Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Recea, Recea, județul Argeș, urmează să concesioneze: clădire, fosta Primărie Deagu și terenul aferent în suprafață totală de 1.039 mp, din care 113 mp construcție, bun proprietate publică

În vigoare de la 22 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Recea, comuna Recea, Strada Principală nr. 636, județul Argeș, telefon 0248/696.143, fax 0248/696.178, e-mail: primaria_recea@yahoo.com, cod fiscal 4469426.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: clădire fosta Primărie Deagu și terenul aferent în suprafață totală de 1.039 mp, din care 113 mp construcție, amplasată în comuna Recea, județul Argeș, bun proprietate publică, conform H.C.L. nr. 61/16.12.2019 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...