Guvernul României

Hotărârea nr. 268/2013 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2013-2014

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 mai 2013 până la 27 aprilie 2014, fiind înlocuit prin Hotărâre 327/2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum și al art. 222 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la bugetele locale, pentru învățământul preuniversitar militar finanțat de la bugetul de stat, precum și numărul de locuri - granturi de studii din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul școlar/universitar 2013-2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa
Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Georgeta Bratu,
secretar de stat

București, 15 mai 2013.

Nr. 268.

ANEXĂ

CIFRELE DE ȘCOLARIZARE
pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la bugetele locale, pentru învățământul preuniversitar militar finanțat de la bugetul de stat, precum și numărul de locuri - granturi de studii din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul școlar/universitar 2013-2014

I. Învățământ preșcolar
Numărul copiilor cuprinși în grădinițe - total 665.000
II. Învățământ primar
Numărul elevilor cuprinși în învățământul primar - total 925.000
III. Învățământ secundar
1. Învățământ gimnazial
Numărul elevilor în clasele V-VIII - total, din care: 850.000
a) învățământ cu frecvență - zi 830.000
b) învățământ cu frecvență redusă 20.000
2. Învățământ liceal
a) numărul locurilor în clasa a IX-a, învățământ cu frecvență - zi 200.0001)
b) numărul locurilor în clasa a IX-a, învățământ cu frecvență, seral și cu frecvență redusă 17.0002)
c) numărul locurilor în clasa a XI-a, a XII-a, învățământ seral 15.0003)
IV. Învățământ profesional
a) numărul locurilor pentru învățământul profesional cu frecvență - zi 21.000
b) numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică 5.000
V. Învățământ postliceal
Numărul locurilor în anul I - total, din care: 22.806
a) învățământ cu frecvență - zi /seral 21.000
b) învățământ special cu frecvență - zi 200
c) învățământ militar (768 - M.A.I. și 638 - M.Ap.N.) 1.406
d) învățământ pentru Ministerul Justiției 200
VI. Învățământ de artă și sportiv
1. Numărul total de elevi în clasele și grupele cu program de muzică, 21.500
arte plastice și coregrafie (exclusiv învățământul liceal)
2. Numărul total de elevi în școlile cu program sportiv (exclusiv învățământul liceal) 17.000
3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă școlară 53.000
VII. Învățământ special pentru preșcolari și elevi cu deficiențe și boli cronice
1. Numărul copiilor cuprinși în grădinițe pentru copii cu deficiențe și în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unităților sanitare 2.600
2. Numărul elevilor cu deficiențe și/sau boli cronice din școlile cu clasele I-VIII 20.0004)
3. Numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică 1.650
4. Numărul locurilor pentru învățământul profesional 1.200
5. Învățământ liceal
a) numărul locurilor în clasa a IX-a, învățământ cu frecvență - zi 2.500
b) numărul locurilor în clasa a XI-a/a XII-a învățământ zi/frecvență redusă 3003)
VIII. Învățământ superior - numărul de granturi de studii
1. ciclul universitar de licență (anul I) 62.4005, 6)
2. ciclul universitar de masterat 35.6005, 6)
3. universitare - rezidențiat 4.000
4. ciclul universitar de doctorat 3.0005, 6)
IX. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă
1. Învățământ preuniversitar
Numărul total de locuri, din care: 1.800
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă 950
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 850
2. Învățământ superior
2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licență (anul I), total, din care: 3.7056)
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă 1.890
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 1.815
2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care: 1.0706, 7)
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă 500
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 570
2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care: 1706)
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă 50
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 120
3. Numărul total de luni-bursă - total, din care: 500
a) stagii de specializare cadre didactice 300
b) mobilități studențești/practică studenți 2006)
X. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională și unor oferte unilaterale ale statului român
1. Învățământ preuniversitar
Numărul total de locuri, din care: 1.800
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă 1.180
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 620
2. Învățământ superior
2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licență (anul I) - total, din care: 3.5206)
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă 1.900
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 1.620
2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care: 9356, 7)
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă 505
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 430
2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care: 956)
a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă 75
b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă 20
3. Numărul total de luni-bursă - total, din care: 1.700
a) stagii de specializare învățământ superior 7006)
b) stagii de specializare învățământ postuniversitar8) 1.000

___________

1) Inclusiv învățământul liceal militar (Ministerul Apărării Naționale).

2) Clase de început organizate pentru absolvenții învățământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învățământ liceal și care au depășit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor școlare.

3) Clase de început organizate pentru absolvenții învățământului profesional, din serii vechi, care doresc să își continue studiile.

4) Inclusiv pentru învățământul preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiției.

5) Inclusiv învățământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații).

6) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educației naționale, inclusiv pentru extensiuni universitare.

7) Inclusiv locurile pentru rezidențiat.

8) Cifra de școlarizare pentru fiecare județ, în învățământul preuniversitar, respectiv pentru fiecare instituție de învățământ superior se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. În cazul instituțiilor de învățământ superior, repartizarea locurilor pe fiecare program de studii, metodologia și comisiile de admitere se aprobă de senatul instituției sau de consiliul de administrație, după caz.

;
se încarcă...