Prietenii Contabilitatii nr. 4/2020

Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 4/2020
de

22 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Reglementări recente în domeniul financiar

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ OMFP nr. 5 din 08 Ianuarie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 0023 din 14 ianuarie 2020 - Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și con dițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați

❖ Noutățile și modificările aduse de aceste acte normative sunt:

1. OMFP nr. 5/2020 se adresează tuturor operatorilor cu produse accizabile, ce trebuie să dețină una dintre următoarele autorizații: antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, operator economic cu produse accizabile.

2. Prin acest ordin se modifică competența și comisiile de acordare a respectivelor autorizații. De exemplu, pentru antrepozitele fiscale de producție vinuri deținute de contribuabili mici sau persoane fizice, eliberarea autorizației de antrepozit fiscal se realizează de comisii de specialitate organizate la nivelul Direcției generale regionale (nu se mai acordă de către Comisia centrală).

3. Cu această ocazie, se adoptă modul de lucru al comisiilor de aprobare a solicitărilor contribuabililor, desigur comisii ce sunt adecvate solicitării contribuabilului, iar ca regulă generală, acestea se întrunesc de două ori pe lună.

Capitolul II - Declarația fiscală a perioadei

❖ Depunerea formularului 094 pentru menținerea perioadei fiscale a TVA trimestrul până în ziua de luni 27 ianuarie 2020.

➢ Ca și regulă generală, perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată este luna, conform art. 322 alin. (1) din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificări ulterioare.

➢ Ca excepție de la această regulă, perioada fiscală pentru declararea și plata TVA este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România, care nu a depășit plafonul de 100.000 euro, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri.

➢ Pentru păstrarea periodei fiscale trimestrul, prevederile de la art. 322 alin. (6) din Codul fiscal stabilesc faptul că persoana impozabilă care are obligația depunerii deconturilor trimestriale, trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o declarație de mențiuni în care să înscrie cifra de afaceri din anul precedent și o mențiune referitoare la faptul că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.

➢ Această declarație poartă denumirea de formularul 094 Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent, iar termenul de depunere este data de 27 ianuarie 2020.

Pentru determinarea plafonului în lei, se aplică prevederile din normele de aplicare regăsite la pct. 103 alin. (2) din HG nr. 01/2016, cu modificări ulterioare, după cum urmează:

✓ "(2) Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro, prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în orice situație, se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, în cursul anului. La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal se are în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal corespunzătoare livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin.

(4) lit. b) din Codul fiscal, precum și rândurile de regularizări aferente. Nu sunt luate în calcul sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative cum sunt facturile emise după inspecția fiscală sau informații privind TVA neexigibilă."

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...