Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 73/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. V.S.C. 616/2020 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 și 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2020.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Victor Sebastian Costache

București, 21 ianuarie 2020.

Nr. 73.

ANEXĂ

Modificări și completări ale anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

1. În anexa nr. 1, după poziția nr. 7096 se introduc 5 noi poziții, pozițiile nr. 7097-7101, cu următorul cuprins:

Nr. crt Cod_cim O
b
s.
Denumire produs Forma Concentrație Firma/țara DCI Ambalaj Grupa ATC Statut_frm Statut_anm Preț producător (lei) Preț ridicata maximal fără TVA (lei) Preț amănuntul maximal cu TVA (lei) Stare Observații Valabilitate preț
"7097 W66495001 VANCOTEK 500 mg I.V. PULB. PT. SOL. PERF. 500 mg C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA VANCOMYCINUM Cutie cu 1 flac. ce conține 500 mg pulb. pt. sol. perf. (24 luni; după deschiderea flac. se utilizează imediat) J01XA01 MI 15,16 17,28 23,36 N Cant. 240000 cutii Prețurile sunt valabile până la data de 29.12.2020.
7098 W66494001 VANCOTEK 1 g I.V. PULB. PT. SOL. PERF. 1 g C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA VANCOMYCINUM Cutie cu 1 flac. ce conține 1 g pulb. pt. sol. perf. (24 luni; după deschiderea flac. se utilizează imediat) J01XA01 MI 21,55 24,56 33,20 N Cant. 600000 cutii Prețurile sunt valabile până la data de 29.12.2020.
7099 W54013001 DISULONE 100 mg COMPR. DIVIZ. 100 mg C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA DAPSONUM Cutie x 100 compr. divizibile (5 ani) J04BA02 MI 37,02 42,20 55,20 N Cant. 15000 cutii Prețurile sunt valabile până la data de 29.12.2020.
7100 W66039002 ADRENALINA HYPERICUM 0,1 mg/ml SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ 0,1 mg/ml S.C. HYPERICUM - S.R.L. - ROMÂNIA EPINEPHRINUM Cutie cu 10 seringi preumplute din PP, fără ac, ambalate individual într-un blist. transparent a 10 ml sol. inj. (2 ani) C01CA24 MG generic 648,70 678,70 777,93 Prețurile sunt valabile până la data de 1.04.2020.
7101 W58084001 NITRONAL 1 mg/ml SOL. PERF. 1 mg/ml CHIMIMPORT- EXPORT- PLURIMEX - S.R.L. - ROMÂNIA NITROGLYCERINUM Cutie cu 10 fiole a câte 10 ml sol. perf. (3 ani) C01DA02 MG 65,22 73,05 92,36 N Cant. 16865 cutii Prețurile sunt valabile până la data de 3.12.2020."

2. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 3367, 4942, 5375 și 5631 se abrogă.

3. În anexa nr. 2, lista B, dupa poziția nr. 1523 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 1524, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Cod_cim Obs. Denumire produs Forma Concentratie Firma/țara DCI Ambalaj Grupa ATC Statut_frm Statut_anm Stare Preț referință generic (PRG) Actualizare 2018
"1524 W66039002 ADRENALINA HYPERICUM 0,1 mg/ml SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 0,1 mg/ml S.C. HYPERICUM - S.R.L. - ROMÂNIA EPINEPHRINUM Cutie cu 10 seringi preumplute din PP, fără ac, ambalate individual într-un blist. transparent a 10 ml sol. inj.(2 ani) C01CA24 MG generic 648,7"

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...