la norme -
ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., asistent medical generalist/de pediatrie, născut/născută în anul . . . . . . . . ..., luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ziua . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a urmat programul de pregătire pentru obținerea specializării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., .seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , organizat în perioada . . . . . . . . . .

Adeverința se eliberează în două exemplare, un exemplar la titular și unul la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, și servește domnului/doamnei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru înscrierea la examenul organizat în scopul obținerii specializării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Responsabilul programului de specializare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Normele de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie din 09.05.2013 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
LISTA SPECIALITĂȚILOR pentru care se organizează programe de specializare a asistenților medicali generaliști și asistenților medicali de pediatrie
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT al programului de pregătire pentru obținerea specializării
ADEVERINȚĂ
;
se încarcă...