Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 200/2013 privind sancționarea Societății "United Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 mai 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al ședinței din data de 10 aprilie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "United Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în Str. Turturelelor nr. 11B, bl. A, et. 3, ap. A34, camera 1, București, sectorul 3, J40/13866/2011, CUI 29366850/2011, RBK-712/29.02.2012,

a constatat următoarele:

1. Începând cu data autorizării (Decizia nr. 123/2012) și până la data încheierii controlului nu a fost transmisă la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nicio raportare privind taxa de funcționare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) și e1 ) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2 ) și m3 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

2. Până la data controlului societatea nu a transmis, în format letric și electronic, raportările periodice aferente trimestrului II/2012 și, respectiv, raportările contabile aferente semestrului I 2012.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a) -d) și pct. II din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2 ) și m3 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

3. Raportările periodice aferente trimestrelor III și IV 2012 au fost transmise cu întârziere, în format letric și electronic.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3) și art. 3 pct. III lit. a) -d) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2 ) și m3 ) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

4. Au fost înregistrate eronat primele de asigurare intermediate în contul 462 "Creditori diverși - Astra Asigurări", în loc de contul 401 "Decontări cu asiguratorii și reasiguratorii privind primele intermediate".

Astfel au fost încălcate prevederile cap. III pct. 2 "Planul de conturi pentru brokerii de asigurare" din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare Societatea "United Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în Str. Turturelelor nr. 11B, bl. A, et. 3, ap. A34, camera 1, București, sectorul 3, J40/13866/2011, CUI 29366850/2011, RBK-712/29.02.2012.

Art. 2. -

(1) După data retragerii autorizației de funcționare, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea "United Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligația să își notifice clienții, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.

(3) Societatea "United Broker de Asigurare" - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. -

(1) Împotriva prezentei decizii Societatea "United Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George Tudor

București, 26 aprilie 2013.

Nr. 200.

;
se încarcă...