Instituție bugetară

Închirieri - anunțuri de participare la licitație publică - Orașul Târgu Neamț, Târgu Neamț, județul Neamț, scoate la licitație publică în vederea închirierii un spațiu aflat în incinta Ambulatoriului de specialitate al orașului Târgu Neamț (Policlinica), aparținând domeniului privat al Orașului Târgu Neamț, în suprafață totală de 41,28 mp, cu destinația cabinet medical

În vigoare de la 23 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ÎNCHIRIERE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Orașul Târgu Neamț, bd. Ștefan cel Mare nr. 62, Târgu Neamț, județul Neamț, telefon 0233/790.245, fax 0233/790.245, e-mail: urbanism@primariatgneamt.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: scoaterea la licitație publică în vederea închirierii unui spațiu aflat în incinta Ambulatoriului de specialitate al orașului Târgu Neamț (Policlinica), situat în bd. Ștefan cel Mare nr. 35, aparținând domeniului privat al Orașului Târgu Neamț, conform H.C.L. nr. 318 din 28.11.2019 și conform O.U.G. nr. 57/2019, astfel: - etaj II - U18 spațiul cu destinația de cabinet medical (ORL) în suprafață totală de 41,28 mp.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...