Art 35 Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare | Lege 165/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 34 Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedareCAPITOLUL V Sancțiuni -
Art 36 Sancțiuni

CAPITOLUL IV Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare -
Art. 35. -
Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (18), Jurisprudență (3), Practică judiciară (119), Reviste (6), Referințe în cărți (1)

(1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 și 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Respingeri de neconstituționalitate (15), Jurisprudență (2), Practică judiciară (136), Doctrină (1)

(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor. Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (14), Practică judiciară (37), Reviste (4), Doctrină (1)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), instanța judecătorească se pronunță asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile prezentei legi. Practică judiciară (10)

(4) Hotărârile judecătorești pronunțate potrivit alin. (3) sunt supuse numai apelului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (10)

(5) Cererile sau acțiunile în justiție formulate în temeiul alin. (1) și (2) sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Practică judiciară (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...