Guvernul României

Hotărârea nr. 45/2020 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire centru de instruire sintetică P + 3. Clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire centru de instruire sintetică P + 3. Clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG", prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din bugetul Școlii Superioare de Aviație Civilă, venituri provenind din sursele proprii ale instituției și transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Școala Superioară de Aviație Civilă răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
Ion Ștefan
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 20 ianuarie 2020.

Nr. 45.

ANEXĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Construire centru de instruire sintetică P + 3. Clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG"

Titular: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Beneficiar: Școala Superioară de Aviație Civilă

Amplasament: București, str. Grațioasă nr. 13, sectorul 1

Indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 76.759
(în prețuri valabile la data de 20.09.2019; 1 euro = 4,7432 lei)
Construcții-montaj mii lei 20.194
Eșalonarea investiției
Anul I INV mii lei 12.489
C + M mii lei 9.194
Anul II INV mii lei 64.270
C + M mii lei 11.000
Capacități:
Regim de înălțime P + 3 etaje
Suprafață construită mpAc 868
Suprafață desfășurată mpAd 1.832
Suprafață utilă mpAu 1.566
Simulator de zbor FFS buc. 1
Durata de execuție a investiției luni 18

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice: Cod de proiectare seismică - Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul Școlii Superioare de Aviație Civilă, venituri provenind din sursele proprii ale instituției și transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...