Guvernul României

Hotărârea nr. 225/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008

Modificări (...), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Normele metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) perioada de referință pentru stabilirea contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, este 2009-2011;".

2. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) cazurile asigurate pentru care se calculează indicii de frecvență care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de muncă sau bolile profesionale definite și declarate în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare."

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecvență, care reprezintă:

a) I1 - numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariați;

b) I2 - numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu invaliditate și/sau deces, raportat la 1.000 de salariați;

c) I3 - numărul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariați;

d) I4 - numărul mediu anual al salariaților care lucrează în condiții de muncă speciale și deosebite, raportat la 1.000 de salariați."

4. Anexele nr. 1 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Hotărârea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 30 aprilie 2013.

Nr. 225.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

ÎNCADRAREA
sectoarelor de activitate din economia națională în clase de risc, pe baza indicilor de frecvență și a datelor din anii 2009, 2010, 2011

Nr. crt. Activitatea din economia națională Clasa CAEN I1 CR1 I2 CR2 I3 CR3 I4 CR4 CR (∑CR1-4/4)
NC AEN CC I1 CR1 I2 CR2 I3 CR3 I4 CR4 CR
1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 0111 0,616 4 0,147 5 0,225 7 0,166 1 4,25
2 Cultivarea orezului 0112 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
3 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 0113 0,106 2 0,106 5 0,318 8 0,000 1 4,00
4 Cultivarea trestiei de zahăr 0114 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
5 Cultivarea tutunului 0115 0,000 1 0,000 1 12,320 20 0,000 1 5,75
6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 17,192 19 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,50
7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 1,151 5 0,000 1 0,384 9 0,000 1 4,00
8 Cultivarea strugurilor 0121 0,347 3 0,087 4 0,000 1 0,000 1 2,25
9 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale 0122 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
10 Cultivarea fructelor citrice 0123 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
11 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase 0124 2,394 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
12 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi 0125 0,457 3 0,000 1 0,457 10 23,772 4 4,50
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0127 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
15 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic 0128 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
16 Cultivarea altor plante permanente 0129 0,000 1 0,000 1 1,819 19 0,000 1 5,50
17 Cultivarea plantelor pentru înmulțire 0130 0,000 1 0,000 1 0,903 13 0,000 1 4,00
18 Creșterea bovinelor de lapte 0141 1,186 5 0,323 8 0,000 1 7,546 2 4,00
19 Creșterea altor bovine 0142 3,349 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
20 Creșterea cailor și a altor cabaline 0143 6,418 11 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,50
21 Creșterea cămilelor și a camelidelor 0144 0,000 1 0,000 1 0,000 1 373,444 16 4,75
22 Creșterea ovinelor și a caprinelor 0145 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
23 Creșterea porcinelor 0146 1,261 5 0,000 1 1,719 19 0,000 1 6,50
24 Creșterea păsărilor 0147 0,880 4 0,088 4 0,000 1 19,586 4 3,25
25 Creșterea altor animale 0149 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
26 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) 0150 0,663 4 0,357 8 0,357 8 0,000 1 5,25
27 Activități auxiliare pentru producția vegetală 0161 0,443 3 0,068 4 0,034 3 5,693 2 3,00
28 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 0162 0,579 3 0,000 1 0,289 8 4,920 2 3,50
29 Activități după recoltare 0163 0,000 1 0,000 1 19,269 20 0,000 1 5,75
30 Pregătirea semințelor 0164 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
31 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii 0170 0,930 4 0,620 11 0,000 1 0,000 1 4,25
32 Silvicultură și alte activități forestiere 0210 1,297 5 0,343 8 0,076 4 0,114 1 4,50
33 Exploatare forestieră 0220 3,570 8 1,239 16 0,148 5 0,000 1 7,50
34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0230 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
35 Activități de servicii anexe silviculturii 0240 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
36 Pescuitul maritim 0311 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
37 Pescuitul în ape dulci 0312 0,547 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
38 Acvacultura maritimă 0321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
39 Acvacultura în ape dulci 0322 0,911 4 0,365 9 0,000 1 0,000 1 3,75
40 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 0510 21,144 20 0,209 6 3,971 20 761,772 20 16,50
41 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865> 0520 1,416 5 0,037 3 1,062 15 538,088 19 10,50
42 Extracția petrolului brut 0610 1,332 5 0,089 4 0,222 7 180,268 11 6,75
43 Extracția gazelor naturale 0620 1,199 5 0,164 6 0,218 7 96,096 8 6,50
44 Extracția minereurilor feroase 0710 0,000 1 0,000 1 7,113 20 0,000 1 5,75
45 Extracția minereurilor de uraniu și toriu 0721 0,893 4 0,000 1 0,000 1 907,321 20 6,50
46 Extracția altor minereuri metalifere neferoase 0729 1,212 5 0,000 1 47,744 20 0,000 11 9,25
47 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 0811 2,326 7 0,388 9 0,194 6 6,008 2 6,00
48 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului 0812 1,139 5 0,380 9 0,076 4 0,152 1 4,75
49 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale 0891 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
50 Extracția turbei 0892 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
51 Extracția sării 0893 2,237 7 0,000 1 0,000 1 242,622 13 5,50
52 Alte activități extractive n.c.a. 0899 0,847 4 0,423 9 3,811 20 409,062 17 12,50
53 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale 0910 1,943 6 0,142 5 0,047 3 0,000 9 5,75
54 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor 0990 2,464 7 1,232 16 89,938 20 0,000 1 11,00
55 Prelucrarea și conservarea cărnii 1011 0,802 4 0,049 3 0,033 3 0,000 1 2,75
56 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 1012 1,124 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 0,634 4 0,036 3 0,054 3 0,000 1 2,75
58 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și a moluștelor 1020 0,282 2 0,000 1 0,282 8 19,473 4 3,75
59 Prelucrarea și conservarea cartofilor 1031 32,258 20 0,000 1 0,000 1 0,000 1 5,75
60 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 1032 0,422 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
61 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 1039 0,637 4 0,106 5 0,319 8 0,000 1 4,50
62 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 1041 1,425 5 0,329 8 0,000 1 0,000 1 3,75
63 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 1042 0,824 4 0,000 1 1,648 18 0,000 1 6,00
64 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1051 1,073 5 0,052 3 0,026 2 0,000 1 2,75
65 Fabricarea înghețatei 1052 0,774 4 0,221 7 0,000 1 0,000 1 3,25
66 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon 1061 1,012 5 0,104 5 0,337 8 8,772 2 5,00
67 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon 1062 3,875 9 0,000 1 0,000 1 1,937 1 3,00
68 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 1071 0,668 4 0,038 3 0,255 7 0,011 1 3,75
69 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie 1072 1,005 5 0,056 3 0,112 5 0,000 1 3,50
70 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare 1073 1,452 5 0,726 12 0,000 1 0,000 1 4,75
71 Fabricarea zahărului 1081 2,976 8 0,496 10 0,165 6 0,000 1 6,25
72 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase 1082 0,540 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
73 Prelucrarea ceaiului și a cafelei 1083 1,025 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
74 Fabricarea condimentelor și ingredientelor 1084 0,222 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 2,209 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și a alimentelor dietetice 1086 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 0,592 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
78 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 1,035 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
79 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
80 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice 1101 1,022 5 0,128 5 0,000 1 0,000 1 3,00
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 0,293 2 0,146 5 0,000 1 0,000 1 2,25
82 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe 1103 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
83 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare 1104 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
84 Fabricarea berii 1105 2,133 7 0,000 1 0,256 7 0,000 1 4,00
85 Fabricarea malțului 1106 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
86 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 1107 1,526 6 0,156 6 0,062 4 0,436 1 4,25
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 0,856 4 0,000 1 0,000 1 12,410 3 2,25
88 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile 1310 2,337 7 0,126 5 0,442 9 2,147 1 5,50
89 Producția de țesături 1320 1,276 5 0,000 1 1,957 20 0,000 9 8,75
90 Finisarea materialelor textile 1330 0,619 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 1391 0,000 1 0,000 1 0,448 9 0,000 1 3,00
92 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 1392 0,359 3 0,000 1 0,103 5 0,000 1 2,50
93 Fabricarea de covoare și mochete 1393 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
94 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase 1394 1,168 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
95 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte 1395 1,876 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
96 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 1396 3,193 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 0,997 4 0,000 1 0,623 11 0,000 1 4,25
98 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 0,202 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
99 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 0,196 2 0,000 1 0,065 4 26,234 4 2,75
100 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 0,472 3 0,022 2 0,050 3 0,000 1 2,25
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 0,463 3 0,018 2 0,071 4 0,000 1 2,50
102 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 1419 0,135 2 0,000 1 0,351 8 0,000 1 3,00
103 Fabricarea articolelor din blană 1420 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
104 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1431 0,297 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
105 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte 1439 0,414 3 0,030 3 0,000 1 0,000 1 2,00
106 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor 1511 0,504 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
107 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 1512 0,269 2 0,000 1 0,054 3 0,000 1 1,75
108 Fabricarea încălțămintei 1520 0,408 3 0,037 3 0,073 4 0,000 1 2,75
109 Tăierea și rindeluirea lemnului 1610 2,374 7 0,382 9 0,127 5 0,000 1 5,50
110 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn 1621 3,455 8 0,155 6 0,000 1 0,000 1 4,00
111 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 3,287 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
112 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 1623 2,181 7 0,221 7 0,110 5 11,041 3 5,50
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 1,168 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
114 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite 1629 2,029 6 0,123 5 0,123 5 0,000 1 4,25
115 Fabricarea celulozei 1711 0,000 1 0,000 1 1,134 15 1,134 1 4,50
116 Fabricarea hârtiei și cartonului 1712 3,119 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
117 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat, a ambalajelor din hârtie și carton 1721 1,382 5 0,148 5 0,592 11 0,000 1 5,50
118 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton 1722 0,990 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 0,700 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
120 Fabricarea tapetului 1724 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
121 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. 1729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
122 Tipărirea ziarelor 1811 0,593 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
123 Alte activități de tipărire n.c.a. 1812 0,534 3 0,000 1 0,214 7 0,000 1 3,00
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
125 Legătorie și servicii conexe 1814 0,341 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
126 Reproducerea înregistrărilor 1820 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
128 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului 1920 0,601 4 0,075 4 0,000 1 714,260 20 7,25
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 0,330 3 0,000 1 0,000 1 99,419 8 3,25
130 Fabricarea coloranților și a pigmenților 2012 0,969 4 0,000 1 0,000 1 87,230 8 3,50
131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2013 2,666 7 0,000 1 0,455 10 401,328 16 8,50
132 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014 1,400 5 0,191 6 0,000 1 345,640 15 6,75
133 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 2015 3,574 8 0,343 8 0,196 6 153,397 10 8,00
134 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 1,953 6 0,000 1 0,150 6 171,304 11 6,00
135 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 0,000 1 0,000 1 0,000 1 197,694 11 3,50
136 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice 2020 3,133 8 1,044 14 0,000 1 108,607 9 8,00
137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor 2030 1,747 6 0,665 12 0,333 8 103,151 8 8,50
138 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere 2041 0,970 4 0,000 1 0,000 1 54,304 6 3,00
139 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 0,300 3 0,000 1 0,601 11 0,000 1 4,00
140 Fabricarea explozivilor 2051 0,000 1 0,000 1 0,000 1 160,607 10 3,25
141 Fabricarea cleiurilor 2052 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
142 Fabricarea uleiurilor esențiale 2053 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 0,755 4 0,755 12 0,378 9 105,704 8 8,25
144 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale 2060 1,158 5 0,000 1 0,000 1 52,091 6 3,25
145 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110 1,298 5 0,118 5 0,118 5 11,915 3 4,50
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 0,926 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
147 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor 2211 3,115 8 0,158 6 0,053 3 0,000 1 4,50
148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 1,887 6 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,75
149 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 2221 1,496 5 0,043 3 0,086 4 0,171 1 3,25
150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 1,640 6 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,75
151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 2223 1,183 5 0,061 4 0,000 1 0,000 1 2,75
152 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 0,890 4 0,000 1 0,036 3 0,000 1 2,25
153 Fabricarea sticlei plate 2311 2,206 7 0,000 1 0,882 13 0,000 1 5,50
154 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 2312 0,549 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
155 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 2,077 6 0,000 1 3,116 20 127,903 9 9,00
156 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 1,840 6 0,000 1 0,613 11 58,255 6 6,00
157 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 0,000 1 0,000 1 0,000 1 50,476 6 2,25
158 Fabricarea de produse refractare 2320 4,093 9 0,682 12 0,682 12 27,970 4 9,25
159 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 2331 2,247 7 0,000 1 0,642 11 0,000 1 5,00
160 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă 2332 0,460 3 0,115 5 0,345 8 0,000 1 4,25
161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2341 1,238 5 0,000 1 0,442 9 0,000 1 4,00
162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2342 1,332 5 0,000 1 2,473 20 0,000 1 6,75
163 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 2343 0,815 4 0,000 1 0,815 13 0,000 1 4,75
164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 7,818 13 0,000 1 0,000 1 0,000 1 4,00
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 4,333 9 0,000 1 8,666 20 0,000 1 7,75
166 Fabricarea cimentului 2351 0,655 4 0,131 5 1,311 16 29,625 4 7,25
167 Fabricarea varului și ipsosului 2352 2,242 7 0,000 1 0,448 9 100,870 8 6,25
168 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 2361 2,043 6 0,160 6 0,040 3 0,000 1 4,00
169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 2362 1,417 5 0,000 1 0,472 10 0,000 1 4,25
170 Fabricarea betonului 2363 1,098 5 0,206 6 0,069 4 0,000 1 4,00
171 Fabricarea mortarului 2364 1,735 6 0,000 1 0,000 1 1,301 1 2,25
172 Fabricarea produselor din azbociment 2365 0,000 1 0,000 1 141,732 20 177,165 11 8,25
173 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 2369 0,225 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
174 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 2370 1,691 6 0,242 7 0,362 9 83,466 7 7,25
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 0,578 3 0,000 1 0,578 11 1,733 1 4,00
176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 1,354 5 0,301 8 5,868 20 55,670 6 9,75
177 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje 2410 1,964 6 0,119 5 0,610 11 369,240 16 9,50
178 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel 2420 2,493 7 0,142 5 1,211 16 0,000 14 10,50
179 Tragere la rece a barelor 2431 2,698 7 0,000 1 2,698 20 40,463 5 8,25
180 Laminare la rece a benzilor înguste 2432 4,879 10 0,325 8 0,000 1 48,791 6 6,25
181 Producția de profile obținute la rece 2433 3,097 8 0,000 1 0,000 1 143,857 10 5,00
182 Trefilarea firelor la rece 2434 7,489 12 0,000 1 0,000 1 21,398 4 4,50
183 Producția metalelor prețioase 2441 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
184 Metalurgia aluminiului 2442 3,396 8 0,077 4 19,526 20 119,241 9 10,25
185 Producția plumbului, zincului și cositorului 2443 3,574 8 0,325 8 7,149 20 232,013 12 12,00
186 Metalurgia cuprului 2444 0,000 1 0,000 1 3,254 20 86,760 8 7,50
187 Producția altor metale neferoase 2445 9,569 14 2,392 20 0,000 1 102,871 8 10,75
188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 0,000 1 0,000 1 0,000 1 965,318 20 5,75
189 Turnarea fontei 2451 2,385 7 0,397 9 19,477 20 79,300 7 10,75
190 Turnarea oțelului 2452 1,316 5 0,000 1 1,316 16 78,328 7 7,25
191 Turnarea metalelor neferoase ușoare 2453 0,878 4 0,000 1 1,581 18 10,717 3 6,50
192 Turnarea altor metale neferoase 2454 1,668 6 0,000 1 0,000 1 25,014 4 3,00
193 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2511 1,490 5 0,119 5 0,237 7 2,997 1 4,50
194 Fabricarea de uși și ferestre din metal 2512 0,825 4 0,146 5 0,000 1 0,291 1 2,75
195 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 2521 0,891 4 0,223 7 0,446 9 1,337 1 5,25
196 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 2529 3,823 9 0,000 1 0,637 11 1,062 1 5,50
197 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) 2530 1,670 6 0,000 1 0,209 6 3,548 2 3,75
198 Fabricarea armamentului și muniției 2540 1,444 5 0,217 7 0,289 8 153,884 10 7,50
199 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2550 1,634 6 0,156 6 0,078 4 8,248 2 4,50
200 Tratarea și acoperirea metalelor 2561 2,235 7 0,106 5 0,000 1 0,000 1 3,50
201 Operațiuni de mecanică generală 2562 2,014 6 0,178 6 0,059 3 37,113 5 5,00
202 Fabricarea produselor de tăiat 2571 0,000 1 0,000 1 0,144 5 80,103 7 3,50
203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 1,453 5 0,000 1 0,436 9 0,436 1 4,00
204 Fabricarea uneltelor 2573 0,544 3 0,000 1 1,268 16 15,220 3 5,75
205 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel 2591 2,158 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
206 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 2592 0,752 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
207 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 2593 0,971 4 0,037 3 0,000 1 0,224 1 2,25
208 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 2594 1,922 6 0,240 7 0,000 1 3,843 2 4,00
209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 1,113 5 0,053 3 0,424 9 0,583 1 4,50
210 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611 0,942 4 0,000 1 0,075 4 0,151 1 2,50
211 Fabricarea altor componente electronice 2612 0,171 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
212 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 2620 1,041 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
213 Fabricarea echipamentelor de comunicații 2630 0,178 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
214 Fabricarea produselor electronice de larg consum 2640 2,403 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
215 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație 2651 0,746 4 0,000 1 0,000 1 11,256 3 2,25
216 Producția de ceasuri 2652 0,000 1 0,000 1 6,711 20 0,000 1 5,75
217 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 2660 0,000 1 0,000 1 0,000 1 12,148 3 1,50
218 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice 2670 0,366 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
219 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 2680 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
220 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 2711 1,064 5 0,089 4 3,902 20 13,658 3 8,00
221 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității 2712 0,809 4 0,095 4 0,048 3 3,426 2 3,25
222 Fabricarea de acumulatori și baterii 2720 1,347 5 0,000 1 1,347 16 148,187 10 8,00
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
224 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 2732 1,248 5 0,000 1 0,460 10 2,298 1 4,25
225 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 2733 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
226 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 1,454 5 0,132 5 0,000 1 0,000 1 3,00
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 1,085 5 0,000 1 0,434 9 0,000 6 5,25
228 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 0,875 4 0,000 1 2,624 20 43,735 5 7,50
229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 1,198 5 0,000 1 1,711 19 1,027 1 6,50
230 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) 2811 1,922 6 0,183 6 1,282 16 4,073 2 7,50
231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 0,000 1 0,000 1 2,558 20 76,726 7 7,25
232 Fabricarea de pompe și compresoare 2813 1,075 5 0,000 1 2,150 20 108,167 9 8,75
233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 1,375 5 0,550 11 1,650 18 0,000 10 11,00
234 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie 2815 1,374 5 0,000 1 0,323 8 68,757 7 5,25
235 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 2821 4,286 9 0,429 9 0,000 1 12,859 3 5,50
236 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 2822 1,589 6 0,132 5 1,721 19 4,237 2 8,00
237 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) 2823 0,419 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
238 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric 2824 1,246 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
239 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825 0,765 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
240 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală 2829 0,823 4 0,000 1 0,165 6 1,645 1 3,00
241 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere 2830 1,737 6 0,474 10 7,581 20 0,000 1 9,25
242 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 1,569 6 0,087 4 0,174 6 0,000 1 4,25
243 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 2849 1,111 5 0,000 1 2,962 20 0,370 1 6,75
244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 0,818 4 0,000 1 1,000 14 0,000 3 5,50
245 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 2892 1,233 5 0,130 5 11,324 20 15,445 3 8,25
246 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului 2893 2,442 7 0,000 1 1,047 14 0,000 1 5,75
247 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei 2894 0,672 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
248 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului 2895 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului 2896 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
250 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. 2899 1,405 5 0,074 4 0,296 8 8,208 2 4,75
251 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 1,550 6 0,056 3 8,756 20 182,207 11 10,00
252 Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci 2920 0,548 3 0,183 6 0,000 1 0,000 1 2,75
253 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și motoare de autovehicule 2931 0,677 4 0,046 3 0,000 1 0,000 1 2,25
254 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 2932 1,495 5 0,052 3 0,524 10 13,954 3 5,25
255 Construcția de nave și structuri plutitoare 3011 3,216 8 0,219 7 1,280 16 20,469 4 8,75
256 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement 3012 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
257 Fabricarea materialului rulant 3020 1,682 6 0,198 6 1,286 16 42,673 5 8,25
258 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 3030 1,287 5 0,107 5 1,501 17 0,000 2 7,25
259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
260 Fabricarea de motociclete 3091 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
261 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi 3092 1,733 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
262 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
263 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3101 1,093 5 0,052 3 0,156 6 1,770 1 3,75
264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 0,745 4 0,000 1 0,248 7 0,000 1 3,25
265 Fabricarea de saltele și somiere 3103 0,820 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 1,701 6 0,157 6 0,201 6 0,019 1 4,75
267 Baterea monedelor 3211 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
268 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3212 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
269 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3213 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 1,926 6 0,000 1 1,541 18 0,000 1 6,50
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 0,433 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
272 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 3240 0,247 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
273 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice 3250 0,295 2 0,098 4 0,000 1 0,000 1 2,00
274 Fabricarea măturilor și periilor 3291 1,528 6 0,509 10 0,000 1 0,000 1 4,50
275 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 1,308 5 0,308 8 0,000 1 6,309 2 4,00
276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 2,108 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
277 Repararea mașinilor 3312 1,606 6 0,459 10 0,229 7 101,075 8 7,75
278 Repararea echipamentelor electronice și optice 3313 1,673 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 0,486 3 0,000 1 0,486 10 0,000 1 3,75
280 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor 3315 2,915 8 0,257 7 0,000 1 61,222 6 5,50
281 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale 3316 1,882 6 0,470 10 0,000 1 2,823 1 4,50
282 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. 3317 1,293 5 0,192 6 0,766 12 0,000 1 6,00
283 Repararea altor echipamente 3319 4,162 9 0,000 1 16,649 20 0,000 1 7,75
284 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3320 1,320 5 0,000 1 0,165 6 0,000 1 3,25
285 Producția de energie electrică 3511 1,287 5 0,055 3 0,609 11 113,718 9 7,00
286 Transportul energiei electrice 3512 1,339 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
287 Distribuția energiei electrice 3513 0,858 4 0,193 6 0,000 1 0,000 1 3,00
288 Comercializarea energiei electrice 3514 0,379 3 0,000 1 0,126 5 0,000 1 2,50
289 Producția gazelor 3521 1,387 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
290 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte 3522 1,882 6 0,038 3 0,038 3 0,269 1 3,25
291 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte 3523 0,963 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
292 Furnizarea de abur și aer condiționat 3530 1,132 5 0,090 4 0,180 6 58,961 6 5,25
293 Captarea, tratarea și distribuția apei 3600 0,853 4 0,067 4 0,007 1 8,787 2 2,75
294 Colectarea și epurarea apelor uzate 3700 1,453 5 0,000 1 0,000 1 26,147 4 2,75
295 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3811 1,954 6 0,211 7 0,082 4 0,000 1 4,50
296 Colectarea deșeurilor periculoase 3812 2,972 8 0,000 1 0,000 1 118,871 9 4,75
297 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 3821 1,304 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
298 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 3822 2,898 8 1,656 18 0,000 1 37,263 5 8,00
299 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3831 1,862 6 0,207 6 0,000 1 0,000 1 3,50
300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 1,868 6 0,352 8 0,027 2 0,000 1 4,25
301 Activități și servicii de decontaminare 3900 2,241 7 0,448 9 0,000 1 0,000 1 4,50
302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 0,493 3 0,141 5 0,070 4 0,000 1 3,25
303 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4120 1,446 5 0,255 7 0,084 4 0,004 1 4,25
304 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor 4211 1,445 5 0,230 7 0,022 2 2,853 1 3,75
305 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane 4212 0,889 4 0,267 7 0,622 11 0,000 1 5,75
306 Construcția de poduri și tuneluri 4213 4,313 9 1,125 15 0,563 11 11,250 3 9,50
307 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 4221 2,157 7 0,290 8 0,166 6 5,933 2 5,75
308 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4222 1,048 5 0,245 7 0,035 3 0,000 1 4,00
309 Construcții hidrotehnice 4291 1,734 6 0,231 7 0,145 5 58,791 6 6,00
310 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a. 4299 1,043 5 0,000 1 0,108 5 0,000 1 3,00
311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4311 1,019 5 0,306 8 0,000 1 9,680 3 4,25
312 Lucrări de pregătire a terenului 4312 0,781 4 0,781 13 0,000 1 0,000 1 4,75
313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 4313 1,905 6 0,544 10 0,000 1 0,000 1 4,50
314 Lucrări de instalații electrice 4321 1,309 5 0,238 7 0,040 3 0,000 1 4,00
315 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4322 1,251 5 0,210 7 0,048 3 0,202 1 4,00
316 Alte lucrări de instalații pentru construcții 4329 0,871 4 0,109 5 0,000 1 0,000 1 2,75
317 Lucrări de ipsoserie 4331 0,554 3 0,000 1 0,000 1 4,155 2 1,75
318 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4332 0,990 4 0,180 6 0,000 1 0,000 1 3,00
319 Lucrări de pardosire și placare a pereților 4333 0,564 3 0,282 8 0,071 4 0,000 1 4,00
320 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4334 0,541 3 0,077 4 0,000 1 0,000 1 2,25
321 Alte lucrări de finisare 4339 0,913 4 0,456 10 0,000 1 0,000 1 4,00
322 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 4391 1,551 6 0,111 5 0,000 1 0,000 1 3,25
323 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4399 1,091 5 0,194 6 0,106 5 1,531 1 4,25
324 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 4511 0,547 3 0,068 4 0,000 1 0,000 1 2,25
325 Comerț cu alte autovehicule 4519 0,244 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
326 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4520 0,427 3 0,087 4 0,063 4 0,000 1 3,00
327 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 4531 0,393 3 0,044 3 0,000 1 0,000 1 2,00
328 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule 4532 0,126 2 0,025 2 0,025 2 0,000 1 1,75
329 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor 4540 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
330 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate 4611 0,527 3 0,176 6 0,000 1 0,000 1 2,75
331 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie 4612 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
332 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții 4613 1,198 5 0,599 11 0,000 1 0,000 1 4,50
333 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale nave și avioane 4614 0,559 3 0,223 7 0,000 1 1,005 1 3,00
334 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie 4615 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
335 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele 4616 0,123 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
336 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun 4617 0,219 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
337 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4618 0,621 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
338 Intermedieri în comerțul cu produse diverse 4619 0,304 3 0,025 2 0,000 1 0,000 1 1,75
339 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat 4621 0,603 4 0,046 3 0,046 3 0,000 1 2,75
340 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 4622 0,587 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
341 Comerț cu ridicata al animalelor vii 4623 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
342 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate 4624 0,804 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
343 Comerț cu ridicata al fructelor și al legumelor 4631 0,250 2 0,125 5 0,000 1 0,000 1 2,25
344 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 4632 0,279 2 0,111 5 0,111 5 0,000 1 3,25
345 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile 4633 0,291 2 0,194 6 0,000 1 0,000 1 2,50
346 Comerț cu ridicata al băuturilor 4634 0,343 3 0,031 3 0,000 1 0,000 1 2,00
347 Comerț cu ridicata al produselor din tutun 4635 0,278 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
348 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase 4636 0,271 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
349 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente 4637 0,435 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
350 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște 4638 0,713 4 0,119 5 0,000 1 0,000 1 2,75
351 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 4639 0,726 4 0,076 4 0,051 3 0,000 1 3,00
352 Comerț cu ridicata al produselor textile 4641 0,365 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
353 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei 4642 0,045 1 0,045 3 0,000 1 0,000 1 1,50
354 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 4643 0,136 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
355 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere 4644 0,506 3 0,127 5 0,000 1 0,000 1 2,50
356 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 4645 0,517 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
357 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 0,270 2 0,045 3 0,000 1 0,000 1 1,75
358 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat 4647 0,361 3 0,180 6 0,000 1 0,000 1 2,75
359 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 4648 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
360 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649 0,198 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
361 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului 4651 0,256 2 0,128 5 0,000 1 0,000 1 2,25
362 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații 4652 0,224 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
363 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor 4661 0,742 4 0,148 5 0,000 1 0,000 1 2,75
364 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte 4662 0,975 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
365 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții 4663 0,762 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
366 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat 4664 1,006 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
367 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 4665 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
368 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou 4666 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
369 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente 4669 0,306 3 0,051 3 0,000 1 0,000 1 2,00
370 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 4671 0,612 4 0,334 8 0,000 1 0,000 1 3,50
371 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice 4672 0,835 4 0,056 3 0,056 3 0,000 1 2,75
372 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare 4673 0,879 4 0,099 4 0,009 1 0,000 1 2,50
373 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 4674 0,368 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
374 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4675 0,276 2 0,110 5 0,000 1 0,000 1 2,25
375 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 4676 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
376 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4677 0,901 4 0,450 10 0,000 1 0,000 1 4,00
377 Comerț cu ridicata nespecializat 4690 0,272 2 0,091 4 0,013 2 0,636 1 2,25
378 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4711 0,559 3 0,020 2 0,011 2 0,000 1 2,00
379 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4719 0,087 1 0,008 1 0,008 1 0,008 1 1,00
380 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate 4721 0,505 3 0,072 4 0,072 4 0,000 1 3,00
381 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate 4722 0,189 2 0,063 4 0,000 1 0,000 1 2,00
382 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate 4723 0,502 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
383 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate 4724 0,147 2 0,147 5 0,000 1 0,000 1 2,25
384 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
385 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4726 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
386 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4729 0,000 1 0,000 1 0,057 3 0,000 1 1,50
387 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate 4730 0,321 3 0,084 4 0,000 1 0,000 1 2,25
388 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului, în magazine specializate 4741 0,114 2 0,000 1 0,114 5 0,000 1 2,25
389 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate 4742 0,133 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
390 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 4743 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
391 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4751 0,191 2 0,000 1 0,319 8 0,000 1 3,00
392 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate 4752 0,620 4 0,052 3 0,000 1 0,000 1 2,25
393 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4753 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
394 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 4754 0,301 3 0,000 1 0,043 3 0,000 1 2,00
395 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4759 1,045 5 0,000 1 0,028 2 0,000 1 2,25
396 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 4761 0,188 2 0,094 4 0,000 1 0,000 1 2,00
397 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate 4762 0,262 2 0,105 5 0,000 1 0,000 1 2,25
398 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate 4763 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
399 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4764 0,398 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
400 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate 4765 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
401 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4771 0,051 1 0,000 1 0,017 2 0,000 1 1,25
402 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate 4772 0,156 2 0,052 3 0,000 1 0,000 1 1,75
403 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 4773 0,021 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
404 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate 4774 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
405 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate 4775 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
406 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate 4776 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
407 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate 4777 0,102 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
408 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778 0,816 4 0,020 2 0,000 1 0,000 1 2,00
409 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4779 0,206 2 0,103 5 0,000 1 0,000 1 2,25
410 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 4781 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
411 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 4782 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
412 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse 4789 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
413 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 4791 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
414 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 4799 0,146 2 0,073 4 0,000 1 0,000 1 2,00
415 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 4910 0,633 4 0,000 1 0,038 3 405,720 16 6,00
416 Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 0,578 3 0,139 5 0,060 4 0,000 1 3,25
417 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători 4931 1,720 6 0,117 5 2,017 20 115,056 9 10,00
418 Transporturi cu taxiuri 4932 0,311 3 0,146 5 0,000 1 0,000 1 2,50
419 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939 1,068 5 0,175 6 0,019 2 0,000 1 3,50
420 Transporturi rutiere de mărfuri 4941 0,873 4 0,219 7 0,012 2 0,023 1 3,50
421 Servicii de mutare 4942 2,021 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
422 Transporturi prin conducte 4950 0,650 4 0,186 6 0,000 1 5,943 2 3,25
423 Transporturi maritime și costiere de pasageri 5010 0,000 1 0,000 1 0,000 1 226,795 12 3,75
424 Transporturi maritime și costiere de marfă 5020 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
425 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5030 0,685 4 0,685 12 0,000 1 0,000 1 4,50
426 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5040 2,037 6 0,509 10 0,000 1 0,000 1 4,50
427 Transporturi aeriene de pasageri 5110 0,821 4 0,075 4 0,000 1 360,031 16 6,25
428 Transporturi aeriene de marfă 5121 0,000 1 0,000 1 0,000 1 430,769 17 5,00
429 Depozitări 5210 1,046 5 0,161 6 0,241 7 10,700 3 5,25
430 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 0,648 4 0,110 5 0,041 3 0,055 1 3,25
431 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 5222 1,336 5 0,167 6 0,056 3 4,398 2 4,00
432 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene 5223 0,493 3 0,000 1 0,000 1 22,624 4 2,25
433 Manipulări 5224 3,870 9 0,652 11 0,000 1 69,005 7 7,00
434 Alte activități anexe transporturilor 5229 0,651 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
435 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal 5310 1,080 5 0,023 2 0,023 2 0,000 1 2,50
436 Alte activități poștale și de curier 5320 1,164 5 0,042 3 0,000 1 0,000 1 2,50
437 Hoteluri și alte facilități de cazare similare 5510 0,318 3 0,019 2 0,000 1 0,028 1 1,75
438 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată 5520 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
439 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 5530 5,198 10 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,25
440 Alte servicii de cazare 5590 0,064 1 0,064 4 0,000 1 0,000 1 1,75
441 Restaurante 5610 0,333 3 0,012 2 0,012 2 0,006 1 2,00
442 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5621 0,302 3 0,000 1 0,151 6 0,000 1 2,75
443 Alte servicii de alimentație n.c.a. 5629 0,630 4 0,000 1 0,000 1 15,200 3 2,25
444 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 5630 0,074 1 0,037 3 0,037 3 0,000 1 2,00
445 Activități de editare a cărților 5811 0,100 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
446 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare 5812 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
447 Activități de editare a ziarelor 5813 0,330 3 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,00
448 Activități de editare a revistelor și periodicelor 5814 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
449 Alte activități de editare 5819 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
450 Activități de editare a jocurilor de calculator 5821 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
451 Activități de editare a altor produse software 5829 0,236 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
452 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5911 0,098 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
453 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune 5912 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
454 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune 5913 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
455 Proiecția de filme cinematografice 5914 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
456 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 5920 0,551 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
457 Activități de difuzare a programelor de radio 6010 0,706 4 0,000 1 0,101 2 60,419 6 3,25
458 Activități de difuzare a programelor de televiziune 6020 0,285 2 0,082 4 0,041 3 5,746 2 2,75
459 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 6110 1,033 5 0,099 4 0,000 1 0,000 1 2,75
460 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6120 0,443 3 0,034 3 0,000 1 0,000 1 2,00
461 Activități de telecomunicații prin satelit 6130 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
462 Alte activități de telecomunicații 6190 0,751 4 0,068 4 0,000 1 0,000 1 2,50
463 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) 6201 0,061 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
464 Activități de consultanță în tehnologia informației 6202 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
465 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6203 0,582 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
466 Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6209 0,413 3 0,138 5 0,000 1 0,000 1 2,50
467 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6311 0,395 3 0,049 3 0,099 4 0,000 1 2,75
468 Activități ale portalurilor web 6312 1,085 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
469 Activități ale agențiilor de știri 6391 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
470 Alte activități de servicii informaționale n.c.a. 6399 1,808 6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,25
471 Activități ale băncii centrale (naționale) 6411 0,856 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
472 Alte activități de intermedieri monetare 6419 0,519 3 0,012 2 0,000 1 0,000 1 1,75
473 Activități ale holdingurilor 6420 0,665 4 0,333 8 0,000 1 0,000 1 3,50
474 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare 6430 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
475 Leasing financiar 6491 0,514 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
476 Alte activități de creditare 6492 0,041 1 0,000 1 0,021 2 0,021 1 1,25
477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 0,459 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
478 Activități de asigurări de viață 6511 0,106 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
479 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață) 6512 0,683 4 0,093 4 0,000 1 0,000 1 2,50
480 Activități de reasigurare 6520 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
481 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) 6530 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
482 Administrarea piețelor financiare 6611 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
483 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare 6612 0,489 3 0,098 4 0,000 1 0,000 1 2,25
484 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii 6619 0,329 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
485 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor 6621 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
486 Activități ale agenților și brokerilor de asigurări 6622 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
487 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii 6629 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
488 Activități de administrare a fondurilor 6630 0,000 1 0,000 1 1,142 15 0,000 1 4,50
489 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6810 0,353 3 0,118 5 0,000 1 0,000 1 2,50
490 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820 0,256 2 0,016 2 0,080 4 0,192 1 2,25
491 Agenții imobiliare 6831 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
492 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 6832 0,188 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
493 Activități juridice 6910 0,036 1 0,000 1 0,179 6 0,000 1 2,25
494 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal 6920 0,019 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
495 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 7010 0,633 4 0,000 1 0,000 1 27,855 4 2,50
496 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării 7021 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
497 Activități de consultanță pentru afaceri și management 7022 0,320 3 0,009 1 0,009 1 0,000 1 1,50
498 Activități de arhitectură 7111 0,086 1 0,000 1 0,029 2 0,000 1 1,25
499 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7112 0,358 3 0,068 4 0,017 2 0,775 1 2,50
500 Activități de testări și analize tehnice 7120 0,501 3 0,000 1 0,000 1 31,085 5 2,50
501 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7211 0,428 3 0,428 9 0,000 1 21,417 4 4,25
502 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 7219 0,452 3 0,059 3 0,079 4 36,501 5 3,75
503 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste 7220 0,110 2 0,000 1 0,220 7 0,000 1 2,75
504 Activități ale agențiilor de publicitate 7311 0,327 3 0,019 2 0,000 1 0,000 1 1,75
505 Servicii de reprezentare media 7312 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
506 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 7320 0,148 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
507 Activități de design specializat 7410 0,214 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
508 Activități fotografice 7420 0,261 2 0,000 1 0,000 1 25,730 4 2,00
509 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 7430 0,000 1 0,000 1 0,000 1 6,445 2 1,25
510 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 7490 0,238 2 0,000 1 0,095 4 1,140 1 2,00
511 Activități veterinare 7500 0,119 2 0,000 1 0,059 3 14,972 3 2,25
512 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare 7711 1,305 5 0,261 7 0,000 1 0,000 1 3,50
513 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele 7712 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
514 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv 7721 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
515 Închirierea de casete video și discuri 7722 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
516 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. 7729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
517 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole 7731 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
518 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții 7732 1,436 5 0,205 6 0,000 1 0,000 1 3,25
519 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7733 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
520 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă 7734 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
521 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian 7735 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
522 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. 7739 0,794 4 0,397 9 0,000 1 0,000 1 3,75
523 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7740 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
524 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă 7810 0,012 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
525 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7820 1,054 5 0,048 3 0,000 1 0,000 1 2,50
526 Servicii de furnizare și management al forței de muncă 7830 0,063 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
527 Activități ale agențiilor turistice 7911 0,134 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
528 Activități ale tur-operatorilor 7912 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
529 Alte activități de rezervare și asistență turistică 7990 0,000 1 0,000 1 0,168 6 0,000 1 2,25
530 Activități de protecție și gardă 8010 0,667 4 0,064 4 0,003 1 0,000 1 2,50
531 Activități de servicii privind sistemele de securizare 8020 1,470 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
532 Activități de investigații 8030 0,537 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
533 Activități de servicii suport combinate 8110 0,752 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
534 Activități generale de curățenie a clădirilor 8121 0,301 3 0,018 2 0,000 1 0,000 1 1,75
535 Activități specializate de curățenie 8122 0,564 3 0,242 7 0,000 1 24,997 4 3,75
536 Alte activități de curățenie 8129 2,448 7 0,129 5 0,000 1 0,000 1 3,50
537 Activități de întreținere peisagistică 8130 1,199 5 0,060 4 0,000 1 17,090 3 3,25
538 Activități combinate de secretariat 8211 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
539 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat 8219 0,306 3 0,306 8 0,000 1 0,000 1 3,25
540 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8220 0,228 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
541 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 8230 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
542 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8291 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
543 Activități de ambalare 8292 0,451 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
544 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8299 0,198 2 0,000 1 0,033 3 0,000 1 1,75
545 Servicii de administrare publică generală 8411 0,098 1 0,009 1 0,009 1 0,463 1 1,00
546 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială 8412 0,173 2 0,000 1 0,043 3 1,771 1 1,75
547 Reglementarea și eficientizarea activităților economice 8413 0,642 4 0,115 5 0,000 1 0,000 1 2,75
548 Activități de afaceri externe 8421 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
549 Activități de justiție 8423 0,196 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
550 Activități de ordine publică și de protecție civilă 8424 0,582 3 0,018 2 0,000 1 151,637 10 4,00
551 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora 8425 1,030 5 0,172 6 0,000 1 175,327 11 5,75
552 Activități de protecție socială obligatorie 8430 0,079 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
553 Învățământ preșcolar 8510 0,192 2 0,024 2 0,000 1 0,000 1 1,50
554 Învățământ primar 8520 0,214 2 0,080 4 0,000 1 3,423 2 2,25
555 Învățământ secundar general 8531 0,087 1 0,006 1 0,017 2 0,801 1 1,25
556 Învățământ secundar, tehnic sau profesional 8532 0,148 2 0,030 3 0,022 2 0,000 1 2,00
557 Învățământ superior nonuniversitar 8541 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
558 Învățământ superior universitar 8542 0,157 2 0,012 2 0,036 3 0,784 1 2,00
559 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional 8551 0,168 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
560 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) 8552 0,000 1 0,000 1 0,000 1 7,719 2 1,25
561 Școli de conducere (pilotaj) 8553 0,109 2 0,000 1 0,000 1 0,218 1 1,25
562 Alte forme de învățământ n.c.a. 8559 0,079 1 0,000 1 0,020 2 0,000 1 1,25
563 Activități de servicii suport pentru învățământ 8560 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
564 Activități de asistență spitalicească 8610 0,204 2 0,008 1 0,212 7 99,529 8 4,50
565 Activități de asistență medicală generală 8621 0,142 2 0,000 1 0,014 2 2,147 1 1,50
566 Activități de asistență medicală specializată 8622 0,181 2 0,015 2 0,075 4 1,267 1 2,25
567 Activități de asistență stomatologică 8623 0,029 1 0,029 2 0,000 1 0,117 1 1,25
568 Alte activități referitoare la sănătatea umană 8690 0,638 4 0,013 2 0,040 3 7,112 2 2,75
569 Activități ale centrelor de îngrijire medicală 8710 0,000 1 0,000 1 1,650 18 1,650 1 5,25
570 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale 8720 0,000 1 0,000 1 0,560 11 0,000 1 3,50
571 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8730 0,296 2 0,000 1 0,395 9 3,551 2 3,50
572 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. 8790 0,172 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
573 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8810 0,050 1 0,025 2 0,000 1 0,000 1 1,25
574 Activități de îngrijire zilnică pentru copii 8891 0,080 1 0,000 1 0,159 6 0,000 1 2,25
575 Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a. 8899 0,148 2 0,000 1 0,000 1 0,166 1 1,25
576 Activități de interpretare artistică (spectacole) 9001 0,381 3 0,000 1 1,083 15 166,935 11 7,50
577 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9002 0,000 1 0,000 1 1,143 15 0,000 1 4,50
578 Activități de creație artistică 9003 0,380 3 0,253 7 0,000 1 23,292 4 3,75
579 Activități de gestionare a sălilor de spectacol 9004 0,000 1 0,000 1 0,000 1 11,572 3 1,50
580 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 9101 0,158 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
581 Activități ale muzeelor 9102 0,331 3 0,000 1 0,000 1 0,166 1 1,50
582 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9103 0,774 4 0,000 1 0,000 1 6,575 2 2,00
583 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale 9104 0,000 1 0,000 1 0,000 1 19,489 4 1,75
584 Activități de jocuri de noroc și pariuri 9200 0,197 2 0,016 2 0,000 1 0,000 1 1,50
585 Activități ale bazelor sportive 9311 0,000 1 0,000 1 0,172 6 0,000 1 2,25
586 Activități ale cluburilor sportive 9312 0,133 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
587 Activități ale centrelor de fitness 9313 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
588 Alte activități sportive 9319 0,145 2 0,072 4 0,000 1 0,000 1 2,00
589 Bâlciuri și parcuri de distracții 9321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 388,408 16 4,75
590 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 9329 0,090 1 0,000 1 0,270 7 0,360 1 2,50
591 Activități ale organizațiilor economice și patronale 9411 0,312 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
592 Activități ale organizațiilor profesionale 9412 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
593 Activități ale sindicatelor salariaților 9420 0,000 1 0,000 1 0,094 4 0,000 1 1,75
594 Activități ale organizațiilor religioase 9491 0,067 1 0,029 2 0,029 2 0,000 1 1,50
595 Activități ale organizațiilor politice 9492 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
596 Activități ale altor organizații n.c.a. 9499 0,067 1 0,050 3 0,000 1 1,039 1 1,50
597 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 9511 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
598 Repararea echipamentelor de comunicații 9512 0,446 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
599 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9521 0,286 2 0,000 1 0,286 8 0,000 1 3,00
600 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină 9522 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
601 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 9523 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
602 Repararea mobilei și a furniturilor casnice 9524 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
603 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 9525 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
604 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. 9529 0,000 1 0,000 1 0,570 11 0,000 1 3,50
605 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană 9601 0,818 4 0,234 7 0,000 1 0,000 1 3,25
606 Coafură și alte activități de înfrumusețare 9602 0,050 1 0,000 1 0,017 2 0,000 1 1,25
607 Activități de pompe funebre și similare 9603 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
608 Activități de întreținere corporală 9604 0,136 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
609 Alte activități de servicii n.c.a. 9609 0,000 1 0,000 1 0,535 10 0,000 1 3,25

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 4 la normele metodologice) Practică judiciară (2)

TARIFUL DE RISC
pe sectoare de activitate ale economiei naționale - clase CAEN

Nr. crt. Activitatea din economia națională Clasa CAEN Clasa de risc Tarif de risc
(% BC*)
NC AEN CC CR TR
1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 0111 4,25 0,270
2 Cultivarea orezului 0112 1,00 0,150
3 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 0113 4,00 0,260
4 Cultivarea trestiei de zahăr 0114 1,00 0,150
5 Cultivarea tutunului 0115 5,75 0,325
6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 5,50 0,316
7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 4,00 0,260
8 Cultivarea strugurilor 0121 2,25 0,196
9 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale 0122 1,00 0,150
10 Cultivarea fructelor citrice 0123 1,00 0,150
11 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase 0124 2,50 0,205
12 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi 0125 4,50 0,279
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 1,00 0,150
14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0127 1,00 0,150
15 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic 0128 1,00 0,150
16 Cultivarea altor plante permanente 0129 5,50 0,316
17 Cultivarea plantelor pentru înmulțire 0130 4,00 0,260
18 Creșterea bovinelor de lapte 0141 4,00 0,260
19 Creșterea altor bovine 0142 2,75 0,214
20 Creșterea cailor și a altor cabaline 0143 3,50 0,242
21 Creșterea cămilelor și a camelidelor 0144 4,75 0,288
22 Creșterea ovinelor și a caprinelor 0145 1,00 0,150
23 Creșterea porcinelor 0146 6,50 0,352
24 Creșterea păsărilor 0147 3,25 0,233
25 Creșterea altor animale 0149 1,00 0,150
26 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) 0150 5,25 0,306
27 Activități auxiliare pentru producția vegetală 0161 3,00 0,224
28 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 0162 3,50 0,242
29 Activități după recoltare 0163 5,75 0,325
30 Pregătirea semințelor 0164 1,00 0,150
31 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii 0170 4,25 0,270
32 Silvicultură și alte activități forestiere 0210 4,50 0,279
33 Exploatare forestieră 0220 7,50 0,389
34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0230 1,00 0,150
35 Activități de servicii anexe silviculturii 0240 1,00 0,150
36 Pescuitul maritim 0311 1,00 0,150
37 Pescuitul în ape dulci 0312 1,50 0,168
38 Acvacultura maritimă 0321 1,00 0,150
39 Acvacultura în ape dulci 0322 3,75 0,251
40 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 0510 16,50 0,720
41 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865> 0520 10,50 0,500
42 Extracția petrolului brut 0610 6,75 0,362
43 Extracția gazelor naturale 0620 6,50 0,352
44 Extracția minereurilor feroase 0710 5,75 0,325
45 Extracția minereurilor de uraniu și toriu 0721 6,50 0,352
46 Extracția altor minereuri metalifere neferoase 0729 9,25 0,454
47 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 0811 6,00 0,334
48 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului 0812 4,75 0,288
49 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale 0891 1,00 0,150
50 Extracția turbei 0892 1,00 0,150
51 Extracția sării 0893 5,50 0,316
52 Alte activități extractive n.c.a. 0899 12,50 0,573
53 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale 0910 5,75 0,325
54 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor 0990 11,00 0,518
55 Prelucrarea și conservarea cărnii 1011 2,75 0,214
56 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 1012 2,00 0,187
57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 2,75 0,214
58 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și a moluștelor 1020 3,75 0,251
59 Prelucrarea și conservarea cartofilor 1031 5,75 0,325
60 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 1032 1,50 0,168
61 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 1039 4,50 0,279
62 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 1041 3,75 0,251
63 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 1042 6,00 0,334
64 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1051 2,75 0,214
65 Fabricarea înghețatei 1052 3,25 0,233
66 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon 1061 5,00 0,297
67 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon 1062 3,00 0,224
68 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 1071 3,75 0,251
69 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie 1072 3,50 0,242
70 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare 1073 4,75 0,288
71 Fabricarea zahărului 1081 6,25 0,343
72 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase 1082 1,50 0,168
73 Prelucrarea ceaiului și cafelei 1083 2,00 0,187
74 Fabricarea condimentelor și ingredientelor 1084 1,25 0,159
75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 2,50 0,205
76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice 1086 1,00 0,150
77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 1,50 0,168
78 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 2,00 0,187
79 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 1,00 0,150
80 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice 1101 3,00 0,224
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 2,25 0,196
82 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe 1103 1,00 0,150
83 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare 1104 1,00 0,150
84 Fabricarea berii 1105 4,00 0,260
85 Fabricarea malțului 1106 1,00 0,150
86 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 1107 4,25 0,270
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 2,25 0,196
88 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile 1310 5,50 0,316
89 Producția de țesături 1320 8,75 0,435
90 Finisarea materialelor textile 1330 1,75 0,178
91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 1391 3,00 0,224
92 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 1392 2,50 0,205
93 Fabricarea de covoare și mochete 1393 1,00 0,150
94 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase 1394 2,00 0,187
95 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte 1395 2,25 0,196
96 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 1396 2,75 0,214
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 4,25 0,270
98 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 1,25 0,159
99 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 2,75 0,214
100 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 2,25 0,196
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 2,50 0,205
102 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 1419 3,00 0,224
103 Fabricarea articolelor din blană 1420 1,00 0,150
104 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1431 1,25 0,159
105 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte 1439 2,00 0,187
106 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor 1511 1,50 0,168
107 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 1512 1,75 0,178
108 Fabricarea încălțămintei 1520 2,75 0,214
109 Tăierea și rindeluirea lemnului 1610 5,50 0,316
110 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn 1621 4,00 0,260
111 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 2,75 0,214
112 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 1623 5,50 0,316
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 2,00 0,187
114 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite 1629 4,25 0,270
115 Fabricarea celulozei 1711 4,50 0,279
116 Fabricarea hârtiei și cartonului 1712 2,75 0,214
117 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton 1721 5,50 0,316
118 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton 1722 1,75 0,178
119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 1,75 0,178
120 Fabricarea tapetului 1724 1,00 0,150
121 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. 1729 1,00 0,150
122 Tipărirea ziarelor 1811 1,50 0,168
123 Alte activități de tipărire n.c.a. 1812 3,00 0,224
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 1,00 0,150
125 Legătorie și servicii conexe 1814 1,50 0,168
126 Reproducerea înregistrărilor 1820 1,00 0,150
127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 1,00 0,150
128 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului 1920 7,25 0,380
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 3,25 0,233
130 Fabricarea coloranților și a pigmenților 2012 3,50 0,242
131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2013 8,50 0,426
132 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014 6,75 0,362
133 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 2015 8,00 0,408
134 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 6,00 0,334
135 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 3,50 0,242
136 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice 2020 8,00 0,408
137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor 2030 8,50 0,426
138 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere 2041 3,00 0,224
139 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 4,00 0,260
140 Fabricarea explozivilor 2051 3,25 0,233
141 Fabricarea cleiurilor 2052 1,00 0,150
142 Fabricarea uleiurilor esențiale 2053 1,00 0,150
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 8,25 0,417
144 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale 2060 3,25 0,233
145 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110 4,50 0,279
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 1,75 0,178
147 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor 2211 4,50 0,279
148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 2,75 0,214
149 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 2221 3,25 0,233
150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 2,75 0,214
151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 2223 2,75 0,214
152 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 2,25 0,196
153 Fabricarea sticlei plate 2311 5,50 0,316
154 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 2312 1,50 0,168
155 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 9,00 0,444
156 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 6,00 0,334
157 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 2,25 0,196
158 Fabricarea de produse refractare 2320 9,25 0,454
159 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 2331 5,00 0,297
160 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă 2332 4,25 0,270
161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2341 4,00 0,260
162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2342 6,75 0,362
163 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 2343 4,75 0,288
164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 4,00 0,260
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 7,75 0,398
166 Fabricarea cimentului 2351 7,25 0,380
167 Fabricarea varului și ipsosului 2352 6,25 0,343
168 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 2361 4,00 0,260
169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 2362 4,25 0,270
170 Fabricarea betonului 2363 4,00 0,260
171 Fabricarea mortarului 2364 2,25 0,196
172 Fabricarea produselor din azbociment 2365 8,25 0,417
173 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 2369 1,25 0,159
174 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 2370 7,25 0,380
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 4,00 0,260
176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 9,75 0,472
177 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje 2410 9,50 0,463
178 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel 2420 10,50 0,500
179 Tragere la rece a barelor 2431 8,25 0,417
180 Laminare la rece a benzilor înguste 2432 6,25 0,343
181 Producția de profile obținute la rece 2433 5,00 0,297
182 Trefilarea firelor la rece 2434 4,50 0,279
183 Producția metalelor prețioase 2441 1,00 0,150
184 Metalurgia aluminiului 2442 10,25 0,490
185 Producția plumbului, zincului și cositorului 2443 12,00 0,555
186 Metalurgia cuprului 2444 7,50 0,389
187 Producția altor metale neferoase 2445 10,75 0,509
188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 5,75 0,325
189 Turnarea fontei 2451 10,75 0,509
190 Turnarea oțelului 2452 7,25 0,380
191 Turnarea metalelor neferoase ușoare 2453 6,50 0,352
192 Turnarea altor metale neferoase 2454 3,00 0,224
193 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2511 4,50 0,279
194 Fabricarea de uși și ferestre din metal 2512 2,75 0,214
195 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 2521 5,25 0,306
196 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 2529 5,50 0,316
197 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) 2530 3,75 0,251
198 Fabricarea armamentului și muniției 2540 7,50 0,389
199 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2550 4,50 0,279
200 Tratarea și acoperirea metalelor 2561 3,50 0,242
201 Operațiuni de mecanică generală 2562 5,00 0,297
202 Fabricarea produselor de tăiat 2571 3,50 0,242
203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 4,00 0,260
204 Fabricarea uneltelor 2573 5,75 0,325
205 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel 2591 2,50 0,205
206 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 2592 1,75 0,178
207 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 2593 2,25 0,196
208 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 2594 4,00 0,260
209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 4,50 0,279
210 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611 2,50 0,205
211 Fabricarea altor componente electronice 2612 1,25 0,159
212 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 2620 2,00 0,187
213 Fabricarea echipamentelor de comunicații 2630 1,25 0,159
214 Fabricarea produselor electronice de larg consum 2640 2,50 0,205
215 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație 2651 2,25 0,196
216 Producția de ceasuri 2652 5,75 0,325
217 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 2660 1,50 0,168
218 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice 2670 1,50 0,168
219 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 2680 1,00 0,150
220 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 2711 8,00 0,408
221 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității 2712 3,25 0,233
222 Fabricarea de acumulatori și baterii 2720 8,00 0,408
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731 1,00 0,150
224 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 2732 4,25 0,270
225 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 2733 1,00 0,150
226 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 3,00 0,224
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 5,25 0,306
228 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 7,50 0,389
229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 6,50 0,352
230 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) 2811 7,50 0,389
231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 7,25 0,380
232 Fabricarea de pompe și compresoare 2813 8,75 0,435
233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 11,00 0,518
234 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie 2815 5,25 0,306
235 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 2821 5,50 0,316
236 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 2822 8,00 0,408
237 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) 2823 1,50 0,168
238 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric 2824 2,00 0,187
239 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825 1,75 0,178
240 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală 2829 3,00 0,224
241 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere 2830 9,25 0,454
242 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 4,25 0,270
243 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 2849 6,75 0,362
244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 5,50 0,316
245 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 2892 8,25 0,417
246 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului 2893 5,75 0,325
247 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei 2894 1,75 0,178
248 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului 2895 1,00 0,150
249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului 2896 1,00 0,150
250 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. 2899 4,75 0,288
251 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 10,00 0,481
252 Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci 2920 2,75 0,214
253 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și motoare de autovehicule 2931 2,25 0,196
254 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 2932 5,25 0,306
255 Construcția de nave și structuri plutitoare 3011 8,75 0,435
256 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement 3012 1,00 0,150
257 Fabricarea materialului rulant 3020 8,25 0,417
258 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 3030 7,25 0,380
259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 1,00 0,150
260 Fabricarea de motociclete 3091 1,00 0,150
261 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi 3092 2,25 0,196
262 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 1,00 0,150
263 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3101 3,75 0,251
264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 3,25 0,233
265 Fabricarea de saltele și somiere 3103 1,75 0,178
266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 4,75 0,288
267 Baterea monedelor 3211 1,00 0,150
268 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3212 1,00 0,150
269 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3213 1,00 0,150
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 6,50 0,352
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 1,50 0,168
272 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 3240 1,25 0,159
273 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice 3250 2,00 0,187
274 Fabricarea măturilor și periilor 3291 4,50 0,279
275 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 4,00 0,260
276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 2,50 0,205
277 Repararea mașinilor 3312 7,75 0,398
278 Repararea echipamentelor electronice și optice 3313 2,25 0,196
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 3,75 0,251
280 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor 3315 5,50 0,316
281 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale 3316 4,50 0,279
282 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. 3317 6,00 0,334
283 Repararea altor echipamente 3319 7,75 0,398
284 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3320 3,25 0,233
285 Producția de energie electrică 3511 7,00 0,371
286 Transportul energiei electrice 3512 2,00 0,187
287 Distribuția energiei electrice 3513 3,00 0,224
288 Comercializarea energiei electrice 3514 2,50 0,205
289 Producția gazelor 3521 2,00 0,187
290 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte 3522 3,25 0,233
291 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte 3523 1,75 0,178
292 Furnizarea de abur și aer condiționat 3530 5,25 0,306
293 Captarea, tratarea și distribuția apei 3600 2,75 0,214
294 Colectarea și epurarea apelor uzate 3700 2,75 0,214
295 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3811 4,50 0,279
296 Colectarea deșeurilor periculoase 3812 4,75 0,288
297 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 3821 2,00 0,187
298 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 3822 8,00 0,408
299 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3831 3,50 0,242
300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 4,25 0,270
301 Activități și servicii de decontaminare 3900 4,50 0,279
302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 3,25 0,233
303 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4120 4,25 0,270
304 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor 4211 3,75 0,251
305 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane 4212 5,75 0,325
306 Construcția de poduri și tuneluri 4213 9,50 0,463
307 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 4221 5,75 0,325
308 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4222 4,00 0,260
309 Construcții hidrotehnice 4291 6,00 0,334
310 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a. 4299 3,00 0,224
311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4311 4,25 0,270
312 Lucrări de pregătire a terenului 4312 4,75 0,288
313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 4313 4,50 0,279
314 Lucrări de instalații electrice 4321 4,00 0,260
315 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4322 4,00 0,260
316 Alte lucrări de instalații pentru construcții 4329 2,75 0,214
317 Lucrări de ipsoserie 4331 1,75 0,178
318 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4332 3,00 0,224
319 Lucrări de pardosire și placare a pereților 4333 4,00 0,260
320 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4334 2,25 0,196
321 Alte lucrări de finisare 4339 4,00 0,260
322 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 4391 3,25 0,233
323 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4399 4,25 0,270
324 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 4511 2,25 0,196
325 Comerț cu alte autovehicule 4519 1,25 0,159
326 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4520 3,00 0,224
327 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 4531 2,00 0,187
328 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule 4532 1,75 0,178
329 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea motocicletelor 4540 1,00 0,150
330 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate 4611 2,75 0,214
331 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie 4612 1,00 0,150
332 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții 4613 4,50 0,279
333 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale nave și avioane 4614 3,00 0,224
334 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie 4615 1,00 0,150
335 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele 4616 1,25 0,159
336 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun 4617 1,25 0,159
337 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a. 4618 1,75 0,178
338 Intermedieri în comerțul cu produse diverse 4619 1,75 0,178
339 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat 4621 2,75 0,214
340 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 4622 1,50 0,168
341 Comerț cu ridicata al animalelor vii 4623 1,00 0,150
342 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate 4624 1,75 0,178
343 Comerț cu ridicata al fructelor și al legumelor 4631 2,25 0,196
344 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 4632 3,25 0,233
345 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile 4633 2,50 0,205
346 Comerț cu ridicata al băuturilor 4634 2,00 0,187
347 Comerț cu ridicata al produselor din tutun 4635 1,25 0,159
348 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase 4636 1,25 0,159
349 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente 4637 1,50 0,168
350 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște 4638 2,75 0,214
351 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 4639 3,00 0,224
352 Comerț cu ridicata al produselor textile 4641 1,50 0,168
353 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei 4642 1,50 0,168
354 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 4643 1,25 0,159
355 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere 4644 2,50 0,205
356 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 4645 1,50 0,168
357 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 1,75 0,178
358 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat 4647 2,75 0,214
359 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 4648 1,00 0,150
360 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649 1,25 0,159
361 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui 4651 2,25 0,196
362 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații 4652 1,25 0,159
363 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor 4661 2,75 0,214
364 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte 4662 1,75 0,178
365 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții 4663 1,75 0,178
366 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat 4664 2,00 0,187
367 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 4665 1,00 0,150
368 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou 4666 1,00 0,150
369 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente 4669 2,00 0,187
370 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 4671 3,50 0,242
371 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice 4672 2,75 0,214
372 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare 4673 2,50 0,205
373 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 4674 1,50 0,168
374 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4675 2,25 0,196
375 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 4676 1,00 0,150
376 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4677 4,00 0,260
377 Comerț cu ridicata nespecializat 4690 2,25 0,196
378 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4711 2,00 0,187
379 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4719 1,00 0,150
380 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate 4721 3,00 0,224
381 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate 4722 2,00 0,187
382 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate 4723 1,50 0,168
383 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate 4724 2,25 0,196
384 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725 1,00 0,150
385 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4726 1,00 0,150
386 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4729 1,50 0,168
387 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate 4730 2,25 0,196
388 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui, în magazine specializate 4741 2,25 0,196
389 Comerț cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicații în magazine specializate 4742 1,25 0,159
390 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 4743 1,00 0,150
391 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4751 3,00 0,224
392 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate 4752 2,25 0,196
393 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4753 1,00 0,150
394 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 4754 2,00 0,187
395 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4759 2,25 0,196
396 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 4761 2,00 0,187
397 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate 4762 2,25 0,196
398 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate 4763 1,00 0,150
399 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4764 1,50 0,168
400 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate 4765 1,00 0,150
401 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4771 1,25 0,159
402 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate 4772 1,75 0,178
403 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 4773 1,00 0,150
404 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate 4774 1,00 0,150
405 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate 4775 1,00 0,150
406 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate 4776 1,00 0,150
407 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate 4777 1,25 0,159
408 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778 2,00 0,187
409 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4779 2,25 0,196
410 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 4781 1,00 0,150
411 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 4782 1,00 0,150
412 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse 4789 1,00 0,150
413 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 4791 1,00 0,150
414 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 4799 2,00 0,187
415 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 4910 6,00 0,334
416 Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 3,25 0,233
417 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători 4931 10,00 0,481
418 Transporturi cu taxiuri 4932 2,50 0,205
419 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939 3,50 0,242
420 Transporturi rutiere de mărfuri 4941 3,50 0,242
421 Servicii de mutare 4942 2,25 0,196
422 Transporturi prin conducte 4950 3,25 0,233
423 Transporturi maritime și costiere de pasageri 5010 3,75 0,251
424 Transporturi maritime și costiere de marfă 5020 1,00 0,150
425 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5030 4,50 0,279
426 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5040 4,50 0,279
427 Transporturi aeriene de pasageri 5110 6,25 0,343
428 Transporturi aeriene de marfă 5121 5,00 0,297
429 Depozitări 5210 5,25 0,306
430 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 3,25 0,233
431 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 5222 4,00 0,260
432 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene 5223 2,25 0,196
433 Manipulări 5224 7,00 0,371
434 Alte activități anexe transporturilor 5229 1,75 0,178
435 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal 5310 2,50 0,205
436 Alte activități poștale și de curier 5320 2,50 0,205
437 Hoteluri și alte facilități de cazare similare 5510 1,75 0,178
438 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată 5520 1,00 0,150
439 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 5530 3,25 0,233
440 Alte servicii de cazare 5590 1,75 0,178
441 Restaurante 5610 2,00 0,187
442 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5621 2,75 0,214
443 Alte servicii de alimentație n.c.a. 5629 2,25 0,196
444 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 5630 2,00 0,187
445 Activități de editare a cărților 5811 1,25 0,159
446 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare 5812 1,00 0,150
447 Activități de editare a ziarelor 5813 2,00 0,187
448 Activități de editare a revistelor și periodicelor 5814 1,00 0,150
449 Alte activități de editare 5819 1,00 0,150
450 Activități de editare a jocurilor de calculator 5821 1,00 0,150
451 Activități de editare a altor produse software 5829 1,25 0,159
452 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5911 1,00 0,150
453 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune 5912 1,00 0,150
454 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune 5913 1,00 0,150
455 Proiecția de filme cinematografice 5914 1,00 0,150
456 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 5920 1,50 0,168
457 Activități de difuzare a programelor de radio 6010 3,25 0,233
458 Activități de difuzare a programelor de televiziune 6020 2,75 0,214
459 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 6110 2,75 0,214
460 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6120 2,00 0,187
461 Activități de telecomunicații prin satelit 6130 1,00 0,150
462 Alte activități de telecomunicații 6190 2,50 0,205
463 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) 6201 1,00 0,150
464 Activități de consultanță în tehnologia informației 6202 1,00 0,150
465 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6203 1,50 0,168
466 Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6209 2,50 0,205
467 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6311 2,75 0,214
468 Activități ale portalurilor web 6312 2,00 0,187
469 Activități ale agențiilor de știri 6391 1,00 0,150
470 Alte activități de servicii informaționale n.c.a. 6399 2,25 0,196
471 Activități ale băncii centrale (naționale) 6411 1,75 0,178
472 Alte activități de intermedieri monetare 6419 1,75 0,178
473 Activități ale holdingurilor 6420 3,50 0,242
474 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare 6430 1,00 0,150
475 Leasing financiar 6491 1,50 0,168
476 Alte activități de creditare 6492 1,25 0,159
477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 1,50 0,168
478 Activități de asigurări de viață 6511 1,25 0,159
479 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață) 6512 2,50 0,205
480 Activități de reasigurare 6520 1,00 0,150
481 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) 6530 1,00 0,150
482 Administrarea piețelor financiare 6611 1,00 0,150
483 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare 6612 2,25 0,196
484 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii 6619 1,50 0,168
485 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor 6621 1,00 0,150
486 Activități ale agenților și brokerilor de asigurări 6622 1,00 0,150
487 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii 6629 1,00 0,150
488 Activități de administrare a fondurilor 6630 4,50 0,279
489 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6810 2,50 0,205
490 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820 2,25 0,196
491 Agenții imobiliare 6831 1,00 0,150
492 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 6832 1,25 0,159
493 Activități juridice 6910 2,25 0,196
494 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal 6920 1,00 0,150
495 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 7010 2,50 0,205
496 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării 7021 1,00 0,150
497 Activități de consultanță pentru afaceri și management 7022 1,50 0,168
498 Activități de arhitectură 7111 1,25 0,159
499 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7112 2,50 0,205
500 Activități de testări și analize tehnice 7120 2,50 0,205
501 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7211 4,25 0,270
502 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 7219 3,75 0,251
503 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste 7220 2,75 0,214
504 Activități ale agențiilor de publicitate 7311 1,75 0,178
505 Servicii de reprezentare media 7312 1,00 0,150
506 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 7320 1,25 0,159
507 Activități de design specializat 7410 1,25 0,159
508 Activități fotografice 7420 2,00 0,187
509 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 7430 1,25 0,159
510 Alte activități profesionale, științifice și tehnice, n.c.a. 7490 2,00 0,187
511 Activități veterinare 7500 2,25 0,196
512 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare 7711 3,50 0,242
513 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele 7712 1,00 0,150
514 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv 7721 1,00 0,150
515 Închirierea de casete video și discuri 7722 1,00 0,150
516 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. 7729 1,00 0,150
517 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole 7731 1,00 0,150
518 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții 7732 3,25 0,233
519 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7733 1,00 0,150
520 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă 7734 1,00 0,150
521 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian 7735 1,00 0,150
522 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. 7739 3,75 0,251
523 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7740 1,00 0,150
524 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă 7810 1,00 0,150
525 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7820 2,50 0,205
526 Servicii de furnizare și management al forței de muncă 7830 1,00 0,150
527 Activități ale agențiilor turistice 7911 1,25 0,159
528 Activități ale tur-operatorilor 7912 1,00 0,150
529 Alte activități de rezervare și asistență turistică 7990 2,25 0,196
530 Activități de protecție și gardă 8010 2,50 0,205
531 Activități de servicii privind sistemele de securizare 8020 2,00 0,187
532 Activități de investigații 8030 1,50 0,168
533 Activități de servicii suport combinate 8110 1,75 0,178
534 Activități generale de curățenie a clădirilor 8121 1,75 0,178
535 Activități specializate de curățenie 8122 3,75 0,251
536 Alte activități de curățenie 8129 3,50 0,242
537 Activități de întreținere peisagistică 8130 3,25 0,233
538 Activități combinate de secretariat 8211 1,00 0,150
539 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat 8219 3,25 0,233
540 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8220 1,25 0,159
541 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 8230 1,00 0,150
542 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8291 1,00 0,150
543 Activități de ambalare 8292 1,50 0,168
544 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8299 1,75 0,178
545 Servicii de administrare publică generală 8411 1,00 0,150
546 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială 8412 1,75 0,178
547 Reglementarea și eficientizarea activităților economice 8413 2,75 0,214
548 Activități de afaceri externe 8421 1,00 0,150
549 Activități de justiție 8423 1,25 0,159
550 Activități de ordine publică și de protecție civilă 8424 4,00 0,260
551 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora 8425 5,75 0,325
552 Activități de protecție socială obligatorie 8430 1,00 0,150
553 Învățământ preșcolar 8510 1,50 0,168
554 Învățământ primar 8520 2,25 0,196
555 Învățământ secundar general 8531 1,25 0,159
556 Învățământ secundar, tehnic sau profesional 8532 2,00 0,187
557 Învățământ superior nonuniversitar 8541 1,00 0,150
558 Învățământ superior universitar 8542 2,00 0,187
559 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional 8551 1,25 0,159
560 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) 8552 1,25 0,159
561 Școli de conducere (pilotaj) 8553 1,25 0,159
562 Alte forme de învățământ n.c.a. 8559 1,25 0,159
563 Activități de servicii suport pentru învățământ 8560 1,00 0,150
564 Activități de asistență spitalicească 8610 4,50 0,279
565 Activități de asistență medicală generală 8621 1,50 0,168
566 Activități de asistență medicală specializată 8622 2,25 0,196
567 Activități de asistență stomatologică 8623 1,25 0,159
568 Alte activități referitoare la sănătatea umană 8690 2,75 0,214
569 Activități ale centrelor de îngrijire medicală 8710 5,25 0,306
570 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale 8720 3,50 0,242
571 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8730 3,50 0,242
572 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. 8790 1,25 0,159
573 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8810 1,25 0,159
574 Activități de îngrijire zilnică pentru copii 8891 2,25 0,196
575 Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a. 8899 1,25 0,159
576 Activități de interpretare artistică (spectacole) 9001 7,50 0,389
577 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9002 4,50 0,279
578 Activități de creație artistică 9003 3,75 0,251
579 Activități de gestionare a sălilor de spectacol 9004 1,50 0,168
580 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 9101 1,25 0,159
581 Activități ale muzeelor 9102 1,50 0,168
582 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9103 2,00 0,187
583 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale 9104 1,75 0,178
584 Activități de jocuri de noroc și pariuri 9200 1,50 0,168
585 Activități ale bazelor sportive 9311 2,25 0,196
586 Activități ale cluburilor sportive 9312 1,25 0,159
587 Activități ale centrelor de fitness 9313 1,00 0,150
588 Alte activități sportive 9319 2,00 0,187
589 Bâlciuri și parcuri de distracții 9321 4,75 0,288
590 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 9329 2,50 0,205
591 Activități ale organizațiilor economice și patronale 9411 1,50 0,168
592 Activități ale organizațiilor profesionale 9412 1,00 0,150
593 Activități ale sindicatelor salariaților 9420 1,75 0,178
594 Activități ale organizațiilor religioase 9491 1,50 0,168
595 Activități ale organizațiilor politice 9492 1,00 0,150
596 Activități ale altor organizații n.c.a. 9499 1,50 0,168
597 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 9511 1,00 0,150
598 Repararea echipamentelor de comunicații 9512 1,50 0,168
599 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9521 3,00 0,224
600 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină 9522 1,00 0,150
601 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 9523 1,00 0,150
602 Repararea mobilei și a furniturilor casnice 9524 1,00 0,150
603 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 9525 1,00 0,150
604 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. 9529 3,50 0,242
605 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană 9601 3,25 0,233
606 Coafură și alte activități de înfrumusețare 9602 1,25 0,159
607 Activități de pompe funebre și similare 9603 1,00 0,150
608 Activități de întreținere corporală 9604 1,25 0,159
609 Alte activități de servicii n.c.a. 9609 3,25 0,233

* BC - baza de calcul.

NOTĂ:

1. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de transport spațial (cod CAEN 5122), tariful aferent acestei activități se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN 5110.

2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimilează cu tariful clasei 9609.

3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimilează cu tariful clasei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...