Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Recea, Recea, județul Argeș, urmează să concesioneze: suprafața de 15.057 mp, din care 10.023 mp categoria de folosință HB (lac) și 5.034 mp categoria de folosință pășune, situată în extravilanul comunei Recea, denumit "Eleșteul Vlaicanilor", bun proprietate publică

În vigoare de la 22 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Recea, comuna Recea, Strada Principală nr. 636, județul Argeș, telefon 0248/696.143, fax 0248/696.178, e-mail: primaria_recea@yahoo.com, cod fiscal 4469426.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: suprafața de 15.057 mp, din care 10.023 mp categoria de folosință HB (lac) și 5.034 mp categoria de folosință pășune, situată în extravilanul comunei Recea, tarla 23, parcelele 295, 296 și 297, denumit "Eleșteul Vlaicanilor", amplasat în comuna Recea, județul Argeș, bun proprietate publică, conform H.C.L. nr. 63/16.12.2019 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...