Instituție bugetară

Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - U.A.T. Comuna Stejaru, comuna Stejaru, județul Tulcea, scoate la vânzare terenul intravilan care aparține domeniului privat al Comunei Stejaru, situat în intravilanul localității Stejaru, în suprafață de 1.777 mp

În vigoare de la 22 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

VÂNZARE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T. Comuna Stejaru, comuna Stejaru, Strada Principală nr. 7, județul Tulcea, telefon 0240/564.833, fax 0240/564.833, e-mail: primaria_stejaru@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: se scoate la vânzare terenul intravilan care aparține domeniului privat al Comunei Stejaru, situat în intravilanul localității Stejaru în T 31. A699/2, cu nr. cadastral 30353, în suprafață de 1.777 mp.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...