 SR EN ISO 19432:2012 EN ISO 19432:2012 Mașini și echipamente de construcții. Mașini portabile de tăiat cu disc, acționate de un motor cu ardere internă. Cerințe de securitate 15.11.2012 SR EN ISO 19432:2008
Nota 2.1
31.01.2013
667 SR EN ISO 20361:2009 CEN EN ISO 20361:2009 Pompe și agregate de pompare pentru lichide. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 și 3 8.09.2009
668 SR EN ISO 20361:2009/AC:2010 CEN EN ISO 20361:2009/AC:2010 Pompe și agregate de pompare pentru lichide. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 și 3
669 SR EN ISO 20643:2008 CEN EN ISO 20643:2008 Vibrații mecanice. Mașini ținute în mână și ghidate cu mâna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibrații 8.09.2009
670 SR EN ISO 20643:2008/A1:2012 CEN EN ISO 20643:2008/A1:2012 Vibrații mecanice. Mașini ținute în mână și ghidate cu mâna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibrații. Amendament 1: Pozițiile accelerometrului 15.11.2012 Nota 3 31.01.2013
671 SR EN ISO 22867:2012 CEN EN ISO 22867:2011 Mașini forestiere și mașini pentru grădinărit. Cod de încercare a vibrațiilor pentru mașinile portabile ținute cu mâna echipate cu motor cu ardere internă. Vibrații la nivelul mânerelor 29.02.2012 SR EN ISO 22867:2009
Nota 2.1
30.06.2012
672 SR EN ISO 22868:2011 CEN EN ISO 22868:2011 Mașini forestiere și mașini pentru grădinărit. Cod de încercare acustică pentru mașinile portabile, ținute cu mâna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) 20.07.2011 SR EN ISO 22868: 2009
Nota 2.1
30.09.2011
673 SR EN ISO 23125:2010 CEN EN ISO 23125:2010 Mașini unelte. Securitate. Mașini de strunjit 20.10.2010
674 SR EN ISO 23125:2010/A1:2012 CEN EN ISO 23125:2010/A1:2012 Mașini unelte. Securitate. Mașini de strunjit 24.08.2012 Nota 3 31.10.2012
675 SR EN ISO 28139:2010 CEN EN ISO 28139:2009 Mașini agricole și forestiere. Pulverizatoare de ceață purtate pe spate cu motor cu ardere internă. Cerințe de securitate 18.12.2009
676 SR EN ISO 28927-1:2010 CEN EN ISO 28927-1:2009 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 1: Mașini de polizat verticale și înclinate 26.05.2010
677 SR EN ISO 28927-2:2010 CEN EN ISO 28927-2:2009 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 2: Mașini de înșurubat tip cheie, tip piuliță și tip șurubelniță 26.05.2010
678 SR EN ISO 28927-3:2010 CEN EN ISO 28927-3:2009 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 3: Mașini de lustruit și mașini de șlefuit rotative, orbitale și orbitale speciale 26.05.2010
679 SR EN ISO 28927-4:2011 CEN EN ISO 28927-4:2010 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 4: Polizoare cu profil drept 8.04.2011
680 SR EN ISO 28927-5:2010 CEN EN ISO 28927-5:2009 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 5: Mașini de găurit și mașini de găurit cu percuție 26.05.2010
681 SR EN ISO 28927-6:2010 CEN EN ISO 28927-6:2009 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 6: Mașini de tasat 26.05.2010
682 SR EN ISO 28927-7:2010 CEN EN ISO 28927-7:2009 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 7: Mașini de tăiat prin ronțăire și mașini tip foarfecă 26.05.2010
683 SR EN ISO 28927-8:2010 CEN EN ISO 28927-8:2009 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 8: Mașini tip ferăstrău, mașini de lustruit și mașini de pilit alternative și mașini tip ferăstrău oscilant sau rotativ 26.05.2010
684 SR EN ISO 28927-9:2010 CEN EN ISO 28927-9:2009 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 9: Mașini de curățat-debavurat și mașini de curățat cu ace 26.05.2010
685 SR EN ISO 28927-10:2011 CEN EN ISO 28927-10:2011 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 10: Mașină de găurit cu percuție, ciocane rotopercutoare și ciocane demolatoare 18.11.2011
686 SR EN ISO 28927-11:2011 CEN EN ISO 28927-11:2011 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 11: Ciocane de spart piatra 20.07.2011
687 SR EN ISO 28927-12:2013 EN ISO 28927-12:2012 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 12: Unelte de polizat pentru matrițerie Aceasta este prima publicare
688 SR EN 30326-1:2003 CEN EN 30326-1:1994 Vibrații mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibrațiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerințe de bază 8.09.2009
689 SR EN 30326-1:2003/A1:2007 CEN EN 30326-1:1994/A1:2007 Vibrații mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibrațiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerințe de bază. Amendament 1 8.09.2009 Nota 3 28.12.2009
690 SR EN 30326-1:2003/A2:2012 CEN EN 30326-1:1994/A2:2011 Vibrații mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibrațiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerințe de bază. Amendament 2 29.02.2012 Nota 3 30.06.2012
691 SR EN 50223:2011 Cenelec EN 50223:2010 Echipamente fixe pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile. Cerințe de securitate 20.10.2010
692 SR EN 50348:2010 Cenelec EN 50348:2010 Echipament staționar de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire neinflamabile. Cerințe de securitate 26.05.2010
693 SR EN 50580:2012 Cenelec EN 50580:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Prescripții particulare pentru pistolete de pulverizat
694 SR EN 60204-1:2007 Cenelec EN 60204-1:2006 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 1: Cerințe generale 5.06.2012
695 SR EN 60204-1:2007/A1:2009 Cenelec EN 60204-1:2006/A1:2009 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 1: Cerințe generale 26.05.2010 Nota 3 1.02.2012
696 SR EN 60204-11:2002 Cenelec EN 60204-11:2000 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 11: Cerințe pentru echipamente IT care funcționează la tensiuni mai mari de 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. și care nu depășesc 36 kV 26.05.2010
697 SR EN 60204-32:2009 Cenelec EN 60204-32:2008 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 32: Cerințe pentru instalațiile de ridicat 18.12.2009
698 SR EN 60204-33:2012 Cenelec EN 60204-33:2011 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 33: Cerințe pentru echipamentele de fabricare a semiconductoarelor 18.11.2011
699 SR EN 60335-1:2012 Cenelec EN 60335-1:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripții generale 5.06.2012 SR EN 60335-1:2003; SR EN 60335-1:2003/A1:2005; SR EN 60335-1:2003/A2:2007; SR EN 60335-1:2003/A11:2004; SR EN 60335-1:2003/A12:2006; SR EN 60335-1:2003/A13:2009; SR EN 60335-1:2003/A14:2010; SR EN 60335-1:2003/A15:2012 Nota 2.1 21.11.2014
700 SR EN 60335-2-36:2004 Cenelec EN 60335-2-36:2002 EN 60335-2-36:2002/ AC:2007 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripții particulare pentru mașini de gătit, cuptoare, plite și ochiuri de plită electrice pentru utilizare comercială Aceasta este prima publicare
701 SR EN 60335-2-36:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-36:2002/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripții particulare pentru mașini de gătit, cuptoare, plite și ochiuri de plită electrice pentru utilizare comercială Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
702 SR EN 60335-2-37:2004 Cenelec EN 60335-2-37:2002 EN 60335-2-37:2002/ AC:2007 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripții particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial Aceasta este prima publicare
703 SR EN 60335-2-37:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-37:2002/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripții particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
704 SR EN 60335-2-42:2004 Cenelec EN 60335-2-42:2003 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripții particulare pentru cuptoare electrice cu convecție forțată, aparate electrice de gătit cu aburi și cuptoare combinate aburi-convecție electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare
705 SR EN 60335-2-42:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-42:2003/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripții particulare pentru cuptoare electrice cu convecție forțată, aparate electrice de gătit cu aburi și cuptoare combinate aburi-convecție electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
706 SR EN 60335-2-47:2004 Cenelec EN 60335-2-47:2003 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripții particulare pentru marmite electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare
707 SR EN 60335-2-47:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-47:2003/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripții particulare pentru marmite electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
708 SR EN 60335-2-48:2004 Cenelec EN 60335-2-48:2003 EN 60335-2-48:2003/ AC:2007 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-48: Prescripții particulare pentru grătare și prăjitoare de pâine electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare
709 SR EN 60335-2-48:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-48:2003/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-48: Prescripții particulare pentru grătare și prăjitoare de pâine electrice de uz comercial Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
710 SR EN 60335-2-49:2004 Cenelec EN 60335-2-49:2003 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripții particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menținerea la cald a alimentelor și a veselei Aceasta este prima publicare
711 SR EN 60335-2-49:2004/ A11:2012 Cenelec EN 60335-2-49:2003/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripții particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menținerea la cald a alimentelor și a veselei Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
712 SR EN 60335-2-65:2004 Cenelec EN 60335-2-65:2003 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-65: Prescripții particulare pentru epuratoare de aer Aceasta este prima publicare
713 SR EN 60335-2-65:2004/ A11:2013 Cenelec EN 60335-2-65:2003/ A11:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-65: Prescripții particulare pentru epuratoare de aer Aceasta este prima publicare Nota 3 21.12.2014
714 SR EN 60335-2-67:2009 Cenelec EN 60335-2-67:2009 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripții particulare pentru mașini de tratat și curățat podele, de uz comercial 18.12.2009
715 SR EN 60335-2-67:2013 Cenelec EN 60335-2-67:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripții particulare pentru mașini de tratat, pentru uz comercial 15.11.2012 SR EN 60335-2-67: 2009
Nota 2.1
3.05.2015
716 SR EN 60335-2-68:2009 Cenelec EN 60335-2-68:2009 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-68: Prescripții particulare pentru mașini de curățat prin pulverizare și aspirare, de uz comercial 18.12.2009
717 SR EN 60335-2-68:2013 Cenelec EN 60335-2-68:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-68: Prescripții particulare pentru mașini de curățat prin pulverizare și aspirare, pentru uz comercial 15.11.2012 SR EN 60335-2-68: 2009
Nota 2.1
3.05.2015
718 SR EN 60335-2-69:2009 Cenelec EN 60335-2-69:2009 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-69: Prescripții particulare pentru aspiratoare care funcționează în prezența apei sau uscat, inclusiv perii cu motor, pentru uz comercial 18.12.2009
719 SR EN 60335-2-69:2013 Cenelec EN 60335-2-69:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-69: Prescripții particulare pentru aspiratoare care funcționează în prezența apei sau uscat, inclusiv perii cu motor, pentru uz comercial 15.11.2012 SR EN 60335-2-69: 2009
Nota 2.1
28.03.2015
720 SR EN 60335-2-72:2009 Cenelec EN 60335-2-72:2009 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-72: Prescripții particulare pentru mașini automate de prelucrare a podelei, de uz comercial 18.12.2009
721 SR EN 60335-2-72:2013 Cenelec EN 60335-2-72:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-72: Prescripții particulare pentru mașini de prelucrare a podelei cu sau fără comandă a dispozitivului de tracțiune, pentru uz comercial 15.11.2012 SR EN 60335-2-72: 2009
Nota 2.1
3.05.2015
722 SR EN 60335-2-77:2011 Cenelec EN 60335-2-77:2010 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Partea 2-77: Prescripții particulare pentru cositoare de gazon alimentate de la rețeaua electrică și conduse din mers 8.04.2011
723 SR EN 60335-2-79:2009 Cenelec EN 60335-2-79:2009 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripții particulare pentru aparate de curățat la înaltă presiune și aparate de curățat cu abur 18.12.2009
724 SR EN 60335-2-79:2013 Cenelec EN 60335-2-79:2012 Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripții particulare pentru aparate de curățat la înaltă presiune și aparate de curățat cu abur 15.11.2012 SR EN 60335-2-79: 2009
Nota 2.1
3.04.2015
725 SR EN 60745-1:2009 Cenelec EN 60745-1:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Prescripții generale 18.12.2009
726 SR EN 60745-1:2009/A11:2011 Cenelec EN 60745-1:2009/A11:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Prescripții generale 8.04.2011 Nota 3 1.10.2013
727 SR EN 60745-1:2009/AC:2013 Cenelec EN 60745-1:2009/AC:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Prescripții generale
728 SR EN 60745-2-1:2011 Cenelec EN 60745-2-1:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-1: Prescripții particulare pentru mașini de găurit și mașini de găurit cu percuție 20.10.2012
729 SR EN 60745-2-2:2011 Cenelec EN 60745-2-2:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-2: Prescripții particulare pentru șurubelnițe și chei cu percuție 20.10.2012
730 SR EN 60745-2-3:2011 Cenelec EN 60745-2-3:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-3: Prescripții particulare pentru polizoare, mașini de lustruit și mașini de șlefuit cu disc 18.11.2011
731 SR EN 60745-2-4:2010 Cenelec EN 60745-2-4:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripții particulare pentru mașini de șlefuit și mașini de lustruit, altele decât cele cu disc 26.05.2010
732 SR EN 60745-2-4:2010/A11:2012 Cenelec EN 60745-2-4:2009/A11:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripții particulare pentru mașini de șlefuit și mașini de lustruit, altele decât cele cu disc 29.02.2012 Nota 3 14.11.2014
733 SR EN 60745-2-5:2011 Cenelec EN 60745-2-5:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-5: Prescripții particulare pentru ferăstraie circulare 8.04.2011
734 SR EN 60745-2-6:2011 Cenelec EN 60745-2-6:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripții particulare pentru ciocane 20.10.2010
735 SR EN 60745-2-8:2009 Cenelec EN 60745-2-8:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-8: Prescripții particulare pentru foarfece de tăiat tabla și mașini de ștanțat 18.12.2009
736 SR EN 60745-2-9:2010 Cenelec EN 60745-2-9:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-9: Prescripții particulare pentru mașini de filetat 18.12.2009
737 SR EN 60745-2-11:2011 Cenelec EN 60745-2-11:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripții particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare și ferăstraie baionetă) 20.10.2010
738 SR EN 60745-2-12:2009 Cenelec EN 60745-2-12:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-12: Prescripții particulare pentru vibratoare de beton 18.12.2009
739 SR EN 60745-2-13:2009 Cenelec EN 60745-2-13:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripții particulare pentru ferăstraie cu lanț 18.12.2009
740 SR EN 60745-2-13:2009/A1:2011 Cenelec EN 60745-2-13:2009/A1:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripții particulare pentru ferăstraie cu lanț 20.07.2011 Nota 3 1.12.2013
741 SR EN 60745-2-14:2009 Cenelec EN 60745-2-14:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-14: Prescripții particulare pentru rindele 18.12.2009
742 SR EN 60745-2-14:2009/A2:2011 Cenelec EN 60745-2-14:2009/A2:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-14: Prescripții particulare pentru rindele 8.04.2011 Nota 3 1.06.2013
743 SR EN 60745-2-15:2009 Cenelec EN 60745-2-15:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-15: Prescripții particulare pentru mașini de tăiat gard viu 18.12.2009
744 SR EN 60745-2-16:2011 Cenelec EN 60745-2-16:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-16: Prescripții particulare pentru mașini de capsat 8.04.2011
745 SR EN 60745-2-17:2011 Cenelec EN 60745-2-17:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-17: Prescripții particulare pentru rindele de adâncime și mașini de rectificat 8.04.2011
746 SR EN 60745-2-18:2010 Cenelec EN 60745-2-18:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-18: Prescripții particulare pentru mașini de nituit 18.12.2009
747 SR EN 60745-2-19:2009 Cenelec EN 60745-2-19:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-19: Prescripții particulare pentru mașini de mortezat 18.12.2009
748 SR EN 60745-2-19:2009/A1:2011 Cenelec EN 60745-2-19:2009/A1:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-19: Prescripții particulare pentru mașini de mortezat 8.04.2011 Nota 3 1.06.2013
749 SR EN 60745-2-20:2009 Cenelec EN 60745-2-20:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-20: Prescripții particulare pentru ferăstraie cu bandă 18.12.2009
750 SR EN 60745-2-21:2010 Cenelec EN 60745-2-21:2009 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-21: Prescripții particulare pentru curățătoare 18.12.2009
751 SR EN 60745-2-21:2010/A1:2011 Cenelec EN 60745-2-21:2009/A1:2010 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-21: Prescripții particulare pentru curățătoare 20.07.2011 Nota 3 1.12.2013
752 SR EN 60745-2-22:2012 Cenelec EN 60745-2-22:2011 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-22: Prescripții particulare pentru mașini de debitat cu disc 18.11.2011
753 SR EN 61029-1:2009 Cenelec EN 61029-1:2009 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 1: Prescripții generale 18.12.2009
754 SR EN 61029-1:2009/A11:2011 Cenelec EN 61029-1:2009/A11:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 1: Prescripții generale 8.04.2011 Nota 3 1.11.2013
755 SR EN 61029-2-1:2010 Cenelec EN 61029-2-1:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-1: Prescripții particulare pentru ferăstraie circulare cu batiu 20.10.2010
756 SR EN 61029-2-3:2012 Cenelec EN 61029-2-3:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-3: Prescripții particulare pentru mașini de rindeluit și raboteze 18.11.2011
757 SR EN 61029-2-4:2011 Cenelec EN 61029-2-4:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-4: Prescripții particulare pentru polizoare de banc 18.11.2011
758 SR EN 61029-2-6:2011 Cenelec EN 61029-2-6:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-6: Prescripții particulare pentru mașini de forat cu sfredel de diamant, alimentate cu apă 20.10.2010
759 SR EN 61029-2-8:2010 Cenelec EN 61029-2-8:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-8: Prescripții particulare pentru mașini de frezat lemn cu un singur arbore vertical 20.10.2010
760 SR EN 61029-2-9:2010 Cenelec EN 61029-2-9:2009 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripții particulare pentru ferăstraie unghiulare 18.12.2009
761 SR EN 61029-2-10:2010 Cenelec EN 61029-2-10:2010 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-10: Prescripții particulare pentru mașini de polizat prin tăiere 20.10.2010
762 SR EN 61029-2-11:2010 Cenelec EN 61029-2-11:2009 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-11: Prescripții particulare pentru ferăstraie combinate unghiulare și de banc 18.12.2009
763 SR EN 61029-2-12:2011 Cenelec EN 61029-2-12:2011 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-12: Prescripții particulare pentru mașini de filetat 18.11.2011
764 SR EN 61310-1:2008 Cenelec EN 61310-1:2008 Securitatea mașinilor. Indicare, marcare și manevrare. Partea 1: Cerințe pentru semnale vizuale, acustice și tactile 18.12.2009
765 SR EN 61310-2:2008 Cenelec EN 61310-2:2008 Securitatea mașinilor. Indicare, marcare și manevrare. Partea 2: Cerințe pentru marcare 18.12.2009
766 SR EN 61310-3:2008 Cenelec EN 61310-3:2008 Securitatea mașinilor. Indicare, marcare și manevrare. Partea 3: Cerințe pentru amplasarea și funcționarea organelor de comandă 18.12.2009
767 SR EN 61496-1:2004 Cenelec EN 61496-1:2004 Securitatea mașinilor. Echipamente de protecție electrosensibile. Partea 1: Cerințe generale și încercări 26.05.2010
768 SR EN 61496-1:2004/A1:2009 Cenelec EN 61496-1:2004/A1:2008 Securitatea mașinilor. Echipamente de protecție electrosensibile. Partea 1: Cerințe generale și încercări 26.05.2010 Nota 3 1.06.2011
769 SR EN 61800-5-2:2008 Cenelec EN 61800-5-2:2007 Acționări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-2: Cerințe de securitate în funcționare 18.12.2009
770 SR EN 62061:2005 Cenelec EN 62061:2005 Securitatea mașinilor. Securitatea funcțională a sistemelor de comandă electrice, electronice și electronice programabile de securitate 26.05.2010
1) OES: Organismul European de Standardizare:
- CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cen.eu)
- Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cenelec.org)
Modificări (1)

Nota 1: În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii ("dow"), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită. Modificări (1)

Nota 2.1: Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii Europene. Modificări (1)

Nota 2.2: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii Europene. Modificări (1)

Nota 2.3: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parțial) înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii Europene pentru acele produse ori servicii care cad sub incidența domeniului de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii Europene pentru produsele sau serviciile care rămân în același domeniu de aplicare a standardului (parțial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată. Modificări (1)

Nota 3: În cazul amendamentelor, standardul de referință este EN CCCCC: YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, și noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC: YYYY și amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii Europene. Modificări (1)

NOTĂ: Modificări (1)

Se pot obține informații privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Modificări (1)

Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN și Cenelec le publică, de asemenea, în limbile franceză și germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial. Modificări (1)

Trimiterile la Corrigenda ". ../AC: YYYY" se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard și se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză și/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european. Modificări (1)

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Modificări (1)

Această listă înlocuiește toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste. Modificări (1)

Mai multe informații privind standardele armonizate și alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/europeanstandards/ harmonised-standards/index_en.htm Modificări (1)

;
se încarcă...