Art 36 Sancțiuni | Lege 165/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiuni -
Art. 36. -
Jurisprudență

Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) neîndeplinirea de către membrii comisiei locale a obligației prevăzute la art. 6 alin. (1);

b) necomunicarea situației centralizatoare de către președintele comisiei prevăzute la art. 5, în condițiile art. 6 alin. (4);

c) fapta persoanei care împiedică în orice mod întocmirea situației prevăzute la art. 6 alin. (1);

d) refuzul de a preda suprafețele de teren rămase la dispoziția comisiilor locale și județene sau, după caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului București Agenției Domeniilor Statului;

e) refuzul institutelor, stațiunilor de cercetare și instituțiilor publice de a preda Agenției Domeniilor Statului imobilele solicitate în termenul prevăzut de art. 9 alin. (3);

f) nerespectarea ordinii de atribuire prevăzute la art. 12 alin. (1);

g) fapta persoanei care refuză să pună la dispoziția comisiei locale de fond funciar suprafețele forestiere necesare finalizării procesului de restituire;

h) nerespectarea termenelor prevăzute de prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 165/2013:
Art 26 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 27 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 28 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 29 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 30 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 31 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 32 Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare
Art 33 Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare
Art 34 Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare
Art 35 Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare
Art 36 Sancțiuni
Art 37 Sancțiuni
Art 38 Sancțiuni
Art 39 Sancțiuni
Art 40 Sancțiuni
Art 41 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 42 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 43 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 44 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 38 "
Art 45 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...