Instituție bugetară

Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - U.A.T. Comuna Tomești, Tomești, județul Iași, scoate la vânzare un teren, în suprafață de 1.050 mp, aflat în domeniul privat al Comunei Tomești

În vigoare de la 22 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

VÂNZARE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T. Comuna Tomești, Tomești, Strada Vioarei nr. 167, județul Iași, telefon 0232/290.434, fax 0232/290.422, e-mail: primaria_comunei_tomesti@yahoo.co.uk.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren în suprafață de 1.050 mp, situat în tarlaua 189, parcela 1179/10, sat Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 167/28.11.2019 și O.U.G. nr. 57/2019. Terenul se află în domeniul privat al Comunei Tomești.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...