Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 21 mai 2013.

În vigoare de la 21 mai 2013 până la 24 august 2017, fiind abrogat prin Ordin 942/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane și certificare nr. E.N. 4.680/2013,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,

în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.303/2008 pentru aprobarea Normelor privind obținerea specializărilor de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenții medicali generaliști și a asistenților medicali de pediatrie, precum și a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obținerii de specializări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 25 iulie 2008.

Art. 3. -

(1) Programele de specializare aflate în derulare se desfășoară până la finalizare pe baza documentelor administrative și de învățământ în vigoare la data aprobării prezentelor norme.

(2) Examenul pentru obținerea specializării se desfășoară pentru toate seriile de absolvenți, precum și pentru cei aflați în pregătire conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 4. -

Direcția generală resurse umane și certificare, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și celelalte instituții implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 9 mai 2013.

Nr. 613.

ANEXĂ

NORME
de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...