DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat | Lege 167/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

(Anexa nr 5 la Ordonanța Guvernului nr 129/2000) -
DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat

Subsemnata/Subsemnatul, . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., posesoare/posesor al actului de identitate de tip . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . seria . .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . și CNP . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentant legal al . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..(nume, statut juridic), CUI/Cod RPJFSP . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .(Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial), în calitate de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., având Autorizația nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., pentru programul de formare profesională . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., de tip . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cod COR/cod NC, eliberată de Comisia de autorizare a județului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., la data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cunoscând prevederile legale ale art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în perioada . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. programul se va desfășura în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., la adresa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., folosind următorii formatori:

- . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaștere națională nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .;

- . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaștere națională nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Mă angajez ca în termen de 15 zile de la data prezentei să pun la dispoziția comisiei care a acordat autorizarea, în copie legalizată, setul de documente care să susțină cele declarate de mine pe propria răspundere.

Menționez că examenul de absolvire al programului se va desfășura la data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Data
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnătura
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Acesta este un fragment din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 167/2013:
REGISTRUL NAȚIONAL al furnizorilor de formare profesională neautorizați
REGISTRUL NAȚIONAL al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri
NOTIFICARE
NOTIFICARE
DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat
ACORD (denumirea furnizorului de formare profesională)
SITUAȚIA privind programele de formare profesională finalizate de furnizorii de formare profesională neautorizați Anul trimestrul
;
se încarcă...