Instanțele judecătorești | Ordonanță de urgență 46/2013

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Insolvența -
SECȚIUNEA a 2-a
Instanțele judecătorești

Art. 15. -

Toate procedurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu excepția recursului prevăzut la art. 18, sunt de competența tribunalului în a cărui rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială respectivă și sunt exercitate de un judecător-sindic.

Art. 16. -

Citarea părților, precum și comunicările sau anunțurile cu privire la alte acte de procedură se realizează, de regulă, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.

Art. 17. -

Curtea de apel este instanța de recurs pentru hotărârile pronunțate de judecătorul-sindic în temeiul art. 21. Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 18. -

Recursul se judecă de completele specializate, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului la curtea de apel.

Art. 19. -

Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorul-sindic, în cadrul procedurii de insolvență a unei unități administrativ-teritoriale, se constituie un singur dosar.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 46/2013:
Instituire
Registrul local al situațiilor de criză financiară a unităților administrativ teritoriale
Comitetul pentru situații de criză financiară și planul de redresare financiară
Încetarea crizei financiare
Participanții la procedura insolvenței
Instanțele judecătorești
Judecătorul sindic
Adunarea creditorilor și comitetul creditorilor
Administratorul judiciar
Registrul local al situațiilor de insolvență a unităților administrativ teritoriale
Procedura insolvenței unităților administrativ teritoriale
Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii stării de insolvență
Planul de redresare
Procedura de închidere a insolvenței
;
se încarcă...