NOTIFICARE | Lege 167/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

(Anexa nr 3 la Ordonanța Guvernului nr 129/2000) -
NOTIFICARE

Către
COMISIA DE AUTORIZARE

În atenția domnului/doamnei președinte

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Instituția (denumirea completă și abreviată) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu sediul în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. nr. . .. .. .. .. .. .. .. .., cod poștal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., sectorul/județul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., țara . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cod unic de înregistrare (după caz) . .. .. .. .. .. .. .. .. .., cod fiscal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cont . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentată prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., tel./fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., e-mail . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., având funcția de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., menționez că începând cu data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . vom desfășura următorul program de formare profesională:

1. Denumirea programului*) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2. Tipul programului**) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

___________

*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupației sau "grupări de competențe".

**) Se completează, după caz, cu: inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare.

3. Durata programului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4. Locul de desfășurare a programului:

localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .. .. .. ., cod poștal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., sectorul/județul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

5. Cod COR/Nomenclator . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

6. Observații . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

În susținerea notificării depun, potrivit art. 243 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

a) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ;

b) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ;

c) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ;;

d) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ;

Data
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Semnătura reprezentantului legal
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L.S.

Acesta este un fragment din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 167/2013:
REGISTRUL NAȚIONAL al furnizorilor de formare profesională neautorizați
REGISTRUL NAȚIONAL al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri
NOTIFICARE
NOTIFICARE
DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat
ACORD (denumirea furnizorului de formare profesională)
SITUAȚIA privind programele de formare profesională finalizate de furnizorii de formare profesională neautorizați Anul trimestrul
;
se încarcă...