Instituție bugetară

Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - U.A.T. Comuna Colelia, comuna Colelia, județul Ialomița, urmează să vândă un teren situat în intravilanul comunei Colelia, în suprafață de 1.674 mp, cu destinația construire case de locuit, aflat în domeniul privat al comunei

În vigoare de la 22 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

VÂNZARE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T. Comuna Colelia, comuna Colelia, Strada Brutăriei nr. 45, județul Ialomița, telefon 0243/247.505, fax 0243/247.505, e-mail: primariacolelia@yahoo.com, cod fiscal: 17467699.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren situat în intravilanul comunei Colelia, Strada Luncii nr. 26A, județul Ialomița, în suprafață de 1.674 mp, cu destinația construire case de locuit, cu număr cadastral 408/2, aflat în domeniul privat al Comunei Colelia, conform H.C.L. nr. 57 din 04 decembrie 2019 și O.U.G. 57/03.07.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...