Art 32 Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare | Lege 165/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare -
Art. 32. -
Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Se instituie un termen de decădere în procedura administrativă, de 90 de zile, în care persoanele care se consideră îndreptățite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entitățile învestite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluționării cererii sale. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Reviste (1)

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit la cererea scrisă a persoanei care se consideră îndreptățită sau a reprezentantului legal, prin decizia conducătorului entității învestite de lege sau a persoanei împuternicite de către acesta, o singură dată, pentru o perioadă de 60 de zile, în situația în care persoana care se consideră îndreptățită face dovada efectuării unor demersuri privind completarea dosarului în raport cu alte instituții.

(3) Cererea de prelungire a termenului se va formula în interiorul termenului prevăzut la alin. (1) și va fi însoțită de dovada demersurilor întreprinse.

(4) Instituțiile deținătoare au obligația de a elibera, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, actele doveditoare solicitate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 165/2013:
Art 22 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 23 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 24 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 25 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 26 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 27 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 28 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 29 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 30 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 31 Acordarea de măsuri compensatorii
Art 32 Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare
Art 33 Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare
Art 34 Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare
Art 35 Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare
Art 36 Sancțiuni
Art 37 Sancțiuni
Art 38 Sancțiuni
Art 39 Sancțiuni
Art 40 Sancțiuni
Art 41 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 42 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Succinte considerații cu privire la dreptul la acțiune în contextul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România/De brèves considerations sur le droit à l'action dans le contexte de la Loi n° 165/2013 relative aux mesures pour la finalisation du procès de restitution, en nature ou par equivalent, des immeubles repris de manière abusive pendant la periode du regime communiste en Roumanie/Brief considerations regarding the right to action in the context of Law no. 165/2013 on the measures to complete the process of restitution, in kind or by equivalent, of properties abusively taken during the communist regime in Romania
27. Decizia nr. 35 din 31 octombrie 2016 în dosarul nr. 2200/1/2016
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Aplicarea de către instanțele judecătorești a măsurilor de restituire în natura și a măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română
;
se încarcă...