REGISTRUL NAȚIONAL al furnizorilor de formare profesională neautorizați | Lege 167/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

(Anexa nr 1 la Ordonanța Guvernului nr 129/2000) -
REGISTRUL NAȚIONAL
al furnizorilor de formare profesională neautorizați

Județul Data și
numărul
de
înregistrare
Denumirea
furnizorului
Datele de
contact
Forma
de
organizare
Codul unic de
înregistrare
etc.
Denumirea
programului/
programelor
de
formare
profesională
Adresa/
Adresele
locului
de
desfășurare
a programului
de formare
profesională
Durata
programului
de
formare
profesională
Observații
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Județul - se va completa numele județului unde furnizorul de formare profesională neautorizat a făcut notificarea prevăzută la anexa nr. 3;

2. Data și numărul de înregistrare - se va completa cu data și numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională neautorizat de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare județene, respectiv a municipiului București;

3. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, așa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adițional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înființare, hotărârea asociatului unic etc.;

4. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se vor completa datele de contact actualizate;

5. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie națională/societate națională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut național de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/ societate cooperativă europeană/sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociație, fundație etc.;

6. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcție de forma de organizare;

7. Denumirea programului/programelor de formare profesională - se vor enumera toate programele de formare profesională, în cazul în care furnizorul de formare profesională neautorizat desfășoară mai multe programe;

8. Adresa/Adresele locului de desfășurare a programului de formare profesională - se va completa cu adresele spațiilor în care se vor desfășura atât instruirea teoretică, cât și cea practică;

9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore;

10. Observații - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informații referitoare la: numărul și denumirea programelor de formare profesională desfășurate în ultimii 2 ani; număr de participanți la programele de formare profesională desfășurate în ultimii 2 ani.

Acesta este un fragment din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 167/2013:
REGISTRUL NAȚIONAL al furnizorilor de formare profesională neautorizați
REGISTRUL NAȚIONAL al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri
NOTIFICARE
NOTIFICARE
DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat
ACORD (denumirea furnizorului de formare profesională)
SITUAȚIA privind programele de formare profesională finalizate de furnizorii de formare profesională neautorizați Anul trimestrul
;
se încarcă...