Instituție bugetară

Vânzări - anunțuri de participare la licitație publică - Primăria Orașului Hațeg, orașul Hațeg, județul Hunedoara, urmează să vândă un teren intravilan, aflat în proprietatea privată a Orașului Hațeg, categoria de folosință fâneață, în suprafață de 1.115 mp

În vigoare de la 21 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

VÂNZARE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Orașului Hațeg, cu sediul în Piața Unirii nr. 6, orașul Hațeg, județul Hunedoara, cod fiscal 5453878, telefon 0254/770.273, fax 0254/777.756, e-mail: primaria.hateg@ yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren intravilan, aflat în proprietatea privată a Orașului Hațeg, categoria de folosință fâneață, în suprafață de 1.115 mp, înscris în CF nr. 62456 Hațeg, nr. cadastral 62456, situat în orașul Hațeg, satul Silvașu de Sus, județul Hunedoara, în temeiul H.C.L. nr. 203/31.10.2019 și al O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...