Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 33/528/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenței de depozit

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 mai 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 33/528

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 76.480 din 13 februarie 2013 al Direcției generale politici agricole și strategii, și prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare și al art. 10 alin. (4) al Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă cuantumul taxei pentru eliberarea licenței de depozit la valoarea de 135 lei.

Art. 2. -

Valoarea taxei pentru eliberarea licenței de depozit se reactualizează anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică și se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului finanțelor publice.

Art. 3. -

Taxa pentru eliberarea licenței de depozit se percepe pentru fiecare licență solicitată de către depozitar.

Art. 4. -

Taxa pentru eliberarea licenței de depozit se plătește anticipat în contul de venituri ale bugetului de stat 20.16.01.03 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare" deschis la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora operatorii economici își au sediul social.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului finanțelor publice nr. 30/276/2012 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenței de depozit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 148 din 6 martie 2012, se abrogă.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...