Art 40^1 " | Lege 167/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 401. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 13 alin. (3) și ale art. 15, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

b) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizați, a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d), e) și g) și alin. (3), cu amendă de 5.000 lei și suspendarea activității până la data remedierii neregulilor constatate;

c) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 16 alin. (1) și (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

d) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 232 și ale art. 244-245, cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;

e) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizați, a prevederilor art. 441, cu amendă de 1.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

Acesta este un fragment din Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 167/2013:
Art 24^2 "
Art 24^3 "
Art 24^4 "
Art 24^5 "
Art 24^6 "
Art 25 "
Art 28 "
Art 29 "
Art 30 "
Art 32 "
Art 40^1 "
Art 42^1 "
Art 44^1 "
Art 46 "
Art 46^1 "
Art 46^2 "
Art II
Art III
Art IV
Art V
;
se încarcă...