Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Zemeș, cu sediul în comuna Zemeș, județul Bacău, urmează să concesioneze: un teren în suprafață de 2784 mp, situat în sat Bolătău, zona Geamăna, și un teren în suprafață de 2097 mp, situat în sat Bolătău

În vigoare de la 23 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Zemeș, cu sediul în comuna Zemeș, Strada Principală nr. 200, județul Bacău, telefon 0234/383.037, fax 0234/383.303, C.U.I. 4277935, prin Compartimentul Administrare Domeniu Public și Privat, e-mail: adp@zemes.ro, persoană de contact: Alupei Teofil.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: concesiune teren în suprafață de 2784 mp, nr. cadastral 62228, situat în sat Bolătău, zona Geamăna, și teren în suprafață de 2097 mp, nr. cadastral 62238, situat în sat Bolătău, ce aparțin domeniului privat al U.A.T. Comuna Zemeș, în temeiul O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.C.L. nr. 280/16.12.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...