Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Ordinul nr. 1239/2013 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 mai 2013 până la 20 martie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 364/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Referatul Administrației Fondului pentru Mediu nr. 210/CAB din 8 mai 2013 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice,

ministrul mediului și schimbărilor climatice emite prezentul ordin

Art. 1. -

Se aprobă Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 981/2012 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 14 martie 2012, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb

București, 14 mai 2013.

Nr. 1.239.

ANEXĂ

GHID DE FINANȚARE
a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

;
se încarcă...