Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere

Modificări (...), Referințe (5), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 mai 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 62 alin. (2) și (3), art. 63 și 64 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Se aprobă Normele privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă Programa de școlarizare, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

___________

*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 267 bis.

Art. 6. -

Direcția generală transport terestru, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Regia Autonomă "Registrul Auto Român" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 12 octombrie 2009, se abrogă.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Cristian Ghibu,
secretar de stat

București, 25 aprilie 2013.

Nr. 733.

;
se încarcă...