Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Frumușeni, județul Arad, urmează să concesioneze un teren ce aparține domeniului privat al Comunei Frumușeni, în suprafață de 10.000 mp, situat în extravilanul satului Aluniș

În vigoare de la 23 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Frumușeni, loc. Frumușeni nr. 379, Frumușeni, județul Arad, telefon 0257/455.250, fax 0257/455.252, e-mail: contact@frumuseni.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: conform O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Local Frumușeni nr. 184/11.12.2019 prin care s-a aprobat concesionarea terenului ce aparține domeniului privat al Comunei Frumușeni, înscris în CF nr. 303344 Frumușeni nr. cad. 303344, în suprafață de 10.000 mp, situat în extravilanul satului Aluniș, comuna Frumușeni.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...