SITUAȚIA privind programele de formare profesională finalizate de furnizorii de formare profesională neautorizați Anul trimestrul | Lege 167/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

(Anexa nr 7 la Ordonanța Guvernului nr 129/2000) -
SITUAȚIA
privind programele de formare profesională finalizate de furnizorii de formare profesională neautorizați
Anul . .. .. .. .. .. .. .. .. trimestrul . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Județul
Denumirea furnizorului
Datele de contact
Denumirea programului/programelor de formare profesională
Cod CAEN
Durata în ore a programului de formare profesională Număr de participanți (beneficiari) Preț/oră/ cursant
Între 1-8 ore Între 9-40 de ore Între 41-80 de ore Peste 80 de ore Total, din care: Tineri între 16-25 de ani Adulți între 55-64 de ani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Județul - se va completa numele județului de unde furnizorul de formare profesională a transmis situația;

2. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, așa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adițional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înființare, hotărârea asociatului unic etc.;

3. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.);

4. Denumirea programului/programelor de formare profesională;

5. Cod CAEN - se va înscrie codul CAEN al activității pentru care se organizează programul de formare profesională;

6-9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore, de exemplu "15 ore" se scrie în coloana 7;

10-12. Număr participanți pe fiecare program de formare;

13. Preț/oră/cursant - prețul plătit de cursant se împarte la numărul de ore al programului de formare (se va înregistra numărul fără zecimale).

Acesta este un fragment din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 167/2013:
REGISTRUL NAȚIONAL al furnizorilor de formare profesională neautorizați
REGISTRUL NAȚIONAL al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri
NOTIFICARE
NOTIFICARE
DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat
ACORD (denumirea furnizorului de formare profesională)
SITUAȚIA privind programele de formare profesională finalizate de furnizorii de formare profesională neautorizați Anul trimestrul
;
se încarcă...