Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 66/2020 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Inspecției Sanitare de Stat nr. V.S.C. 312 din 13.01.2020,

având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după cum urmează:

- La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"

(51) Prin excepție de la prevederile alin. (5), inspectorii sanitari și asistenții inspectori din cadrul inspecțiilor sanitare de stat județene și a municipiului București, desemnați prin ordin de ministru, au competențe privind desfășurarea acțiunilor de inspecție sanitară de stat a obiectivelor, activităților, produselor și persoanelor din unități aflate în afara ariei administrativ- teritoriale de autoritate, cu excepția celor arondate ministerelor cu rețea sanitară proprie."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Romică-Andrei Baciu,
secretar de stat

București, 20 ianuarie 2020.

Nr. 66.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...