Guvernul României

Hotărârea nr. 34/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Mediaș, str. Gheorghe Lazăr fn"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Mediaș, str. Gheorghe Lazăr fn", realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale municipiul Mediaș, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Agenția Națională pentru Locuințe, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
Ion Ștefan
p. Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Ioan Burduja,
secretar de stat

București, 16 ianuarie 2020.

Nr. 34.

ANEXĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Mediaș, str. Gheorghe Lazăr fn"

Titular: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Beneficiar: Agenția Națională pentru Locuințe

Amplasament: județul Sibiu, municipiul Mediaș, str. Gheorghe Lazăr fn

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA mii lei 32.549
(în prețuri la data de 1.02.2019, 1 euro = 4,7348 lei)
- finanțată de ANL mii lei 27.995
- finanțată de autoritatea publică locală din care: mii lei 4.554
• construcții-montaj mii lei 25.936
- finanțată de ANL mii lei 22.303
- finanțată de autoritatea publică locală mii lei 3.633
Eșalonarea valorii totale de investiție:
Anul I INV mii lei 16.275
C + M mii lei 12.968
Anul II INV mii lei 16.274
C + M mii lei 12.968
Capacități:
• suprafață desfășurată mp Ad 7.656
• unități locative din care: nr. 88
1 cameră 24
2 camere 40
3 camere 24
Durata de execuție a investiției: luni 20

Factori de risc

Obiectivul de investiție se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale municipiul Mediaș, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...